Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013...
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013...
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013...
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013...
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013...
Prevederile proiectului de lege Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial De...
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013...
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013...
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013...
of 9

Prezentare Societati mutuale in UE

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Societati mutuale in UE

  • 1. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!” Societati mutuale in UE• mutual benefit‘ (health providence’) societies – societati mutuale de asigurari sociale si de sanatate suplimentare sau complementare sau integrate in sistemul de protectie sociala de stat, au propriile stabilimente – spitale, farmacii• mutual insurance societies – societati mutuale de asigurari pot acoperi membri pentru riscuri multiple legate de proprietate si de viata ; exista in majoritatea statelor membre UE (nu si in Romania)• La nivelul UE societatile mutuale furnizeaza servicii sociale si medicale pentru 230 mil. persoane• Prime de asigurare totale de 180 bilioane Euros
  • 2. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!”Societati mutuale in Romania – de ce?• Situatia demografica si de ocupare – asigurare a populatiei Romaniei lasa un numar foarte mare de persoane fara acoperire (ex. lucratorii agricoli si cei neremunerati din gospodariile agricole nu au nici un fel de asigurari de batranete – pensie sau de sanatate) in sistemele de asigurari actuale si nu sunt sustenabile pe termen mediu si lung• Exista presiuni pentru a limita cheltuielile acestor fonduri prin limitarea masurilor care sunt finantate – de exemplu prin introducerea sistemelor de asigurari facultative si limitarea acoperirii pentru cele obligatorii. Asiguratorii comerciali nu vor fi interesati sa asigure grupurile vulnerabile cum ar fi persoanele cu probleme cronice sau grave de sanatate, somerii, persoanele in varsta.
  • 3. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!” Miza actuala – legea sanatatiiRecomandarile CE•Guvernele nationale trebuie sa aibe in vedere modul in carereglementeaza piata in aceste domenii astfel incat sa asigurecompetitia si competitivitatea si sa mentina si costurile la unnivel la care cetatenii sa isi poata permite serviciile medicale•Reglementarea pietei de asigurari de sanatate trebuie sa aibain vedere atat societatile comerciale, de obicei societati peactiuni cat si societatile mutuale si sa nu permita “riskselection or cream skimming practices” - selecţie adversă princare agentul de asigurări selectează numai riscurile bune dinpopulaţie şi nu îi asigură pe cei care au cu adevărat nevoie deîngrijiri medicale.Directorate-General for Internal Policies, The Role of Mutual Societies in the 21 st Century 2011
  • 4. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!” Prevederile proiectului de legeArt. 190(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunilefolosite au următoarele semnificaţii:d) asigurator de sănătate –asigurator, persoanajuridică română autorizată ca societate deasigurări în conditiile legii să exercite activităti deasigurare de sanatate, precum si sucursala uneisocietăti de asigurare sau a unei societătimutuale dintr-un stat membru, care a primit oautorizatie de la autoritatea competentă a statuluimembru de origine şi îndeplineşte condiţiile legalenecesare pentru a funcţiona pe teritoriul României;
  • 5. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!” Prevederile proiectului de lege – privatizarea asigurarilor deArt 204 sanatateAsigurătorii de sănătate care pot intra în sistemul de asigurărisociale de sănătate - condiţii de eligibilitate cumulative:•să fie autorizaţi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;•să fi încheiat la nivelul grupului national sau international dincare fac parte poliţe de asigurare de sănătate pentru cel puţin unmilion de asiguraţi 1.000.000 în anul fiscal anterior intrarii invigoare a titlului XI din prezenta lege;•valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentrupersoanele prevăzute la lit.b) să fi fost de cel puţin 250 (doua sutecincizeci) milioane de euro la nivelul grupului national sauinternational din care fac parte în anul fiscal anterior intrarii invigoare a titlului XI din prezenta lege;
  • 6. Prevederile proiectului de lege Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!”Asigurătorii de sănătate Art 204•Între CNAS şi asigurătorii de sănătate se încheie contracte detip civil care reglementează condiţiile de alocare a sumelor decătre CNAS şi condiţiile acordării serviciilor medicale,medicamentelor şi dispozitivelor medicale din pachetul de bazăpentru asigurati. Din sumele încasate de la CNAS, asiguratorii desănătate pot reţine pentru plata serviciilor de administrare aleasiguratorului o cotă de 2,8%, iar diferenţa va fi utilizată pentruplata serviciilor medicale din pachetul de bază pentrupersoanele asigurate. Eventualele sume aferente plăţii serviciilormedicale rămase neutilizate la finele anului pot fi utilizate decătre asiguratorul de sănătate în anul curent, cu aceeaşidestinaţie.
  • 7. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!”Art. 237 Prevederile proiectului de legeAsigurările voluntare de sănătate pot fi oferite în condiţiile legii deurmătoarele categorii de asiguratori:•Asiguratori de sănătate în relaţie contractuala cu CNAS – nu si societatimutuale nationale?•Asociaţiile mutuale care au ca obiect de activitate operaţiuni de asigurare ariscului de boală sau accidente şi activităţi de prevenţie şi promovareasănătăţii, în relaţie contractuală cu CNAS, pentru pachetul de serviciimedicale de bază, membrilor aderenţi. Membrii aderenţi pot fi persoaneasigurate social care au optat pentru un pachet de servicii complementare şisuplimentare, aşa cum sunt reglementate prin HG.•Asiguratori autorizaţi în condiţiile Legii care desfăşoară activităţi ce fac partedin gama asigurărilor facultative conform Legii nr. 136/1995 privindasigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completărileulterioare.•Asigurările voluntare de sănătate pot fi, în sensul prezentei legi, asigurări detip complementar şi suplimentar.
  • 8. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!” Prevederile proiectului de legeArt. 250•Înfiinţarea, autorizarea şi funcţionareaasigurătorilor care practică asigurări voluntarede sănătate se desfăşoară în conformitate cuprevederile legislaţiei care reglementeazăactivitatea de asigurări, asigurări sociale desănătate şi asociaţii mutuale din domeniulsănătăţii•Care? Nu exista decat pentru filiale
  • 9. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “ Investeşte în oameni!” INSTITUTUL DE ECONOMIE SOCIALĂ VĂ MULȚUMIM! CONTACT WWW.IES.ORG.RO • Ancuta Vamesu - ancuta.vamesu@fdsc.ro

Related Documents