3. La “Primavera àrab”3.1 Què és i per què li van donar aquest nom?El nom de “Primavera àrab” és degut a que les revoltes ...
3.4 L’estat actualEn l’actualitat la situació es tan variada com països hi ha, és a dir no és elmateix la situació d’Egipt...
of 2

La "Primavera àrab"

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La "Primavera àrab"

  • 1. 3. La “Primavera àrab”3.1 Què és i per què li van donar aquest nom?El nom de “Primavera àrab” és degut a que les revoltes que van començar enTunis, quan el jove Mohamed Bouazizi per protestar per la situació política ieconòmica dels seu país es va cremar i a conseqüència d’això va morir diesdesprès, i es va prendre aquest nom com a sinòmin de naixement id’esperança en un futur millor. Les revoltes es van estendre com una taca d’oliper tot el Magreb i van ser l’origen de canvis radicals en alguns països, canvisque avui en dia encara no sabem a on ens duran.Com sabem tots la primavera es un estació de l`any en la que creixen les florsi la natura canvia molt, és lo mateix amb la “Primavera àrab” això vol dir queesperem que hi hagi un canvi en la societat.3.2 Com va començar?El detonant, va ser com hem dit abans la mort del jove Mohamed Bouazizi, i elprimer país on les revoltas es van iniciar i van trionfar va ser Tunis.Mohamed Bouazizi era un venedor del mercat que es va estimar més morir quecontinuar vivint en una societat que no li oferia cap esperança de futur.3.3 Com va evolucionar ?La evolució de les diverses revolucions va anar en funció de lescaracteristiques del país. La gent lluitava per la seva llibertat i els seus drets ino van parar fins que van creure que ho havien aconseguit. Tot això a costa delpatiment de moltes families que van veure morir alguns dels seus membres.
  • 2. 3.4 L’estat actualEn l’actualitat la situació es tan variada com països hi ha, és a dir no és elmateix la situació d’Egipte que la de Libia. Això és degut a molts factors:l’educació de la gent, la laïcitat del país, l’arrelament dels costums i també, lamanera en que la seva particular revolució es va desenvolupar.Factor també molt important i a destacar va ser la incorporació de la dona enaquesta lluita per aconseguir una millora en els seus drets.I a més una cosa important, quan comença una revolució, ningú sap comacabarà ni cap a on ens portarà. El temps tindrà l’última paraula.

Related Documents