Integ r ovaný informační systém státní pokladny (IISSP) Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Ministerstvo fin...
Cíl registrace <ul><ul><li>Umožnit registraci Účetních jednotek spadajících do působnosti Krajů a tím zajistit, aby tyto ...
Základní varianta registrace ÚJ <ul><li>Varianta – standardně dle technické vyhlášky, tedy každá ÚJ jednotlivě žádá o reg...
Aplikační a systémové požadavky <ul><li>Připojení ur č eného pracovního PC k internetu, na kterém budou jednotlivé operac...
Systémové platformy <ul><li>Windows </li></ul><ul><li>Intel Pentium® III nebo ekvivalentní procesor </li></ul><ul><li>Mic...
Systémové platformy <ul><li>Macintosh </li></ul><ul><li>PowerPC G3, G4, G5 nebo Intel procesor </li></ul><ul><li>Mac OS X...
Systémové platformy <ul><li>Linux </li></ul><ul><li>32-bit Intel Pentium procesor nebo ekvivalentní </li></ul><ul><li>LSB...
Systémové platformy <ul><li>Solaris </li></ul><ul><li>UltraSPARC® nebo UltraSPARC IIIi® procesor </li></ul><ul><li>Solari...
Proces registrace <ul><li>Zástupce účetní jednotky, </li></ul><ul><li>je statutární orgán účetní jednotky nebo osoba jím ...
Proces registrace <ul><li>Zodpovědná Osoba ZO, </li></ul><ul><li>Náhradní Zodpovědná Osoba NZO </li></ul><ul><li>fyzická o...
Proces registrace <ul><li>Registrační formulář pro registraci zástupce účetní jednotky, ZO/NZO je ke stažení na odkaze </...
Proces registrace
Proces registrace
Proces registrace
Proces registrace <ul><li>Podrobný popis postupu při registraci ZO/NZO: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_uce...
Proces registrace Proces registrace Proces registrace <ul><li>Od Komp etenčního ce ntra IISSP obdržíte následně dopis s př...
Webová aplikace a přijetí registračního balíčku http:// www.statnipokladna.cz/csuis/webaplikace
Webová aplikace – testovací verze <ul><li>http://www.statnipokladna.cz/csuis/webaplikace </li></ul><ul><li>Uživatelské jmé...
Webová aplikace a přijetí registračního balíčku
Webová aplikace a přijetí registračního balíčku <ul><li>Přihlaste se obdrženými přihlašovacími údaji do Webové aplikace a ...
Webová aplikace a přijetí registračního balíčku Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů <ul><li>Formul...
Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet <ul><li>Jakmile vám ZO/NZO nahlásí ověřovac...
Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet
Proces registrace do webové aplikace ZO/NZO <ul><li>Od Zástupce účetní jednotky obdržíte Zajišťovací a identifikační soubo...
Proces registrace do webové aplikace ZO/NZO SW - šifrovací utility
SW - šifrovací utility – instalace JAVA 6 a Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files...
Proces registrace do webové aplikace ZO/NZO <ul><li>Červeně zvýrazněné údaje na druhém předchozím snímku slouží k přih...
Proces registrace do webové aplikace ZO/NZO <ul><ul><ul><li>Dokončení registrace </li></ul></ul></ul><ul><li>K dokončení r...
Kontaktní e-mailové adresy na projekt Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP) <ul><li>Ministerstvo financí s...
Odkazy na podrobné doplňkové manuály Odkazy na podrobné doplňkové manuály http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_sp_c...
Přejme pěkný zbytek dne RNDr. Helena Andresová – [email_address] , Mgr. Petr Turovský, MBA – [email_address] , Odbor in...
