UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU” - BUCUREŞTI2012-2013An II, Master Amenajarea Teritoriului si Dezvolta...
CUPRINSI. Introducere – Planul de dezvoltare regionalII. Introducere – Regiunea CentruIII.PDR Centru 2007 - 2013 I. Capit...
PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONAL • Document de planificare pentru implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acorda...
REGIUNEA CENTRU • Populaţie: 2.524.000 locuitori • Densitate: 74 loc./km² • Suprafaţă: 34.100 km² • Pondere PIB estimat 20...
PDR CENTRU 2007 - 2013 • Document de planificare elaborat prin parteneriat de către Agenţia de Dezvoltare Centru şi grup...
PDR CAP. I – ANALIZA ECONOMICO-SOCIALA A REGIUNII CENTRUI. Descrierea generală (Caracteristici fizico-geogra...
PDR CAP. II – ANALIZA SWOT REGIONALĂ PDR 2007 - 2013 PDR 2014 - 2020• Poziţionarea în teri...
PDR CAP. III – Cadrul Strategic de Referinţă Centru 2007-2013 • Scop: Atenuarea efectelor negative ale proce...
PDR CAP. III – AXE PRIORITARE CSRC 2007-2013 1. Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale 11. Dezvoltar...
PDR CAP. IV Implementarea priorităţilor şi măsurilor din Planul de Dezvoltare R...
Prioritatea 1.1 Dezvoltare, reabilitare, modernizare transport şi comunicaţii• POR Axa 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea ...
Prioritatea 1.3 Dezvoltarea infrastruct. educaţionale, sociale şi de sănătate• POR Axa 3 - Îmbunătăţirea infr...
PDR Prioritatea 2 – Sprijinirea afacerilor 0,4 ...
PDR Prioritatea 3 – Dezvoltarea turismului 3.1. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural ...
PDR Prioritatea 3 – Dezvoltarea turismului 3.3. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pt...
PDR Prioritatea 7 – Dezvoltare urbană durabilă 7.1. – Sprijinirea dezvoltării urbane integrate• POR Axa 1 - ...
SITUAŢIA PROIECTELOR ÎN 2011 – FOLLOW-UP Proiecte contractate şi finanţate la nivelul Regiunii Centru ...
CONCLUZII• Documentul a fost elaborat în parteneriat şi respectă metodologia de elaborare pentru un PDR.• Prezintă unele ...
VĂ MULŢUMESC!BIBLIOGRAFIE:Site-ul ADR Centru - http://www.adrcentru.roINS - http://www.alba.insse.roHG 497/2004 – http://w...
of 19

Prezentare plan dezvoltare regională centru

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare plan dezvoltare regională centru

 • 1. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU” - BUCUREŞTI2012-2013An II, Master Amenajarea Teritoriului si Dezvoltare RegionalăATDR Ro PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ REGIUNEA CENTRU, 2007-2013 Sabina DIMITRIU, Urbanist Data prezentării: 4 Decembrie 2012
 • 2. CUPRINSI. Introducere – Planul de dezvoltare regionalII. Introducere – Regiunea CentruIII.PDR Centru 2007 - 2013 I. Capitolul I – Analiza economico-socială a regiunii centru II. Capitolul II – Analiza SWOT regională – comparaţie PDRC 2014-2020 III. Capitolul III – CSR Regiunea Centru 2007 – 2020. Priorităţi IV. Capitolul IV – Implementarea priorităţilor. Proiecte prioritareIV.Concluzii
 • 3. PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONAL • Document de planificare pentru implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate prin instrumentele structurale, alături de PND, CSC, POR şi POS-uri (HG nr. 497/2004); • PDR conţine profilul economic şi social al regiunii de dezvoltare, strategia de dezvoltare regională şi programarea financiară multianuală a priorităţilor şi măsurilor de dezvoltare regională; • Elaborat prin principiul parteneriatului de către grupuri de lucru constituite la nivelul judeţelor din regiune; Agenţiile de Dezvoltare elaborează şi reactualizează PDR.
