Den otevřených dveří 4.2.2011 Informace k přijímacímu řízení do bakalářského studijního programu oboru marketingová komuni...
<ul><ul><li>Technologické změny ( jakým způsobem ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Obsahové změny ( co ) </li></ul></ul>„ Medi...
Obsahové změny budou souviset s technologickými změnami
Média jako hlídací pes? <ul><li>Hybridizace mediálních formátů </li></ul><ul><li>Posun směrem k marketingové komunikaci ...
Konvergence Žurnalistika / Marketing / Mediální studia = dosud odlišované disciplíny
Většinové mediální obsahy budou přímo propojené s marketingovou komunikací a zábavou … a budou z pohledu uživatele dostupn...
Jaká bude reakce veřejnosti/profesionálů? <ul><li>Většinová veřejnost </li></ul><ul><li>Přijímá konvergenci se zábavou i m...
<ul><li>Děkuji za pozornost </li></ul><ul><li>Denisa Kasl Kollmannová </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
of 8

Prezentace brunch mashup - d. k. kollmannova

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace brunch mashup - d. k. kollmannova

  • 1. Den otevřených dveří 4.2.2011 Informace k přijímacímu řízení do bakalářského studijního programu oboru marketingová komunikace a PR Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Katedra marketingové komunikace a public relations PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D.
  • 2. <ul><ul><li>Technologické změny ( jakým způsobem ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Obsahové změny ( co ) </li></ul></ul>„ Medium is message “ Marshall McLuhan Mediální budoucnost
  • 3. Obsahové změny budou souviset s technologickými změnami
  • 4. Média jako hlídací pes? <ul><li>Hybridizace mediálních formátů </li></ul><ul><li>Posun směrem k marketingové komunikaci </li></ul><ul><li>Stírání rozdílů mezi marketingovým, informačním a zábavním obsahem </li></ul>
  • 5. Konvergence Žurnalistika / Marketing / Mediální studia = dosud odlišované disciplíny
  • 6. Většinové mediální obsahy budou přímo propojené s marketingovou komunikací a zábavou … a budou z pohledu uživatele dostupnější, levnější, všudypřítomné „ Medium is mess age “ Kvalitní zpravodajství se stane exkluzivním, placeným, online … a minoritním A co z toho plyne?
  • 7. Jaká bude reakce veřejnosti/profesionálů? <ul><li>Většinová veřejnost </li></ul><ul><li>Přijímá konvergenci se zábavou i marketingem </li></ul><ul><li>Změna přijde zejména ve facebookové generaci </li></ul><ul><li>Nezájem o zpravodajské informace </li></ul><ul><li>Pomalá změna legislativy </li></ul><ul><li>Profesionálové </li></ul><ul><li>Využívání propojení tradičních formátů s marketingem (nejen PP, ale i plot placement, moodo-cukuri) </li></ul><ul><li>Souboj o názorové vůdce </li></ul><ul><li>Návrat do kolektivního podvědomí </li></ul>
  • 8. <ul><li>Děkuji za pozornost </li></ul><ul><li>Denisa Kasl Kollmannová </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

Related Documents