Презентація
з курсу «Псефологія»
на тему:
Принципи демократичних
виборів
Виконала:
студентка групи ФФІ-
31с
Влох Роксолана...
У сучасних демократичних державах основним
способом утворення органів державної влади став
інститут демократичних виборів....
Для того, щоб народ міг вільно обирати владу, здійснювати контроль за нею,
у демократичних державах вибори повинні проходи...
До базових демократичних
принципів виборів належать:
 Принцип загальних виборів
Участь у виборах мають брати всі громадян...
 Принцип рівних виборів
Усі громадяни мають брати
участь у виборах на рівних
засадах. Це забезпечується
наданням виборцям...
 Принцип таємності голосування
Контроль за волевиявленням виборців не
допускається. Анонімність і таємність
голосування п...
Серед додаткових демократичних принципів
виборчого процесу можна виділити:
Принцип вільного і рівноправного висування
канд...
4. Принцип свободи агітації.
5. Принцип неупередженості до учасників
виборчої кампанії з боку органів влади,
установ та ор...
Висновок :
Отже, можна зробити висновок, що лише за умов
дотримання всіх демократичних принципів
виборчого процесу результ...
Дякую за увагу !
07.04. 2015 р.
of 10

Принципи демократичних виборів

principles of democratic elections
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Принципи демократичних виборів

  • 1. Презентація з курсу «Псефологія» на тему: Принципи демократичних виборів Виконала: студентка групи ФФІ- 31с Влох Роксолана Викладач: Шведа Ю.Р.
  • 2. У сучасних демократичних державах основним способом утворення органів державної влади став інститут демократичних виборів. Вибори — це демократичний спосіб формування та зміни персонального складу органів влади голосуванням.
  • 3. Для того, щоб народ міг вільно обирати владу, здійснювати контроль за нею, у демократичних державах вибори повинні проходити з дотриманням певних демократичних принципів - на основі яких здійснюються вибори і, відповідно до змісту яких, їх можна вважати реальним волевиявленням народу, формою прямого народовладдя. Демократичні принципи виборів можна поділити на дві групи: • є загальновизнаними в усьому світі, відповідають міжнародним стандартам та ознакам демократичних політичних режимів. Вони мають бути обов'язково закріпленими на законодавчому рівні, є обов'язковими для всіх видів виборів. Базові •стосуються осіб чи політичних сил, що балотуються до виборних органів чи виборних посад. Додаткові
  • 4. До базових демократичних принципів виборів належать:  Принцип загальних виборів Участь у виборах мають брати всі громадяни. В історії виборів у різних країнах у різний час встановлювалися виборчі цензи — сукупність умов, що обмежували право участі певних категорій громадян у виборах. Сюди можна віднести майновий, освітній, класовий, статевий, расовий, військовий цензи, ценз дієздатності, ценз осілості тощо. Внаслідок демократизації суспільного життя виборчі цензи трапляються все рідше, хоч деякі з них все ж залишаються актуальними.
  • 5.  Принцип рівних виборів Усі громадяни мають брати участь у виборах на рівних засадах. Це забезпечується наданням виборцям однакової кількості голосів, тобто кожний з виборців однаково впливає на результати виборів. Принцип прямих виборів Обрання виборних органів і посад здійснюють безпосередньо виборці, а не певні органи чи делегати.
  • 6.  Принцип таємності голосування Контроль за волевиявленням виборців не допускається. Анонімність і таємність голосування призначені для того, аби забезпечити незалежність того, хто голосує, від наслідків його волевиявлення. Тому виборці голосують особисто, без присутності інших людей. Голосування за інших осіб не допускається.  Принцип вільних виборів Участь у виборах є добровільною справою громадян, ніхто не може примусити виборця до участі чи неучасті у виборах, а також перешкоджати його вільному волевиявленню.
  • 7. Серед додаткових демократичних принципів виборчого процесу можна виділити: Принцип вільного і рівноправного висування кандидатів. 2. Принцип гласності та відкритості виборчої кампанії. 3. Принцип рівності можливостей для всіх кандидатів чи політичних партій у здійсненні виборчої кампанії.
  • 8. 4. Принцип свободи агітації. 5. Принцип неупередженості до учасників виборчої кампанії з боку органів влади, установ та організацій.
  • 9. Висновок : Отже, можна зробити висновок, що лише за умов дотримання всіх демократичних принципів виборчого процесу результати голосування відображатимуть реальне, а не викривлене, волевиявлення громадян.
  • 10. Дякую за увагу ! 07.04. 2015 р.

Related Documents