 • 4. REGIUNEA CENTRU • Populaţie: 2.524.000 locuitori • Densitate: 74 loc./km² • Suprafaţă: 34.100 km² • Pondere PIB estimat 2011: 11,12%; • Judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu; Foto: INS, http://www.ilfov.insse.ro/main.php?id=446 • Oraşe principale: Braşov, Sibiu, Tg. Mureş, Alba Iulia, Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc Regiunile dupa nr. de locuitori: Suprafaţa regiunilor (km²): 40000 4000000 35000 3500000 30000 3000000 25000 2500000 20000 2000000 1500000 15000 1000000 10000 500000 5000 0 0 I N-E II S-E III S IV S- V V VI N- VII VIII I N-E II S-E III S IV S- V V VI N- VII VIII V V Centru B-I V V Centru B-I
 • 5. PDR CENTRU 2007 - 2013 • Document de planificare elaborat prin parteneriat de către Agenţia de Dezvoltare Centru şi grupuri de lucru subregionale în scopul reducerii disparităţilor intra- şi interregionale şi creşterii standardului de viaţă al locuitorilor regiunii. • Conţine analiza socio-economica, SWOT şi Strategia de dezvoltare a regiunii Centru pentru perioada 2007-2013; • A fost aprobat de către Consiliul pentru DR prin Hotărârea nr. 8/15 apr. 2008 (varianta revizuită); • Succedat de PDR Centru 2014 – 2020, în curs de elaborare.
 • 6. PDR CAP. I – ANALIZA ECONOMICO-SOCIALA A REGIUNII CENTRUI. Descrierea generală (Caracteristici fizico-geografice, resurse, infrastructuri)II. Dezvoltarea economică în ansamblu (indicatori macroeconomici regionali, sectoare economice, exporturi)III. Evoluţia demografică şi resursele de muncă ale regiunii (populaţia, resursele umane, prognoze demografice, şomaj)IV. Agricultura şi dezvoltarea ruralăV. Situaţia mediuluiVI. Specificităţi teritoriale şi disparităţi zonaleVII.Oportunităţi egale (condiţia femeii, piaţa f.m., şomajul)
 • 7. PDR CAP. II – ANALIZA SWOT REGIONALĂ PDR 2007 - 2013 PDR 2014 - 2020• Poziţionarea în teritoriu; • Cadru natural;• Populaţia / forţa de muncă; • Structura sistemului de aşezări;• Dezvoltarea urbană; • Structura socio-demografică;• Infrastructura de transport; • Infrastructura de transport / utilităţi;• Infrastructura socială şi educaţie; • Infrastructura de sănătate / socială;• Turism; • Infrastructura de învăţământ/cercetare;• Mediu de afaceri; • Mediu înconjurător;• Cercetare / Transfer tehnologic; • Economia;• Agricultură. • Turismul; • Agricultura şi dezvoltarea regională.SWOT PDR 2007 – 2013:• Identifică majoritatea PT/PS din teritoriu.• Confuzie la O/A (aspecte de mediu intern)• Probleme de structură – omise sectorul economic secundar, context, locuirea în mediul rural, infr. tehnico-edilitare. PDR 2014-2020 rectifică aceste probleme.
 • 8. PDR CAP. III – Cadrul Strategic de Referinţă Centru 2007-2013 • Scop: Atenuarea efectelor negative ale proceselor de restructurare, crearea premizelor unei dezvoltări echilibrate, crearea cadrului necesar pentru adoptarea politicilor şi obiectivelor fundamentale ale UE. Obiectiv Strategic: Crearea unui mediu economic regional competitiv la nivel European care să ducă la reducerea disparităţilor intra- şi interregionale şi la creşterea standardului de viaţă al locuitorilor regiunii. O.S.1. Creşterea atractivităţii economice O.S.3. Creşterea accesibilităţii regiunii prin a regiunii prin sprijinirea inovării si a modernizarea şi crearea infrastructurii dezvoltării sectoarelor cu productivitate necesare dezvoltării activităţilor economice, ridicată, care utilizează resurse locale a activităţilor de R&D si transfer tehnologic O.S.2. Îmbunătăţirea calităţii pregătirii O.S.4. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a R.U. din regiune prin crearea condiţiilor populaţiei din mediul rural prin sprijinirea pentru facilitarea accesului la educaţie, dezvoltării de activităţi economice durabile ocupare si integrare sociala a grupurilor dezavantajate
 • 9. PDR CAP. III – AXE PRIORITARE CSRC 2007-2013 1. Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale 11. Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 12. Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de protecţie a mediului; 13. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, sociale şi de sănătate. 2. Sprijinirea afacerilor 21. Dezvoltarea competitivă a sectorului productiv prin inovare şi calitate; 22. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice pentru investiţii. 3. Dezvoltarea turismului 31. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural; 32. Dezvoltarea, diversificarea si promovarea ofertei turistice; 33. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism. 4. Dezvoltare rurală 41. Dezvoltarea competitivă a sectorului productiv prin inovare şi calitate; 42. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice pentru investiţii. 5. Cercetare, inovare tehnologica si crearea societăţii informaţionale 51. Sprijinirea cercetarii, dezvoltării tehnologice şi inovării 52. Dezvoltarea tehnologiei ICT pentru sectoarele public şi privat 6. Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale 7. Dezvoltare urbană durabilă – Sprijinirea dezvoltării urbane integrate.
