Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgi: cenas, tarifi un prognozes
Rolands Irklis
Padomes loceklis
Konference «Biznesa pr...
Elektroenerģijas cenas
Vidējā cenas starpība pēdējos 12 mēnešos 10,67 EUR
Avots: Nord Pool Spot
Iespējas fiksēt EE-LV cenas starpību
2014
Gada izsole 50 MW
(6,35 EUR)
Ikmēneša izsoles 150 MW
(0,45 – 16,13 EUR)
20...
Nasdaq finanšu produkts «EPAD RIGA»
Dod iespēju tirgus dalībniekiem nodrošināties pret cenu atšķirībām starp Latvijas cen...
Elektroenerģijas tarifi 2015
Pārvades tarifs - iespējams pieaugums saistībā ar Kurzemes loka posma Grobiņa-Ventspils pabe...
Jaunie elektroenerģijas pārvades starpsavienojumi
700 MW
500 MW
2015. gada decembrī plānots pabeigt divus starpvalstu p...
Dabasgāzes cenas
Highly concentrated market
Atkarīgas no iepirkuma noteikumiem – cenas aprēķina
Naftas produktu pēdēj...
Dabasgāzes patēriņš
Tarifs 2008. gadā apstiprināts pie patēriņa 1698 milj.m3
Patēriņa samazinājums 2014.gadā pret tarifā...
Alternatīvie dabasgāzes piegādes avoti
Klaipēdas SDG terminālis, (nodots ekspluatācijā)
Polijas – Lietuvas savienojums...
Dabasgāzes cenas Eiropā
Baltijai šobrīd salīdzinoši augstākas dabasgāzes cenas
Sašķidrinātās dabasgāzes cena Klaipēdai...
ES Kopējo interešu projekti
Baltija iegūst vairāk kā 500 miljonus EUR enerģētikas infrastruktūras finansēšanai, jeb 78% n...
Energoefektivitātes direktīva
Latvija apņēmusies līdz 2020.gadam ietaupīt 9,9 TWh enerģijas. 65% no šī apjoma paredzēts s...
PALDIES!
Konference «Biznesa prognozes 2015»
Rīgā, 2014.gada 26.novembrī
of 13

Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgi: cenas, tarifi un prognozes

Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgi: cenas, tarifi un prognozes.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgi: cenas, tarifi un prognozes

