TRAIN (je)ZELF
je managers & medewerkers
PRESTATIEMANAGEMENT
Cursus Balanced Score Card
HET grote voordeel…
bedrijven die
prestatiemanagement
toepassen,
presteren bovengemiddeld
definitie
prestatiemanagement =
het systematisch vaststellen van de
missie, visie, doelen en strategische
speerpunten van ...
in deze presentatie leggen we het accent op
de vertaling van strategische speerpunten
in meetbare actieplannen
we doen dat...
de Balanced Score Card is:
1.een besturingsmodel én
2.een prestatiemeetsysteem
definitie BSC (1)
besturingsmodel:
strategische speerpunten
uitwerken in meetbare,
uitgebalanceerde activiteiten
prestatiemeetsysteem:
kwali...
één van de fasen van “businessplanning”
is het uitvoeren van de SWOT-analyse
maar strategische speerpunten zijn te abstrac...
voorbeelden van strategische
speerpunten:
• marktontwikkeling
• productiviteitsverbetering
• klantenfocus
• rendementsverb...
financieel
perspectief
klanten
perspectief
medewerkers
perspectief
interne
organisatie
perspectief
4 perspectieven
de BSC ...
financieel
wat moet je doen
voor de financiers?
intern
klanten
-wat wil de klant?
- doelen vanuit de
organisatie
waar moet...
bepalende succesfactoren
effectieve activiteiten
prestatie-indicatoren
targets/normen
structuur elk perspectief
de antwoor...
stap 1
welke SUCCESFACTOREN zijn
bepalend voor het realiseren
van strategische speerpunten?
bepalende succesfactor
stap 2
...
succesbepalende factor
een succesfactor geeft met een
zelfstandig naamwoord een factor aan,
die bepalende invloed heeft op...
4.3: balans & oorzakelijk verband
• keten van oorzaak & gevolg
• door alle perspectieven heen
• eindigend in financiële pe...
“…onze target van
95% halen we
ruimschoots…!”
“…hoe zit het met
hun succesfactor
“telefonische
bereikbaarheid”…?”
activite...
topdown
score:
…………………………………
bouwen continu managementproces
succesfactor:
………………………………
KPI’s:
…………………………………
verantwoordel...
prestatiemeetsysteem
dat maakt (zo nodig)
directe operationele
bijsturing mogelijk
de BSC is een BESTURINGSMODEL én
een PR...
inrichting van het MIS:
perspectieven –
succesfactoren –
prestatie-indicatoren –
targets –
klanten
medewerkers
interne org...
relatie tussen visie (doelen), strategie
én dagelijkse werkprocessen
BSC vereenvoudigt het delegatieproces
balans tussen s...
Prestatiemanagement ZELF doorvoeren
Sales Force Consulting heeft een methode
ontwikkeld, waarmee je ZELF je managers &
med...
interactief project
1. interactieve Powerpoint Presentatie
2. theoretisch Handboek
3. de presentatie ook voor op je iPad
4...
PRESTATIEMANAGEMENT
het complete lespakket op USB
de cursus is een uitgave van
www.verkoopstrategie.nl
98,=(ex. btw)
incompany workshop?
verzorgt ook de
incompany workshop
Prestatiemanagement
0172-231605
www.verkoopstrategie.nl
info@verkoo...
of 23

Prestatiemanagement met de Balanced Score Card

Bedrijven die prestatiemanagement hebben doorgevoerd, presteren aanzienlijk beter dan organisaties die geen enkele vorm van performancemanagement hanteren. Prestatiemanagement (performancemanagement) wordt binnen deze presentatie besproken aan de hand van de principes van de Balanced Score Card (BSC). De balanced scorecard vertaalt de visie & strategie van de onderneming in concrete, meetbare, alledaagse activiteiten. Dat doet de BSC vanuit vier perspectieven: 1. Financieel perspectief 2. Klantenperspectief 3. Medewerkersperspectief 4. Interne processen perspectief (interne organisatie) De BSC wordt “gebouwd” met maximaal 20 succesfactoren, die met elkaar in BALANS zijn en elkaar wederzijds versterken. Zo ontstaat: • een keten van oorzaak & gevolg • door alle perspectieven heen • eindigend in het financiële perspectief Elke prestatie-indicator wordt verankerd in de organisatie en toegewezen aan een manager of medewerker, die verantwoordelijk is voor het realiseren van de betreffende PI. Voordelen van de Balanced Score Card: • relatie tussen visie, strategie en dagelijkse werkprocessen • kwaliteit van de uitvoering wordt voortdurend gemeten; dat maakt vroegtijdig ingrijpen mogelijk • efficiency ten top: alle succesbepalende factoren zijn met elkaar in balans • sturen op relevante info, voorkomt een overload aan managementinformatie • de bsc vereenvoudigt het delegatieproces
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prestatiemanagement met de Balanced Score Card

