ПОВЕРНУТИ МІСТО ГРОМАДІ
ПРОГРАММА
кандидата на посаду Чернівецького міського голови
РУСЛАНА ЦАПЛЮКА
ЗВІЛЬНИТИ КОШТИ З
“КОРУПЦІЙНОГО ПОЛОНУ”!
ЗВІЛЬНИТИ КОШТИ З “КОРУПЦІЙНОГО ПОЛОНУ”!
Руслан Цаплюк
• Провести із залученням громадськості та провідних
іноземних аудит...
Руслан Цаплюк
• Бюджет Чернівців, звільнений від корупційних схем та нее-
фективного управління, є достатнім не лише для н...
Руслан Цаплюк
• Створити Експертну раду міста – професійний орган гро-
мадського контролю. Залучити до роботи у ній за рах...
Руслан Цаплюк
• Відновити інститут “Народного Контролю”, до якого входити-
муть представники громадських об'єднань та ЗМІ,...
Руслан Цаплюк
• Вимагати від Кабінету міністрів України надання Чернівцям
статусу вільної економічної зони.
• Впровадити у...
Руслан Цаплюк
• Докорінно реформувати систему управління та функціону-
вання Калинівського ринку як комунального підприємс...
Руслан Цаплюк
• Надати пріоритетного значення та підтримки проектам,
націлених на розвиток туризму в місті Чернівці, як од...
Руслан Цаплюк
КОШТИ МІСТА ПОВИННІ ПРАЦЮВАТИ
НА РОЗВИТОК ЧЕРНІВЦІВ,
А НЕ НА ПРИВАТНІ СТРУКТУРИ!
БЮДЖЕТ – НАПОВНЮВАТИ, А НЕ ...
ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ
РОЗВИТКУ МІСТА
Руслан Цаплюк
• Привести до міжнародних стандартів умови перебування
хворих у медичних закладах: приміщення, технічне забе...
Руслан Цаплюк
• Залучати кращих спеціалістів та науковців до роботи в кому-
нальних медичних закладах, установивши додатко...
Руслан Цаплюк
• Створити комунальні Центри Розвитку Дитини у кожному
районі Чернівців, забезпечивши ВСІМ дітям, незалежно ...
Руслан Цаплюк
• Пробурити та облаштувати у місті свердловини, забезпечивши
громаді кожного мікрорайону зручний та безкошто...
Руслан Цаплюк
• Залучити міжнародних експертів для оцінки енергоефек-
тивності міського комунального господарства та розро...
Руслан Цаплюк
ПІШОХОДАМ
• Запровадити стандарти та вимоги, що прийняті в країнах ЄС,
до тротуарної частини дорожнього покр...
Руслан Цаплюк
ВОДІЯМ
• Залучити експертів з країн Євросоюзу для надання технічної
допомоги, підготовки місцевих кадрів та ...
Дякую за увагу!
Руслан Цаплюк
of 19

