15 December 2010 De nieuwe Influenza A, zin en onzin van preventieve maatregelen Christ...
Nieuwe influenza A, zin en onzin van preventieve maatregelen• Aanleiding voor ons projectwerk• Literatuuronderzoek • Med...
Probleemstelling• Dreiging van pandemie• Nieuw risico• Veel tegenstrijdige informatie• Wat adviseer ik als preventieadvise...
Literatuuronderzoek Medische aspecten4
Medische aspecten Nieuwe Influenza A H1N15
Virologie6
Pandemie7
Overdracht8
Overdracht• Druppelinfectie (hoesten, niezen, handen)• Incubatietijd 1-7 dagen• Besmettelijk van 1 dag voor tot 5 dagen na...
Klinische symptomen10
Beloop pandemie Nederland België11
Behandeling• Symptomatische behandeling (paracetamol)• Antivirale middelen (Tamiflu®, Relenza®) • Preventief gebruik• An...
Literatuuronderzoek Arbeidshygiënische en preventieve maatregelen13
Arbeidshygiënische en preventieve maatregelen• Vaccinatie• Persoonlijke hygiëne• Schoonmaak• Handschoenen en gezichtsmaske...
Vaccinatie• Vaccinatie met gedood virus• 70-90% bescherming• Doelgroepen • Personeel gezondheidszorg • Zwangeren • R...
Persoonlijke hygiëne• Regelmatig handen wassen met water en zeep• Handgel• Hoest- en nies hygiëne16
Schoonmaak• Virus overleeft 6-72 uur buiten het lichaam• Overdracht via handcontact met besmette oppervlakte is aangetoon...
Handschoenen en gezichtsmaskers• Vooral symboolfunctie• Maskers best gebruikt door patiënten• Wel: werkers in de gezondhei...
Social distancing• Zelfisolatie• Thuis blijven bij griepverschijnselen• Toepassing in bedrijven: • Thuiswerken • Telew...
Literatuuronderzoek Bedrijfseconomische aspecten20
Bedrijfseconomische aspecten, uitvalBron: Ministerie Jaarlijkse Mild scenario ErnstigvolksgezondheidNederland ...
Bedrijfseconomische aspecten, gevolgenSchatting financiële gevolgen wereldwijd (Wereldbank) :• 5% van het BNP = 3.000 milj...
Bedrijfseconomische aspecten, waarom preventiebeleid?Bedrijfseconomische argumenten voor grieppreventie• Kosten-batenanaly...
Bedrijfseconomische aspecten, kostenpostenKwantitatief KwalitatiefGederfde omzet Verlies v...
Bedrijfseconomische aspecten, kosten i.v.m continuïteitInterne kwantitatieve kosten:• Gederfde omzet• Verhoging prod...
Bedrijfseconomische aspecten, externe oorsprongKwantitatieve kostenposten die extern ontstaan• Inkoop bij derden• Ui...
Bedrijfseconomische aspecten, lange termijn gevolgenKwalitatieve kostenposten:• Verlies van klanten• Reputatieschade• Soci...
Bedrijfseconomische aspecten, preventiekostenPreventiekostenKosten die een bedrijf maakt om zoveel mogelijk te voorkomen ...
Bedrijfseconomische aspecten, batenBaten van een grieppandemie:• Rol farmaceutische industrie: vaccins• Leveranciers overi...
Literatuuronderzoek Griepprotocollen30
Bedrijfscontinuïteit en griepprotocol Factoren die van invloed zijn op de bedrijfscontinuïteit31
Griepprotocol: Organisaties, overheden, informatiebronnen• Negatief effect grieppandemie te beperken voor: – Bedrijf –...
Griepprotocol: Organisaties, overheden, informatiebronnenInformatievoorziening naar omgeving/bedrijven:• Wereld gezondheid...
Bedrijfscontinuïteit en griepprotocol• Hoofdonderdelen bedrijfscontinuïteitsplan: – Voorbereidingsproces opstarten – Wer...
Enquête35
Enquête: Methodiek• Enquête bestond uit 2 delen: 1. Vragen rond toepassen preventieve maatregelen opgesteld ...