of 31

Prezentace registrace ISSP.ppt

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace registrace ISSP.ppt

 • 1. Integ r ovaný informační systém státní pokladny (IISSP) Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Ministerstvo financí ČR, Krajský úřad Olomouckého kraje Seminář k problematice registrace ZO/NZO obcí, DSO, RRRS, KÚ a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
 • 2. Cíl registrace <ul><ul><li>Umožnit registraci Účetních jednotek spadajících do působnosti Krajů a tím zajistit, aby tyto registrace byly v daném čase zvládnutelné, jak na straně Účetních jednotek, tak na straně Kompetenčního centra - v požadovaných časových termínech </li></ul></ul>
 • 3. Základní varianta registrace ÚJ <ul><li>Varianta – standardně dle technické vyhlášky, tedy každá ÚJ jednotlivě žádá o registraci své ZO/NZO </li></ul>
 • 4. Aplikační a systémové požadavky <ul><li>Připojení ur č eného pracovního PC k internetu, na kterém budou jednotlivé operace v rámci státní pokladny provozovány trvale </li></ul><ul><li>Acrobat Reader ve verzi  8 nebo vyšší </li></ul><ul><li>JAVA verze 6 </li></ul><ul><li>Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 6 </li></ul>
 • 5. Systémové platformy <ul><li>Windows </li></ul><ul><li>Intel Pentium® III nebo ekvivalentní procesor </li></ul><ul><li>Microsoft Windows 2000 s SP4; Windows Server 2003; Windows XP Professional, Home Edice, Tablet PC Edice s SP2 nebo SP3; Windows Vista s nebo bez SP1 </li></ul><ul><li>128MB paměti RAM (256MB doporučeno pro velké a komplexní formuláře) </li></ul><ul><li>170MB volného místa na disku </li></ul><ul><li>Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo 7.0, Firefox 1.5 nebo 2.0, Mozilla 1.7 </li></ul>
 • 6. Systémové platformy <ul><li>Macintosh </li></ul><ul><li>PowerPC G3, G4, G5 nebo Intel procesor </li></ul><ul><li>Mac OS X v10.4.11–10.5.5 </li></ul><ul><li>128MB paměti RAM (256MB doporučeno pro velké a komplexní formuláře) </li></ul><ul><li>170MB volného místa na disku </li></ul><ul><li>Safari 2.0.2 </li></ul>
 • 7. Systémové platformy <ul><li>Linux </li></ul><ul><li>32-bit Intel Pentium procesor nebo ekvivalentní </li></ul><ul><li>LSB (Linux Standard Base) 3.1 compliant systémy zahrnující Red Hat® Linux WS 5, SUSE® Linux Enterprise Desktop (SLED) 10, and Ubuntu 6.10 </li></ul><ul><li>GNOME nebo KDE Desktop prostředí </li></ul><ul><li>512MB paměti RAM (1GB doporučeno) </li></ul><ul><li>125MB volného místa na disku (dalších 75MB je vyžadováno pro balíček fontů) </li></ul><ul><li>GTK+ (GIMP Toolkit) user interface knihovny, verze 2.6 nebo novější </li></ul><ul><li>Firefox 1.5 nebo novější, Mozilla 1.7.3 nebo novější </li></ul>
 • 8. Systémové platformy <ul><li>Solaris </li></ul><ul><li>UltraSPARC® nebo UltraSPARC IIIi® procesor </li></ul><ul><li>Solaris 9 nebo 10 </li></ul><ul><li>GNOME nebo KDE Uživatelské prostředí (GNOME pouze pro Solaris 10) </li></ul><ul><li>512MB paměti RAM (1GB doporučeno) </li></ul><ul><li>175MB volného místa na disku (dalších 75MB je vyžadováno pro balíček fontů) </li></ul><ul><li>GNU C knihovna (glibc) verze 2.3 nebo novější </li></ul><ul><li>GTK+ (GIMP Toolkit) user interface knihovny, verze 2.6 nebo novější (na systému Solaris 10 funguje také s GTK 2.4.9) </li></ul><ul><li>Firefox 1.5 nebo novější, Mozilla 1.7.3 nebo novější </li></ul><ul><li>OpenGL knihovna </li></ul><ul><li>OpenSSL 0.9.7, OpenLDAP, a CUPS knihovny </li></ul><ul><li>libstdc++ knihovna </li></ul>
 • 9. Proces registrace <ul><li>Zástupce účetní jednotky, </li></ul><ul><li>je statutární orgán účetní jednotky nebo osoba jím pověřená </li></ul><ul><li>Zástupce účetní jednotky je zmocněn žádat jménem účetní jednotky o registraci ZO/NZO v systému CSÚIS a provádět za účetní jednotku akce v procesu registrace ZO/NZO. </li></ul><ul><li>Zástupce účetní jednotky přebírá od CSÚIS Zajišťovací a identifikační soubory (ZaIS) a předává je jednotlivým ZO/NZO. Zástupce účetní jednotky nemá oprávnění zasílat za účetní jednotku účetní záznamy nebo finanční výkazy do CSÚIS </li></ul>