 • 1. TRAIN (je)ZELF je managers & medewerkers PRESTATIEMANAGEMENT Cursus Balanced Score Card
 • 2. HET grote voordeel… bedrijven die prestatiemanagement toepassen, presteren bovengemiddeld
 • 3. definitie prestatiemanagement = het systematisch vaststellen van de missie, visie, doelen en strategische speerpunten van de onderneming én het vertalen van visie & strategie in meetbare actieplannen
 • 4. in deze presentatie leggen we het accent op de vertaling van strategische speerpunten in meetbare actieplannen we doen dat aan de hand van de principes van de Balanced Score Card accent
 • 5. de Balanced Score Card is: 1.een besturingsmodel én 2.een prestatiemeetsysteem definitie BSC (1)
 • 6. besturingsmodel: strategische speerpunten uitwerken in meetbare, uitgebalanceerde activiteiten prestatiemeetsysteem: kwaliteit uitvoering meten - resultaten vergelijken met doelen - analyseren & verbeteren - uitvoering definitie BSC (2)
 • 7. één van de fasen van “businessplanning” is het uitvoeren van de SWOT-analyse maar strategische speerpunten zijn te abstract en worden daarom vertaald in alledaagse activiteiten strategische speerpunten uit deze analyse leid je een aantal strategische speerpunten af
 • 8. voorbeelden van strategische speerpunten: • marktontwikkeling • productiviteitsverbetering • klantenfocus • rendementsverbetering • en nog “1.000” andere strategische speerpunten
 • 9. financieel perspectief klanten perspectief medewerkers perspectief interne organisatie perspectief 4 perspectieven de BSC vertaalt strategische speerpunten vanuit (meestal…) 4 perspectieven
 • 10. financieel wat moet je doen voor de financiers? intern klanten -wat wil de klant? - doelen vanuit de organisatie waar moeten we intern goed in zijn om stakeholders tevreden te stellen? vragen binnen perspectief medewerkers - wat wil de MW? - doelen vanuit de organisatie
 • 11. bepalende succesfactoren effectieve activiteiten prestatie-indicatoren targets/normen structuur elk perspectief de antwoorden op deze vragen worden binnen elk perspectief stap voor stap beantwoord aan de hand van de volgende grootheden:
 • 12. stap 1 welke SUCCESFACTOREN zijn bepalend voor het realiseren van strategische speerpunten? bepalende succesfactor stap 2 welke INSPANNINGEN moeten worden verricht om de succesfactor te realiseren? effectieve activiteiten stap 4 WAARAAN kun je het resultaat van de inspanning afzien…? target/norm structuur elk perspectief
 • 13. succesbepalende factor een succesfactor geeft met een zelfstandig naamwoord een factor aan, die bepalende invloed heeft op het realiseren van (onderdelen van) strategische speerpunten
 • 14. 4.3: balans & oorzakelijk verband • keten van oorzaak & gevolg • door alle perspectieven heen • eindigend in financiële perspectief SF FP SF FP SF MP SF KPSF KP SF KP SF MP SF MP SF IPSF IP de BSC wordt gebouwd met +/- 20 succesfactoren balans succesfactoren ze zijn met elkaar in BALANS en ze versterken elkaar
 • 15. “…onze target van 95% halen we ruimschoots…!” “…hoe zit het met hun succesfactor “telefonische bereikbaarheid”…?” activiteit zorgen voor optimale personele bezetting tijdens piekuren prestatie-indicator “servicelevel” = aantal inbound gesprekken dat binnen 3x overgaan wordt opgenomen een eenvoudig voorbeeld
 • 16. topdown score: ………………………………… bouwen continu managementproces succesfactor: ……………………………… KPI’s: ………………………………… verantwoordelijke: ………………………………… verbeteractie(s): ……………………………………………………. 0 10 20 30 A B C prestatie- meting evalueren verbeter- acties prespec- tieven KPI’s verankeren
 • 17. prestatiemeetsysteem dat maakt (zo nodig) directe operationele bijsturing mogelijk de BSC is een BESTURINGSMODEL én een PRESTATIEMEETSYSTEEM een cockpit van informatie geeft de resultaten t.o.v. eerder vastgestelde targets
 • 18. inrichting van het MIS: perspectieven – succesfactoren – prestatie-indicatoren – targets – klanten medewerkers interne organisatie succesfactor target score trend rendement 12% 10% omzetgroei 4% 3% FINANCIEEL PERSPECTIEF MASTERCARD 2e laag 3e laag managementinformatie
 • 19. relatie tussen visie (doelen), strategie én dagelijkse werkprocessen BSC vereenvoudigt het delegatieproces balans tussen succesfactoren: efficiency ten top sturen op relevante informatie voorkomt overload aan informatie uitvoering continu meten - vroegtijdig anticiperen! voordelen van de BSC
 • 20. Prestatiemanagement ZELF doorvoeren Sales Force Consulting heeft een methode ontwikkeld, waarmee je ZELF je managers & medewerkers traint in de principes van de Balanced Score Card 98,=(ex. btw) ook los verkrijgbaar..!
 • 21. interactief project 1. interactieve Powerpoint Presentatie 2. theoretisch Handboek 3. de presentatie ook voor op je iPad 4. document met 100-en KPI’s betrek je team actief bij het doorvoeren van de BSC; bij de cursus ontvang je daarom vier digitale bestanden:
 • 22. PRESTATIEMANAGEMENT het complete lespakket op USB de cursus is een uitgave van www.verkoopstrategie.nl 98,=(ex. btw)
 • 23. incompany workshop? verzorgt ook de incompany workshop Prestatiemanagement 0172-231605 www.verkoopstrategie.nl info@verkoopstrategie.nl

Related Documents