Enquête: Overzicht•Herkomst en sector van het aantal geënquêteerde bedrijven• Globaal overzicht aantal werknemers37
Enquête: Algemene resultaten eerste deel enquête38
Enquête: Dieptebespreking• Voorzien vaccinatie tegen griep: – Doelgroep werd bepaald door overheid in België en Nede...
Enquête: Dieptebespreking•Informatie persoonlijke hygiëne: Procentuele verdeling informatie persoonlijke hygiën...
Enquête: Dieptebespreking•Verstrekken van handschoenen: – Verspreiding door contact tussen mensen – Werden preventief ...
Enquête: Dieptebespreking•Bestaan van verzuimprotocol: – Zowel in België (83%) en Nederland (92%) richtlijnen ...
Enquête: Resultaten uit de algemene informatie• Verzuimpercentage bedrijfscontinuïteit in gevaar – Wisselt sterk per bed...
Enquête: Resultaten uit de algemene informatie• April 2009 bedrijven zetten eerste stappen tot: – oprichting werkgroep...
Enquête: Resultaten uit de algemene informatie• Communicatie naar werknemers: – beleidsverklaringen – toe te passen pr...
Enquête: Resultaten uit de algemene informatie• Bepalen beleid op basis van info van: – Wereldgezondheidsorganisatie (WH...
Enquête: Resultaten uit de algemene informatie• Griepprotocol – vier bedrijven ontvangen – sector chemie en voedin...
Enquête: Resultaten uit de algemene informatie• Hoofdaandachtsgebieden terug te vinden in de protocollen: – Coördinati...
Besluit49
BesluitIndustriële bedrijven• Prioriteit bedrijfscontinuïteitsplan incl. griep• Gebruik bestaande adviezen overheid protoc...
BesluitPreventieve maatregelen• Bedrijfsspecifieke voorlichting• Voorlichting over persoonlijke hygiëne (handen wassen, h...
BesluitTerughoudendheid• Gezichtsmaskers en handschoenen• Desinfecterende handgel• Antivirale middelen• Beperken van bijee...
of 52

Preventieve Maatregelen Nieuwe Influenza A

Presentatie over preventieve maatregelen bij influenza pandemie
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preventieve Maatregelen Nieuwe Influenza A

 • 1. 15 December 2010 De nieuwe Influenza A, zin en onzin van preventieve maatregelen Christel Goossens Jorieke Meijer Rudolf de Bruijn Reinout Duymelinck v
 • 2. Nieuwe influenza A, zin en onzin van preventieve maatregelen• Aanleiding voor ons projectwerk• Literatuuronderzoek • Medische aspecten • Arbeidshygiënische en preventieve maatregelen • Bedrijfseconomische aspecten • Griepprotocol• Enquête• Conclusie en besluit2
 • 3. Probleemstelling• Dreiging van pandemie• Nieuw risico• Veel tegenstrijdige informatie• Wat adviseer ik als preventieadviseur over maatregelen?3
 • 4. Literatuuronderzoek Medische aspecten4
 • 5. Medische aspecten Nieuwe Influenza A H1N15
 • 6. Virologie6
 • 7. Pandemie7
 • 8. Overdracht8
 • 9. Overdracht• Druppelinfectie (hoesten, niezen, handen)• Incubatietijd 1-7 dagen• Besmettelijk van 1 dag voor tot 5 dagen na ziek worden• Besmettelijkheid nieuwe influenza A H1N1 beperkt• Plaats van overdracht • Thuis • School en werk • Elders9
 • 10. Klinische symptomen10
 • 11. Beloop pandemie Nederland België11
 • 12. Behandeling• Symptomatische behandeling (paracetamol)• Antivirale middelen (Tamiflu®, Relenza®) • Preventief gebruik• Antibiotica12
 • 13. Literatuuronderzoek Arbeidshygiënische en preventieve maatregelen13
 • 14. Arbeidshygiënische en preventieve maatregelen• Vaccinatie• Persoonlijke hygiëne• Schoonmaak• Handschoenen en gezichtsmaskers• Social distancing• Luchtbehandeling14
 • 15. Vaccinatie• Vaccinatie met gedood virus• 70-90% bescherming• Doelgroepen • Personeel gezondheidszorg • Zwangeren • Risicogroepen • Kinderen • School personeel (BE)• Geen vaccinaties voor bedrijven15
