1. apaitudaya
-suatutolakanatautarikan
-tolakan (tindakanmenjauhkanobjek)
-tarikan (tindakanmendekatkanobjek)
contoh
-berm...
2. Kesandaya
-objekpegunbergerakbiladikenakantolakan
-menghentikanpergerakanobjekbiladikenakandayapdarahbertentangan
-meng...
3. Geseran
berlakubila 2 permukaanbersentuhan
-spttayardgnjlnraya
-menggerakkanduitsyilingatasmeja
-bilamemeganggelas
daya...
4. Mengurang&meningkatkandayageseran
mengurangkan...
-gunapelincir (sptminyak, gris, bebola, rod penggolek, kusyenudara, b...
Natasah DOKUMEN
Natasah DOKUMEN
of 6

Natasah DOKUMEN

YYYHY
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Automotive      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natasah DOKUMEN

  • 1. 1. apaitudaya -suatutolakanatautarikan -tolakan (tindakanmenjauhkanobjek) -tarikan (tindakanmendekatkanobjek) contoh -bermain layang2 (tarikan) -menarikjoran (tarikan) -permainangelongsor -berkayak ciri2 daya -tdkdptdilihattpdptdirasa -kesandayabolehdilihat -angintdkdptdilihattpbolehdirasameniupmuka&rambutkita...
  • 2. 2. Kesandaya -objekpegunbergerakbiladikenakantolakan -menghentikanpergerakanobjekbiladikenakandayapdarahbertentangan -mengubahkelajuanpergerakanobjek (dayabertentanganakanmemperlahankanobjek... dayapdarahygsamamenambahkelajuanpergerakanobjek) -mengubaharahpergerakanobjek (biladayadrtepi) -mengubahbentuk&saizobjek (sptpicitbelon, buatkuihkaripap)
  • 3. 3. Geseran berlakubila 2 permukaanbersentuhan -spttayardgnjlnraya -menggerakkanduitsyilingatasmeja -bilamemeganggelas dayaygmenentangpergerakan permukaanberlainanmempunyaidayageseranberlainan -permukaanlebihhaluslebihsedikitgeseran -lebihkasarlebihbesargeseran -mudahmembukatutupbotoldgntangankering (geserantinggi) -dgntanganbasah, susahmembukapenutupbotol (geseranrendah) -mudahmenarikobjekataspermukaanhalus kesandayageseran -objekbergeraksemakinperlahandankemudianberhenti -hasilkanhaba (sptmenggosokkankeduabelahtangan) -objekberatsukarbergerak (sblebihberatlebihbesargeseran) -objekhaus&koyak (getahpemadamsemakinkecil, tapakkasutsemakinhalus) -dptelakdrpdtergelincir
  • 4. 4. Mengurang&meningkatkandayageseran mengurangkan... -gunapelincir (sptminyak, gris, bebola, rod penggolek, kusyenudara, bedak, lilin) -permukaanbersentuhansalingmenggelongsordgnmudahmeningkatkan... -gunapermukaankering -permukaankasar -lapik anti-gelincirdlmbilikmandi -coraktapakkasutygkasar -objekbergeraklebihjauhpdpermukaanyglebihlicinsebelumberhenti -objekbergeraklebihdekatpdpermukaanyglebihkasarsebelumberhenti 5. Kelebihan&keburukandayageseran -membolehkankitaberjalan&berlari -kekalkanobjekygpegun -mudahpegangbotoldgntagankering -kucingguna kuku utktingkatkangeseran keburukan -tayarbotak/hausmudahtergelincir -enjinhasilkanhaba&mgkinrosak NATASAH,SITI,AQILAH.