 • 10. Proces registrace <ul><li>Zodpovědná Osoba ZO, </li></ul><ul><li>Náhradní Zodpovědná Osoba NZO </li></ul><ul><li>fyzická osoba registrovaná účetní jednotkou pro komunikaci se systémem CSÚIS, tedy pro zasílání účetních záznamů a dalších výkazů dle požadavků Vyhlášky č. 383/2009 Sb. (Technické vyhlášky) a přebírání údajů o jejich zpracování (stavových zpráv) nebo požadavků na zaslání účetních záznamů. </li></ul>
 • 11. Proces registrace <ul><li>Registrační formulář pro registraci zástupce účetní jednotky, ZO/NZO je ke stažení na odkaze </li></ul><ul><li> http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_techinfo_51935.html. </li></ul><ul><li>Tento formulář v podobě PDF vyplňte a uložte do souboru na lokální disk, nejlépe pod názvem CSUIS_Registr_NazevSubjektu_ZO.pdf . (případně CSUIS_Registr_NazevSubjektu_NZO.pdf .). </li></ul>
 • 12. Proces registrace
 • 13. Proces registrace
 • 14. Proces registrace
 • 15. Proces registrace <ul><li>Podrobný popis postupu při registraci ZO/NZO: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_techinfo_51932.html </li></ul><ul><li>Pomocí Datové schránky (ISDS) odešlete uložený soubor s vyplněným registračním formulářem na Ministerstvo financí ČR. </li></ul><ul><li>Název zprávy v datové schránce je RF_CSUIS . </li></ul><ul><li>Identifikátor Datové schránky Ministerstva financí je xzeaauv. </li></ul><ul><li>V řádku Věc uvést: Registrace ZO/NZO </li></ul><ul><li>V řádku K rukám uvést: Kompetenční centrum CSUIS </li></ul><ul><li>Účetní jednotky, které nemají aktivní datovou schránku, zašlou vyplněný a podepsaný formulář v listinné podobě na adresu Kompetenčního centra IISSP (Ministerstvo financí České republiky, Kompetenční centrum IISSP, Letenská 15, 118 10 Praha 1) </li></ul><ul><li>a elektronicky na e-mail: [email_address] </li></ul>
 • 16. Proces registrace Proces registrace Proces registrace <ul><li>Od Komp etenčního ce ntra IISSP obdržíte následně dopis s přihlaš ovacími údaji k inboxu. Tyto přihlašovací údaje slouží pouze zástupci účetní jednotky. Uživatelské jméno má podobu registračního čísla Účetní jednotky a začíná číslicí “1”. Platnost přístupových údajů je omezena na 90 dní od jejich vydání . </li></ul>
 • 17. Webová aplikace a přijetí registračního balíčku http:// www.statnipokladna.cz/csuis/webaplikace
 • 18. Webová aplikace – testovací verze <ul><li>http://www.statnipokladna.cz/csuis/webaplikace </li></ul><ul><li>Uživatelské jméno pro přihlášení: 2000000002 </li></ul><ul><li>Heslo pro přihlášení: lr3zr6c5 </li></ul>
 • 19. Webová aplikace a přijetí registračního balíčku
 • 20. Webová aplikace a přijetí registračního balíčku <ul><li>Přihlaste se obdrženými přihlašovacími údaji do Webové aplikace a zvolte odkaz “ Zobrazení zpráv v inboxu ”. </li></ul><ul><li>Zrušte filtr zobrazení položek (hodnota “ Bez omezení ”, resp. “ Všechny ”) a zobrazte položky inboxu. V inboxu byste měli vidět jednu nebo více zpráv s názvem “ Registrační balíček – Jméno Příjmení” v závislosti na počtu vámi registrovaných ZO/NZO. </li></ul><ul><li>Kliknutím na každou ze zobrazených položek “ Registrační balíček ” uložte data na vašem počítači. Každá z těchto položek obsahuje soubor ZIP, ve kterém jsou Zajišťovací a identifikační soubory (ZaIS) registrovaných ZO/NZO. Uložte soubory pod názvem ZaIS_2000000000.zip , kde číslo 2000000000 bude odpovídat registračnímu číslu ZO/NZO přidělenému systémem CSÚIS. </li></ul><ul><li>Uložené soubory předejte jednotlivým vámi registrovaným ZO/NZO </li></ul>
 • 21. Webová aplikace a přijetí registračního balíčku Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů <ul><li>Formulář Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_techinfo_51934.html . Vyplněný formulář uložte (netiskněte!) na lokální disk do souboru PDF, například pod názvem Potvrzeni_2000000000.pdf (číslo zvolte dle registračního čísla ZO/NZO). </li></ul><ul><li>Všechny soubory s vyplněnými formuláři potvrzení Potvrzeni_*.pdf odešlete jednotlivě pomocí Webové aplikace – zde zvolte odkaz “ Odeslání formuláře ” ve Webové aplikaci, vyberte uložený soubor s PDF formulářem a stiskem tlačítka “ Odeslat do CSÚIS ” ho odešlete. </li></ul><ul><li>Vyčkejte, než ZO/NZO zpracuje (tj. dekóduje a ověří) soubor ZaIS a nahlásí vám jeho ověřovací kontrolní součet. </li></ul>