 • 1. Elektroenerģijas un dabasgāzes tirgi: cenas, tarifi un prognozes Rolands Irklis Padomes loceklis Konference «Biznesa prognozes 2015» Rīgā, 2014.gada 26.novembrī
 • 2. Elektroenerģijas cenas Vidējā cenas starpība pēdējos 12 mēnešos 10,67 EUR Avots: Nord Pool Spot
 • 3. Iespējas fiksēt EE-LV cenas starpību 2014 Gada izsole 50 MW (6,35 EUR) Ikmēneša izsoles 150 MW (0,45 – 16,13 EUR) 2015 Gada izsole 200 MW (7,11 EUR) Ceturkšņu izsoles 100 MW (1.cet – 2,41 EUR) Ikmēneša izsoles 0 – 150 MW «PTR Limited» jaudas izsoles Dod iespēju vairumtirgus dalībniekiem lielākā apjomā fiksēt cenu starpību un mazina ar to saistītos riskus Avoti: Elering, AST
 • 4. Nasdaq finanšu produkts «EPAD RIGA» Dod iespēju tirgus dalībniekiem nodrošināties pret cenu atšķirībām starp Latvijas cenu zonu un Nord Pool Spot sistēmas cenu
 • 5. Elektroenerģijas tarifi 2015 Pārvades tarifs - iespējams pieaugums saistībā ar Kurzemes loka posma Grobiņa-Ventspils pabeigšanu 2014.gadā (Līdz sadales tarifa pārskatīšanai tieši ietekmē tikai dažus lielākos patērētājus, kuri ir tieši pieslēgti pārvades sistēmai) Sadales tarifi – saskaņā ar AS «Sadales tīkls» publiski pausto 2015. gadā netiek plānotas tarifu izmaiņas Obligātā iepirkuma komponentes – plānots saglabāt pašreizējā līmenī, ja no valsts budžeta tiek nodrošināta atbilstoša dotācija Ieņēmumi dotācijas segšanai tiek gūti no subsidētās enerģijas nodokļa (SEN)
 • 6. Jaunie elektroenerģijas pārvades starpsavienojumi 700 MW 500 MW 2015. gada decembrī plānots pabeigt divus starpvalstu pārvades savienojumus, kas savienos Baltiju ar Zviedriju un Poliju Zviedrijas (SE4) vidējā cena pēdējos 12 mēnešos 32,76 EUR/MWh, jeb par 16,11 EUR zemāka par Latvijas cenu Polijas šī brīža vidējā elektroenerģijas cena nedaudz zem Latvijas un Lietuvas cenām
 • 7. Dabasgāzes cenas Highly concentrated market Atkarīgas no iepirkuma noteikumiem – cenas aprēķina Naftas produktu pēdējo 9 mēnešu vidējām cenām Aktuālā EUR/USD valūtu kursa
 • 8. Dabasgāzes patēriņš Tarifs 2008. gadā apstiprināts pie patēriņa 1698 milj.m3 Patēriņa samazinājums 2014.gadā pret tarifā iekļauto ~25% Avots: CSP
 • 9. Alternatīvie dabasgāzes piegādes avoti Klaipēdas SDG terminālis, (nodots ekspluatācijā) Polijas – Lietuvas savienojums GIPL (2019) Somijas un Igaunijas SDG termināļi un savienojums (2019) SDG terminālis Latvijā (?)
 • 10. Dabasgāzes cenas Eiropā Baltijai šobrīd salīdzinoši augstākas dabasgāzes cenas Sašķidrinātās dabasgāzes cena Klaipēdai indeksēta pret Lielbritānijas NBP cenu Alternatīvie piegādes avoti vienlaikus uzlabo apgādes drošību un mazina viena piegādātāja iespējas vienpusēji diktēt cenas Avots: Eiropas Komisija, Quarterly Report on European Gas markets, Volume 6
 • 11. ES Kopējo interešu projekti Baltija iegūst vairāk kā 500 miljonus EUR enerģētikas infrastruktūras finansēšanai, jeb 78% no kopējā piešķirtā apjoma ELEKTROENERĢIJA: Pārvades līnija Ventspils-Tume-Imanta – 55 milj. EUR Latvijas-Igaunijas trešais starpsavienojums – 112 milj. EUR DABASGĀZE: Polijas-Lietuvas staprsavienojums (GIPL) – 305 milj. EUR Klaipēda-Kemenai pārvades jaudas palielināšana – 27 milj. EUR Somijas-Igaunijas starpsavienojuma izpēte – 5 milj. EUR
 • 12. Energoefektivitātes direktīva Latvija apņēmusies līdz 2020.gadam ietaupīt 9,9 TWh enerģijas. 65% no šī apjoma paredzēts sasniegt ar Energoefektivitātes pienākumu shēmu (EPS), kas atbildību par gala patēriņa ietaupījumu uzliek pakalpojumu sniedzējiem – elektroenerģijas, dabasgāzes un siltumenerģijas tirdzniecības un sadales uzņēmumiem. Vai ar EPS saistītās izmaksas iekļaujamas tarifos un kāds tādā gadījumā būtu tarifu kāpums? Nozares uzņēmumu novērtētais iespējamais tarifu kāpums: Siltumapgāde: 5,1% – 24,9 % Elektroenerģija: 5% - 10% Dabasgāze: 16,6% - 52,4% Avots: Ernst & Young
 • 13. PALDIES! Konference «Biznesa prognozes 2015» Rīgā, 2014.gada 26.novembrī

Related Documents