 • 10. PDR CAP. IV Implementarea priorităţilor şi măsurilor din Planul de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional Portofoliul de proiecte regionale prioritare pentru POR• Cuprinde în total 158 de proiecte, din care 146 au trecută valoarea totală a investiţiei;• Priorităţile 4, 5 şi 6 nu au ataşate listele de proiecte regionale prioritare. Pentru priorităţile 1, 2, 3 şi 7, sumele totale necesare (unde există) se structurează astfel: Valori totale (mEUR) pe Priorităţi: 250 Valori totale (mEUR) pe Judeţe: 199,69 137,8 200 191,4 150 353,894 126,55 99,48 216,14 100 71,029 34,995 50 43,88 Prioritatea 1 Prioritatea 2 0 Prioritatea 3 Prioritatea 7 Alba Brasov Covasna Harghita Mures Sibiu
 • 11. Prioritatea 1.1 Dezvoltare, reabilitare, modernizare transport şi comunicaţii• POR Axa 2.1 - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură;• 27 Proiecte prioritare în cele 6 judeţe, valoare totală – 273,97 mil. EURO; Reabilitare a infrastructurii rutiere (160,47 mil. EUR) Construire de noi centuri / ocolitoare (53,3 mil. EUR) Modernizare a drumurilor (60,2 mil. EUR) Modernizare DJ 106E (25 mil. EUR) • Prognoza realizării proiectelor din cadrul perioadei de programare 2007-2013 cuprinde 17 din cele 27 proiecte prioritare, conform analizei PDR 2014-2020: • Reabilitarea a 10 DJ şi a 29 km străzi urbane; • Construirea centurii ocolitoare a Braşovului;Sursa foto: www.adrcentru.ro, Analiza socioeconomica a Regiunii Centru
 • 12. Prioritatea 1.3 Dezvoltarea infrastruct. educaţionale, sociale şi de sănătate• POR Axa 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale.• Axa 3.1 (sănătate) – 15 proiecte; 3.2 (servicii sociale) – 16 proiecte; 3.3 (intervenţii de urgenţă) – 1 proiect (achiziţionare de echipamente, la nivel de regiune – 10,8 mEUR); 3.4 (educaţie şi formare continuă) – 20 proiecte. TOTAL – 52 proiecte, 68,5 mil. EUR 3.1. Reabilitare / modernizare a infrastructurii serviciilor de sănătate 20 (21,97 mil. EUR) - Ambulatorii; 3.2. Reabilitare / modernizare / dezvoltare a infrastructurii serviciilor sociale (10,07 15 mil. EUR) - Centre multifuncţionale; - Cămine vârstnici, recuperare; 10 3.4. Reabilitare / modernizare a infrastructurii educaţionale preuniv., universitare şi a infr. pentru formare profesională continuă (36,456 mil. EUR) 5 - Şcoli generale; - Licee, grupuri şcolare; - Infrastructura de educatie si de formare a resurselor umane inalt calificate 0 in Regiunea 7 Centru - Universitatea Alba Brasov Covasna Harghita Mures Sibiu Transilvania Brasov (18 mil. EUR)
 • 13. PDR Prioritatea 2 – Sprijinirea afacerilor 0,4 Humanitas 2.1. Dezvoltarea competitivă a sectorului 0,3 SRL – asistenţă productiv prin inovare şi calitate 0,2 medicală preventivă• POR Axa 4.3 – Dezvoltarea microîntreprinderilor 0,1 oncologică – 0,2• 5 Proiecte, valoare totală 0,68 mil EUR 0 mil. EURO Covasna Harghita 2.2. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice pentru investiţii 20 • POR Axa 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor 15 • 11 (9) proiecte, 30,42 mil EUR 10 Înfiinţări / extinderi de parcuri 5 industriale (22,665 mil. EUR) 0 Centre de afaceri (7,75 mil. EUR) Alba Brasov Covasna Harghita Sibiu Parc industrial Prejmer (14,80 mil. EUR)• POR Axa 4.2. Reabilitarea siturilor industriale 2,5 2 Reabilitare poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi 1,5 zonă industrială activităţi 1 Zlatna – 2,3 mil. EURO• 4 proiecte, valoare totală 3,9 mil EUR. 0,5 0 Alba Harghita