 • 16. Persoonlijke hygiëne• Regelmatig handen wassen met water en zeep• Handgel• Hoest- en nies hygiëne16
 • 17. Schoonmaak• Virus overleeft 6-72 uur buiten het lichaam• Overdracht via handcontact met besmette oppervlakte is aangetoond• Normaal reinigen met water en zeep• Desinfectantia17
 • 18. Handschoenen en gezichtsmaskers• Vooral symboolfunctie• Maskers best gebruikt door patiënten• Wel: werkers in de gezondheidszorg• Niet: normaal maatschappelijk verkeer18
 • 19. Social distancing• Zelfisolatie• Thuis blijven bij griepverschijnselen• Toepassing in bedrijven: • Thuiswerken • Telewerken • Vergaderingen beperken • Kantine sluitenUK Swine Flu Ad - Catch It, Bin it, Kill It.mp419
 • 20. Literatuuronderzoek Bedrijfseconomische aspecten20
 • 21. Bedrijfseconomische aspecten, uitvalBron: Ministerie Jaarlijkse Mild scenario ErnstigvolksgezondheidNederland griep H1N1 scenario H1N1Zieken 5% 30% 30%Doden 250-2.000 5.000 80.000Verzuim 0-2 weken 0-2 weken 1-2 wekenDuur van de 6-10 weken 20 weken 10 wekengolfZiek tijdens 4% 5-10%piekThuis tijdens 4-10% 20-30%piek21
 • 22. Bedrijfseconomische aspecten, gevolgenSchatting financiële gevolgen wereldwijd (Wereldbank) :• 5% van het BNP = 3.000 miljard dollarMaatschappelijke gevolgen:• individueel en op• gemeenschapsniveauGevolgen op bedrijfsniveau:• afhankelijk van aard en omvang22
 • 23. Bedrijfseconomische aspecten, waarom preventiebeleid?Bedrijfseconomische argumenten voor grieppreventie• Kosten-batenanalyse Kosten:• kwantitatieve kostenposten: primaire gevolgen, berekening of redelijke inschatting mogelijk• kwalitatieve kostenposten: moeilijk kwantificeerbare kosten, vaak op langere termijn baten:Welke baten zijn er ten gevolge van een pandemie• wat levert het hanteren van een griepprotocol op voor een bedrijf23
 • 24. Bedrijfseconomische aspecten, kostenpostenKwantitatief KwalitatiefGederfde omzet Verlies van klantenVerhoging productiekosten ReputatieschadeKosten voor vervanging Sociale onrustVerhoging aantalarbeidsongevallenVerhoging ziektepremieThuiswerkenInkoop bij derdenUitval toeleveranciersProblemen met aan-en afvoerUitstel innovatie24
 • 25. Bedrijfseconomische aspecten, kosten i.v.m continuïteitInterne kwantitatieve kosten:• Gederfde omzet• Verhoging productiekosten• Kosten voor vervanging• Verhoging aantal arbeidsongevallen• Verhoging van de ziektepremie• thuiswerken25
 • 26. Bedrijfseconomische aspecten, externe oorsprongKwantitatieve kostenposten die extern ontstaan• Inkoop bij derden• Uitval van toeleveranciers• Problemen met aan- en afvoer• Uitstel van innovaties26
 • 27. Bedrijfseconomische aspecten, lange termijn gevolgenKwalitatieve kostenposten:• Verlies van klanten• Reputatieschade• Sociale onrust27
 • 28. Bedrijfseconomische aspecten, preventiekostenPreventiekostenKosten die een bedrijf maakt om zoveel mogelijk te voorkomen dat werknemers van het bedrijf uitvallen tengevolge van de grieppandemieBaten voor bedrijf dat preventiebeleid voert:• Voorkomen van kwantitatieve en kwalitatieve kostenposten28
 • 29. Bedrijfseconomische aspecten, batenBaten van een grieppandemie:• Rol farmaceutische industrie: vaccins• Leveranciers overige beschermingsmiddelen: gels, mondmaskers, schoonmaakbedrijven29
 • 30. Literatuuronderzoek Griepprotocollen30
 • 31. Bedrijfscontinuïteit en griepprotocol Factoren die van invloed zijn op de bedrijfscontinuïteit31