Prezentatsia 3

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentatsia 3

 • 1. ПОВЕРНУТИ МІСТО ГРОМАДІ ПРОГРАММА кандидата на посаду Чернівецького міського голови РУСЛАНА ЦАПЛЮКА
 • 2. ЗВІЛЬНИТИ КОШТИ З “КОРУПЦІЙНОГО ПОЛОНУ”!
 • 3. ЗВІЛЬНИТИ КОШТИ З “КОРУПЦІЙНОГО ПОЛОНУ”! Руслан Цаплюк • Провести із залученням громадськості та провідних іноземних аудиторських компаній ревізію земель, комуналь- ного майна, фінансово-господарської діяльності та енерго- ефективності комунальних підприємств міста. • Відкрити для громадськості Генеральний план міста Чернівці.
 • 4. Руслан Цаплюк • Бюджет Чернівців, звільнений від корупційних схем та нее- фективного управління, є достатнім не лише для нормального функціонування міста, але й для його стратегічного розвитку! ЗВІЛЬНИТИ КОШТИ З “КОРУПЦІЙНОГО ПОЛОНУ”!
 • 5. Руслан Цаплюк • Створити Експертну раду міста – професійний орган гро- мадського контролю. Залучити до роботи у ній за рахунок програм сприяння розвитку Європейського Співтовариства провідних міжнародних експертів у галузі міського господар- ства, економіки та фінансів. • Експерти, а не наближені до влади та бізнесу особи під ви- глядом “Громадських слухань”, повинні визначати доціль- ність та ефективність витрат із міського бюджету! КОНТРОЛЮВАТИ, А НЕ ІМІТУВАТИ!
 • 6. Руслан Цаплюк • Відновити інститут “Народного Контролю”, до якого входити- муть представники громадських об'єднань та ЗМІ, що матиме право здійснювати повну перевірку будь-якого посадовця або комунального підприємства міста. • Запровадити загальноміську цілодобову “гарячу лінію”, де всі повідомлення від громадян будуть належним чином фіксува- тися та знаходитися під особистим контролем Чернівецького міського голови. КОНТРОЛЮВАТИ, А НЕ ІМІТУВАТИ!
 • 7. Руслан Цаплюк • Вимагати від Кабінету міністрів України надання Чернівцям статусу вільної економічної зони. • Впровадити у життя план модернізації комунальних підпри- ємств міста з метою приведення рівня їх ефективності у відповідність із сучасними європейськими стандартами. БЮДЖЕТ – НАПОВНЮВАТИ, А НЕ ПОЗИЧАТИ!
 • 8. Руслан Цаплюк • Докорінно реформувати систему управління та функціону- вання Калинівського ринку як комунального підприємства та відновити його економічне значення ключового вузла транс’європейського оптового ринку. • Підвищити контроль та ефективність використання коштів місь- кого бюджету за рахунок створення комунального банку, у якому мають зберігатися рахунки всіх комунальних підприємств. БЮДЖЕТ – НАПОВНЮВАТИ, А НЕ ПОЗИЧАТИ!
 • 9. Руслан Цаплюк • Надати пріоритетного значення та підтримки проектам, націлених на розвиток туризму в місті Чернівці, як одному з перспективних джерел наповнення бюджету та створення но- вих робочих місць. • Створити у Чернівцях експоцентр для проведення міжнародних торгівельних ярмарків та культурно-мистецьких заходів міста. БЮДЖЕТ – НАПОВНЮВАТИ, А НЕ ПОЗИЧАТИ!
 • 10. Руслан Цаплюк КОШТИ МІСТА ПОВИННІ ПРАЦЮВАТИ НА РОЗВИТОК ЧЕРНІВЦІВ, А НЕ НА ПРИВАТНІ СТРУКТУРИ! БЮДЖЕТ – НАПОВНЮВАТИ, А НЕ ПОЗИЧАТИ!
 • 11. ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МІСТА
 • 12. Руслан Цаплюк • Привести до міжнародних стандартів умови перебування хворих у медичних закладах: приміщення, технічне забезпе- чення, належне харчування та відповідність лікування науково-обґрунтованим протоколам. • Відновити та розширити мережу комунальних аптек, у яких встановити мінімальні націнки на ліки для жителів міста. СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ
 • 13. Руслан Цаплюк • Залучати кращих спеціалістів та науковців до роботи в кому- нальних медичних закладах, установивши додаткові надбавки до заробітної плати з міського бюджету. СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ
 • 14. Руслан Цаплюк • Створити комунальні Центри Розвитку Дитини у кожному районі Чернівців, забезпечивши ВСІМ дітям, незалежно від рівня статків батьків, доступ до розвитку їх творчого, спор- тивного та наукового потенціалу. • Розширити та закріпити право Батьківських комітетів вплива- ти на формування педагогічного колективу шкіл, їх керівництво та навчальні програми (у межах Закону «Про Освіту»). • Сприяти проведенню наукових конференцій та розвитку матеріально-технічного забезпечення вищих навчальних закладів міста. ОСВІТА – ГОЛОВНА ІНВЕСТИЦІЯ В МАЙБУТНЄ ЧЕРНІВЦІВ!
 • 15. Руслан Цаплюк • Пробурити та облаштувати у місті свердловини, забезпечивши громаді кожного мікрорайону зручний та безкоштовний доступ до джерел артезіанської води. ДОСТУПНА ВОДА
 • 16. Руслан Цаплюк • Залучити міжнародних експертів для оцінки енергоефек- тивності міського комунального господарства та розробити план його модернізації у відповідності до сучасних світових стандартів. • Побудувати у Чернівцях сміттєспалювальний завод – аль- тернативне джерело постачання дешевої енергії місту та європейський спосіб вирішення його екологічних проблем. • Модернізація очисних споруд міста та перетворення їх на додаткове джерело альтернативної енергії. НОВІ ЧЕРНІВЦІ – МІСТО ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • 17. Руслан Цаплюк ПІШОХОДАМ • Запровадити стандарти та вимоги, що прийняті в країнах ЄС, до тротуарної частини дорожнього покриття: її розміри, якість покриття, їх освітлення та озеленення. • Привести у відповідність до сучасних санітарних норм кількість урн для сміття на вулицях міста. ШЛЯХИ: ЕВРОПЕЙСЬКИ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ
 • 18. Руслан Цаплюк ВОДІЯМ • Залучити експертів з країн Євросоюзу для надання технічної допомоги, підготовки місцевих кадрів та контролю за дотри- манням міжнародних стандартів якості дорожнього будівництва. • Запровадити обов'язковий гарантійний термін на роботи з облаштування дорожньої інфраструктури, під час дії якого підрядник має виправляти виявлені дефекти за власний ра- хунок. ШЛЯХИ: ЕВРОПЕЙСЬКИ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ
 • 19. Дякую за увагу! Руслан Цаплюк

Related Documents