Verdiepende workshop II
Ondernemen binnen de brede school:
van glimlach tot business
Uw sprekers:
• Ritzo ten Cate
• Rona...
2
3
4
5
d it lo g b o e
k is v a n
ondernemen op de basisschool
...
7
Disclaimer
wij zijn ondernemers
we hebben geen verstand van onderwijs
maar wel van ondernemen
Ondernemen, wat is dat?
Stap 1
Aftrap ...
Ondernemen is ...
naar buiten kijken
kansen zien
risico’s overzien
gaan
Naar buiten kijken
Stap 2
naar buiten ...
Kansen zien
Stap 3
Het idee ...
Risico’s overzien
Stap 8
Plannen maken ...
Gaan!
Stap 12
Schreeuw het ...
Na de pauze
hebben we een vrijwilliger nodig
doen we een experiment
schrijven we samen in 1 uur een
ondernemingsplan
v...
Ritzo ten Cate
ritzo@deondernemers.nl
www.ritzotencate.nl
Ronald Mulder
ronald@deondernemers.nl
www.ronaldmulder.com
De ...
of 16

Preso Brede School 1 Oktober

de Brede School gezien als onderneming
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preso Brede School 1 Oktober

 • 1. Verdiepende workshop II Ondernemen binnen de brede school: van glimlach tot business Uw sprekers: • Ritzo ten Cate • Ronald Mulder
 • 2. 2
 • 3. 3
 • 4. 4
 • 5. 5
 • 6. d it lo g b o e k is v a n ondernemen op de basisschool ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
 • 7. 7
 • 8. Disclaimer wij zijn ondernemers we hebben geen verstand van onderwijs maar wel van ondernemen
 • 9. Ondernemen, wat is dat? Stap 1 Aftrap Wat ga je leren? 2 1 Maak de woordspin af. 2 Voor welk doel zoud ....................................................................................... em er ? Wat is ee n on de rn ....................................................................................... ONDERNEMEN rn em er s? Ho e he rk en je on de ....................................................................................... em er s? Wat do en on de rn ONDERNEMEN ....................................................................................... ondernemer ondernemen ....................................................................................... 3 Welk doel is het gew ....................................................................................... 4 Voor dit doel hebbe onderneming Kijk op het blogrooster. 3 1 Wat is een ondernemer? 1 Maak een werkstuk ......................................................................................................................................................................................................................................................... van twee bladzijdes 4 over een ondernemer. 5 2 Hoe herken je een ondernemer op straat? ......................................................................................................................................................................................................................................................... Verzamel tijdschriften 3 Ken jij ondernemers, bijvoorbeeld in je familie, Woordentips folders voor de volgen stap. em er of van tv? Wat doen zij? d e o n d e rn ond erne men de on de rne mi ng ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... 2
 • 10. Ondernemen is ... naar buiten kijken kansen zien risico’s overzien gaan
 • 11. Naar buiten kijken Stap 2 naar buiten 2 1 Maak een collage van dingen die ‘hot’ zijn. kijken Wat ga je leren? 2 Wat vind jij het ‘allerhotst’? ........................................................................................................................................................................................................................................................ Wel ke on de rn em ........................................................................................................................................................................................................................................................ WAT IS HOT? er s zi jn su cc es vo l? Ho e w ee t je w at m en se n Kijk op het blogrooster. Den gr aa g w ill en ko pe n? 3 jull Wat zi jn tre nd s? 5 ver ‘hot’ Maak de collage van dingen die trends ‘hot’ zijn af. 4 1 Weet jij wat dit jaar ‘hot’ is? En wat helemaal niet? 1 HOT NOT HOT ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Surftips s? ze n ov er tre nd W il je m ee r le ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ Zo ek da n op in te rn et ! .d av in di .n l en G a na ar w w w ed w el ke ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ ty p in : ‘tr en d’. Ki jk go s, sit es ga an ov er tre nd ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ bi jv oo rb ee ld in de m od e. ...................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................
 • 12. Kansen zien Stap 3 Het idee Wat ga je l eren? 2 1 Wat zouden jullie kunnen maken of verkopen? H o e k o m je o p id e e ë n ? HET IDEE Hoe weet je o f e e n id e e g o e d is ? product Hoe weet je o f e e n id in h e t e ch t ee o o k k a n lu kken? 2 Vergelijk je ideeën met de anderen uit je groepje. bezwaren criteria Kijk naar de criteria die je bij opdracht 1 3 had opgeschreven. 1 Kijk nog eens naar je collage met dingen die je 1 ‘hot’ vindt. Kijk op het blogrooster. ....................................................................................................................................................................................................................................... 4 2 Welke criteria kun je bedenken voor het product dat jullie gaan maken? he ....................................................................................................................................................................................................................................... Denk verder na over jullie ideeën voor een ....................................................................................................................................................................................................................................... product. h 5 .......................................................................................................................................................................................................................................
 • 13. Risico’s overzien Stap 8 Plannen maken 2 1 Schrijf samen met je groepje een deel van he ondernemingsplan. 2 Wat weet je nog niet? HET ONDERNEMINGSPLAN ................................................................................................................................................................................................... ondernemingsplan. Wat ga je l ................................................................................................................................................................................................... eren? ................................................................................................................................................................................................... Wa t is h e t n 1 Het idee ut van e e n o n d e rn e m in g sp la n ................................................................................................................................................................................................... ? Wa n n e e r m a a k je e e n o n d e rn e m in g sp la n ? Kijk op het blogrooster. Wa t z e t je in 3 3 Wat hebben we nodig e e n o n d e rn e m in g sp la n ? en waar halen we dat 2 Wat gaan we doen Maak jouw deel van het ondernemingsplan af. 4 Surftips re k e n e n W il je u it ll ie k u n n e n w in st ju hoeveel K ij k d a n op 1 Voor wie maak je een ondernemingsplan, 2 Wat is het verschil met het stappenplan maken? 1 denk je? dat je eerder al gemaakt hebt? n g o .n l e n w w w.d ju ip s’. k li k o p ‘t ................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................
 • 14. Gaan! Stap 12 Schreeuw het 2 Denk na over een goede reclame voor jullie product. van de daken ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. RECLAME Wat ga je ler en? 3 Bedenk samen hoe je reclame 4 Kijk op h gaat maken voor jullie product. H oe la at je je kl an t w et en da t jo uw pr od uc t te ko op is ? O p w el ke m an ie re n ku n je re cl am e m ak en ? reclamecampagne Adverteren Wat is de be st e m an ie r huis-aan-huisbladen om re cl am e te m ak en vo or Voer de jo uw pr od uc t? 5 reclamecampagne uit! Werk verder aan jullie product! 6 Woordentips de recla mec amp agne sb la d he t hu is -a an -h ui Kijk naar de reclames die je hebt meegenomen. a d v e rt e re n 1 .........................................................................................................................................................................................................................................................
 • 15. Na de pauze hebben we een vrijwilliger nodig doen we een experiment schrijven we samen in 1 uur een ondernemingsplan voor een brede school
 • 16. Ritzo ten Cate ritzo@deondernemers.nl www.ritzotencate.nl Ronald Mulder ronald@deondernemers.nl www.ronaldmulder.com De Ondernemers BV www.deondernemers.nl www.ondernemenopdebasisschool.nl