 • 32. Griepprotocol: Organisaties, overheden, informatiebronnen• Negatief effect grieppandemie te beperken voor: – Bedrijf – Gezondheid en veiligheid werknemers – Economie en maatschappij• Overheden en bedrijfsleven: – Goede voorbereiding – Samenwerking noodzakelijk – Vermijden in gevaar komen basisvoorzieningen voor de bevolking (vitale producten en diensten) – Informatievoorziening, beschikbaar stellen van hulpmiddelen (flyer, advies bij opstellen griepprotocol)• Griepprotocol:Bedrijfscontinuïteitsplan + specifieke maatregelen grieppandemie32
 • 33. Griepprotocol: Organisaties, overheden, informatiebronnenInformatievoorziening naar omgeving/bedrijven:• Wereld gezondheidsorganisatie (WHO)• Europees Centrum voor ziektebestrijding (ECDC)• België Interministerieel Commissariaat Influenza en de Federale Overheidsdienst Welzijn Arbeid en Sociaal Overleg (FOD- WASO)• Nederland Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MVWS), ministerie van Binnenlandse Zaken/Koninkrijksrelaties (BZK),33
 • 34. Bedrijfscontinuïteit en griepprotocol• Hoofdonderdelen bedrijfscontinuïteitsplan: – Voorbereidingsproces opstarten – Werknemers beschermen tegen het virus; – Toetsen bedrijfscontinuïteit tijdens grieppandemie uitgaande van de klant; – De financiële risico’s in geval van grieppandemie.• Door uitvoering geadviseerde acties in de checklisten zijn bedrijven goed voorbereid op een grieppandemie.34
 • 35. Enquête35
 • 36. Enquête: Methodiek• Enquête bestond uit 2 delen: 1. Vragen rond toepassen preventieve maatregelen opgesteld a.h.v. literatuuronderzoek en eigen ervaringen uit onze bedrijven (vaccinatie, gezichtsmaskers, handgel,…) 2. Vragen rond het bedrijf zelf (grootte, aantal zieken in bedrijf, beschikbaarheid van protocollen,…)• Verstuurd naar relaties eigen werkveld en cursusgroep• Aantal: 22 bedrijven waarvan 18 geantwoord• Geen statistische conclusies (te klein aantal)• Meer antwoorden Nederlandse bedrijven dan Belgische36
 • 37. Enquête: Overzicht•Herkomst en sector van het aantal geënquêteerde bedrijven• Globaal overzicht aantal werknemers37
 • 38. Enquête: Algemene resultaten eerste deel enquête38
 • 39. Enquête: Dieptebespreking• Voorzien vaccinatie tegen griep: – Doelgroep werd bepaald door overheid in België en Nederland. – België meer vaccinatie tegen seizoensgriep aangeboden in bedrijven. – Nederland volgt enkel richtlijnen overheid.• Voorzien antivirale middelen: – Uitsturen naar risicogebieden. – Kritische functies39
 • 40. Enquête: Dieptebespreking•Informatie persoonlijke hygiëne: Procentuele verdeling informatie persoonlijke hygiëne • Werkt preventief • Goedkope oplossing100%90%80% • Informatie verstrekt70%60% door overheid50% • Wel vaak tegenstrijdige40% informatie30%20% • Begin paniekreactie10% met maatregelen tot gevolg 0% ja nee ja nee België Nederland• Verstrekken gezichtsmaskers: – Uit literatuuronderzoek gebleken dat gezichtsmaskers nauwelijks helpen. – Werden toch veel gebruikt in bedrijven. – Mogelijks door tonen maskers in het nieuws40
 • 41. Enquête: Dieptebespreking•Verstrekken van handschoenen: – Verspreiding door contact tussen mensen – Werden preventief verstrekt.•Voorzien van desinfecterende handgel: – Goede maatregel om handen niet als besmettingsbron te hebben. – Meer handgels dan handschoenen en gezichtsmaskers.41
 • 42. Enquête: Dieptebespreking•Bestaan van verzuimprotocol: – Zowel in België (83%) en Nederland (92%) richtlijnen rond thuis blijven als werknemer ziek was.•Richtlijnen rond thuisblijven bij ziekte: – Minder als familielid ziek was – België 50% en Nederland 67%•Beperken samenkomsten: – Zagen veel bedrijven niet als een mogelijke maatregel.•Aanpassen van airconditioning: – Ook al wordt griep verspreid via druppeltjes in lucht zagen bedrijven dit niet in als maatregel.42