 • 14. PDR Prioritatea 3 – Dezvoltarea turismului 3.1. Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural • POR Axa 5.1. Restaurarea şi valorificarea 35 durabilă a patrimoniului cultural, crearea / 30 modernizarea infrastructurilor conexe; 25 • 18 proiecte, valoare totală 100 mEUR; 20 Reabilitări de centre istorice şi cetăţi 15 (72,91 mil. EUR) 10 Reabilitări / amenajări obiective punctuale (27,09 mil. EUR) 5 Reabilitarea cetăţii medievale Sighişoara 0 (25,7 mil. EUR) Alba Brasov Covasna Harghita Mures Sibiu 3.2. Dezvoltarea, diversificarea si promovarea ofertei turistice• POR Axa 5.3. Promovarea 1,5 Proiect regional de potenţialului turistic şi crearea promovare turism – 1,5 mil. EUR infrastructurii necesare, în scopul 1 creşterii atractivităţii României ca 0,5 *Sibiu – Costul destinaţie turistică proiectului nu este• 4 proiecte, valoare totală 2,0 mEUR. 0 specificat. Alba Covasna Sibiu
 • 15. PDR Prioritatea 3 – Dezvoltarea turismului 3.3. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pt. valorificarea durabilă a resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor• POR Axa 5.2. – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice• 22 proiecte, valoare totală a investiţiilor de 114,14 mil. EUR Amenajări şi reabilitări de domenii 35 schiabile; Centre salvamont - Domeniu schiabil Predeal – 19 30 mil. EUR; 25 Amenajări de drumuri turistice; dezvoltarea infrastructurii, accesibilitate 20 - Reabilitarea infrastructurii în staţiunea Covasna – 10 mil. EUR 15 Centre de agrement, saline, paintball - Parc pentru sporturi cu motor 10 în Mureş – 9,7 mil. EUR Parcuri naturale, spaţii publice, zone 5 turistice - Reabilitarea zonei turistice 0 Brasov Covasna Harghita Mures Sibiu Sântimbru Băi – 18,9 mil. EUR
 • 16. PDR Prioritatea 7 – Dezvoltare urbană durabilă 7.1. – Sprijinirea dezvoltării urbane integrate• POR Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere. Domeniul 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare• 12 proiecte, valoare totală a investiţiilor – 137,8 mil. EURO50 545 Mediaş 540 Centre urbane (5, valoare totală 74 mil. EUR) Sibiu – 40 mEUR3530 25 23,825 Poli de dezvoltare (2, valoare totală. 64 mEUR) 19 Topliţa Gheorg. Tîrgu Mureş20 Alba Iulia Pol de creştere Braşov – cost nespecificat15 10 Săcele10 Alte proiecte cu cost nespecificat în oraşele – 5 10 Făgăraş, Zărneşti, Sf. Gheorghe 0 Alba Brasov Harghita Mures Sibiu Sursa foto: www.adrcentru.ro, Analiza socioeconomica a Regiunii Centru (2014-2020)
 • 17. SITUAŢIA PROIECTELOR ÎN 2011 – FOLLOW-UP Proiecte contractate şi finanţate la nivelul Regiunii Centru Total proiecte Total proiecte Din care AXA portofoliu PDR contractate contractate 2007-2013 (Regiunea Centru) 2 27 11 17 35% 3.1 15 6 6 3.2 16 9 18 3.3 1 1 2 3.4 20 8 24 65% 4.1 11 1 7 4.2 4 0 2 Proiecte contractate 4.3 5 2 218 Proiecte PDR 5.1 18 4 5 necontractate 5.2 22 6 18 Nov. 2012 724,83 440,37 Buget alocat R Centru Buget prevăzut prin (nov. 2012) PDR axe 1-3 şi 7Sursa foto: www.regio.adrcentru.ro.
 • 18. CONCLUZII• Documentul a fost elaborat în parteneriat şi respectă metodologia de elaborare pentru un PDR.• Prezintă unele omisiuni în părţile de analiză şi SWOT, rectificate prin PDR 2014–2020. Acesta nu se corelează pe proiecte cu PDR 2007–2013;• Identifică potenţialul din teritoriu şi îl utilizează prin portofoliul de proiecte pe cele 4 axe prioritare pe care a fost realizat (ex. turism, afaceri, reconversii brownfield);• Măsurile işi ating scopul declarat de reducere a disparităţilor şi de creştere a standardului de viaţă al locuitorilor regiunii;• Accentul este pus pe dezvoltarea infrastructurilor şi turismului, acestea însumând mai mult de ¾ din totalul sumei necesare pentru priorităţile 1,2,3 şi 7 (570 din 742,83 mil. EUR). Bugetare - Braşov şi Harghita 400 mEUR;• Rata de absorbţie a Regiunii Centru este de 33%. Doar o treime din proiectele prioritare regionale din PDR 2007-2013 se regăsesc pe listele proiectelor contractate din R. Centru.
 • 19. VĂ MULŢUMESC!BIBLIOGRAFIE:Site-ul ADR Centru - http://www.adrcentru.roINS - http://www.alba.insse.roHG 497/2004 – http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/3385Wikipedia – http://wikipedia.org