Na Klar Kapitel 1 Aufgabe 43 Je vertelt over je uiterlijk. Oefen samen het gesprek. <ul><li>Und wie sehe ich aus? </li></...
<ul><li>Nun? </li></ul><ul><li>Na endlich! </li></ul><ul><li>Zeg dat de ander geen bril meer heeft. </li></ul><ul><li>Vraa...
of 2

Na Klar Aufgabe 43

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na Klar Aufgabe 43

  • 1. Na Klar Kapitel 1 Aufgabe 43 Je vertelt over je uiterlijk. Oefen samen het gesprek. <ul><li>Und wie sehe ich aus? </li></ul><ul><li>Natürlich! </li></ul><ul><li>Sag doch! </li></ul><ul><li>Hast du keine Augen im Kopf? </li></ul><ul><li>Zeg dat de ander er anders uitziet. </li></ul><ul><li>Vraag je af wat. </li></ul><ul><li>Vraag om een ogenblik. </li></ul><ul><li>Zeg “jawel”.Zeg dat je het nu pas ziet. </li></ul>
  • 2. <ul><li>Nun? </li></ul><ul><li>Na endlich! </li></ul><ul><li>Zeg dat de ander geen bril meer heeft. </li></ul><ul><li>Vraag of de ander nu lenzen heeft. </li></ul>

Related Documents