 • 43. Enquête: Resultaten uit de algemene informatie• Verzuimpercentage bedrijfscontinuïteit in gevaar – Wisselt sterk per bedrijf – Tussen 6 en 50%• Criteria om maatregelen in te laten gaan/af te bouwen – Verschillend – Gebaseerd op: • Info WHO, overheden • Interne bedrijfsrichtlijnen • Verzuimpercentage • Aantal bevestigde gevallen • Aantal ziekmeldingen griepachtige klachten43
 • 44. Enquête: Resultaten uit de algemene informatie• April 2009 bedrijven zetten eerste stappen tot: – oprichting werkgroepen of crisisteam – bedrijfsinterne coördinatie acties en maatregelen – continu opvolgen van de situatie – opstellen plan van aanpak – bepalen interne richtlijnen – eerste aanzet toetsen bedrijfscontinuïteitsplannen fase 4 WHO• Juni/juli 2009 bedrijven starten met: – eerste zichtbare interne communicatie naar werknemers en leidinggevenden – verzoek overheid aan bedrijfsleven garanderen bedrijfscontinuïteit fase 6 WHO44
 • 45. Enquête: Resultaten uit de algemene informatie• Communicatie naar werknemers: – beleidsverklaringen – toe te passen preventieve maatregelen – beschikbaar stellen van preventieve maatregelen – aanpak bedrijf, – verloop grieppandemie – lijsten met vragen en antwoorden• Posters WHO en nationale overheden: toegepast in communicatie en opgehangen• 50 %: bestaand beleid/plan aanwezig – 25 % (vogelgriep) SARS – 25 %: scenario niet medegedeeld 45 %: nieuw beleid45
 • 46. Enquête: Resultaten uit de algemene informatie• Bepalen beleid op basis van info van: – Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), – Nationale overheden www.grieppandemie.nl , www.influenza.be. – Corporate bedrijfsrichtlijnen – Bedrijfsarts en interne/externe arbo- of preventiedienst – Belangenorganisaties, collegabedrijven, wetenschappelijke litteratuur• Merendeel kiest gelijkaardige aanpak bij nieuwe dreiging• Leveranciers gevraagd naar voorbereiding en bedrijfscontinuïteitsplan• Allen maatregelen genomen46
 • 47. Enquête: Resultaten uit de algemene informatie• Griepprotocol – vier bedrijven ontvangen – sector chemie en voeding – 6 pandemische fases WHO geïntegreerd – Per fase aandachtsgebieden/bijbehorende acties met actieverantwoordelijke/ statusrapportage – Griepprotocol checklist om voortgang te monitoren• Handleiding/checklist bedrijfscontinuït overheden – gebruikt/toegepast in griepprotocol47
 • 48. Enquête: Resultaten uit de algemene informatie• Hoofdaandachtsgebieden terug te vinden in de protocollen: – Coördinatie en crisis werkgroep pandemie – Informatie management en informatie aan werknemers – Bedrijfscontinuïteit – Gezondheidsbewaking van werknemers – Beperken infectie risico’s en het risico van virus overdracht in bedrijf – Management van (potentieel) geïnfecteerde werknemers – Reizen, antivirale medicatie48
 • 49. Besluit49
 • 50. BesluitIndustriële bedrijven• Prioriteit bedrijfscontinuïteitsplan incl. griep• Gebruik bestaande adviezen overheid protocollen• Preventieve maatregelen beperkt waarde50
 • 51. BesluitPreventieve maatregelen• Bedrijfsspecifieke voorlichting• Voorlichting over persoonlijke hygiëne (handen wassen, hoest- en niesetiquette)• Ziekteverzuimprotocol met advies thuis te blijven bij griepverschijnselen• Uitbreiden mogelijkheden voor thuis werken• Extra schoonmaak van veel betaste oppervlakten51
 • 52. BesluitTerughoudendheid• Gezichtsmaskers en handschoenen• Desinfecterende handgel• Antivirale middelen• Beperken van bijeenkomsten• Aanpassen airconditioning52

Related Documents