 • 22. Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet <ul><li>Jakmile vám ZO/NZO nahlásí ověřovací kontrolní součet převzatých ZaIS, vyplňte formulář Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet </li></ul><ul><li>http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_techinfo_51933.html </li></ul><ul><li>Doplňte do něj hodnotu kontrolního součtu ZaIS. Formulář uložte na lokální disk do souboru PDF, např. pod názvem Soucet_2000000000.pdf (číslo zvolte dle registračního čísla ZO/NZO). </li></ul><ul><li>Každý vyplněný formulář s kontrolním součtem Soucet_2000000000.pdf (dle registračního čísla ZO/NZO) odešlete pomocí Webové aplikace – zvolte odkaz “ Odeslání formuláře ” ve Webové aplikaci, vyberte uložený PDF formulář a stiskem tlačítka “ Odeslat do CSÚIS ” ho odešlete. </li></ul><ul><li>Nyní vyčkejte na informaci o aktivaci vámi registrovaných ZO/NZO v CSÚIS. Informaci obdržíte pomocí e- mailu. Rovněž bude stejným způsobem informována i ZO/NZO. Tímto registrační proces pro zástupce účetní jednotky končí. </li></ul>
 • 23. Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet
 • 24. Proces registrace do webové aplikace ZO/NZO <ul><li>Od Zástupce účetní jednotky obdržíte Zajišťovací a identifikační soubory (ZaIS) – archiv ZIP, který obsahuje zakódovaný šifrovací klíč a zakódované přihlašovací údaje. Název souboru je ZaIS_2nnnnnnnnn.zip , kde místo 2nnnnnnnnn je uvedeno vám přidělené desetimístné registrační číslo. </li></ul><ul><li>Poštou obdržíte do vlastních rukou obálku s dekódovacím kódem . </li></ul><ul><li>Jakmile máte k dispozici výše uvedené, tj. soubor se ZaIS a dekódovací kód, můžete přistoupit k dekódování ZaIS. </li></ul><ul><li>Soubor ZaIS_2nnnnnnnnn.zip rozbalte do libovolného adresáře na svém počítači , například C:OaIS2000000002 (Zvolte dle svého registračního čísla). V adresáři bude uloženo 9 souborů s příponou TXT. </li></ul><ul><li>Spusťte Šifrovací utilitu odkazem na webových stránkách Ministerstva financí ČR http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_techinfo_51705.html </li></ul><ul><li>Po spuštění Šifrovací utility přepněte na záložku “Dekódování identifikačních údajů” . Zadejte cestu k adresáři s rozbalenými soubory ZaIS (např. C:OaIS2000000002 jako výše) a do pole pro dekódovací kód zadejte 64-znakový kód obdržený poštou. </li></ul><ul><li>Zvolte vlastní heslo , kterým budete chránit dekódovaný šifrovací klíč. Zvolené heslo zapište do pole Heslo k ZIP archivu a opakujte jeho zápis do pole Potvrzení hesla k ZIP archivu . Nyní je již možné stiskem tlačítka Dekóduj provést dekódování údajů. </li></ul><ul><li>Proběhlo-li dekódování úspěšně, zobrazí se v okně Šifrovací utility dekódované údaje. Na následujícím obrázku jsou barevně zvýrazněny. </li></ul>
 • 25. Proces registrace do webové aplikace ZO/NZO SW - šifrovací utility
 • 26. SW - šifrovací utility – instalace JAVA 6 a Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 6 <ul><li>Ve webovém prohlížeči zadejte URL adresu http://java.com/en/download/index.jsp a klikněte na tlačítko „ Free Java Download “. – instalujte JAVA 6. </li></ul><ul><li>Ve webovém prohlížeči zadejte URL adresu http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp a ze sekce Additional Resources Other Downloads si stáhněte Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 6 – stiskněte tlačítko „ Download “. </li></ul><ul><li>Podrobnější postup instalace, viz manuál v odkazu na WEB MFČR </li></ul><ul><li>státní pokladna – odkaz na předposledním snímku. </li></ul><ul><li>Nebo stránky Olomouckého kraje - Ekonomika a finance – Státní pokladna </li></ul>
 • 27. Proces registrace do webové aplikace ZO/NZO <ul><li>Červeně zvýrazněné údaje na druhém předchozím snímku slouží k přihlášení do CSÚIS pro účely zaslání výkazů do CSÚIS a kontroly jejich zpracování v inboxu ZO. Tyto přihlašovací údaje (jméno a heslo) si dobře zapamatujte. </li></ul><ul><li>Zeleně zvýrazněný údaj je kontrolní součet ZaIS. Tento údaj nahlaste (zkopírujte a předejte) Zástupci účetní jednotky, která vás registrovala, aby mohl potvrdit, že jste úspěšně převzali ZaIS a nechal váš uživatelský účet v CSÚIS aktivovat. </li></ul><ul><li>Nyní můžete Šifrovací utilitu ukončit. Soubor s názvem PersonalCodesStorage.zip , který vytvořila Šifrovací utilita v adresáři s rozbalenými ZaIS (tj. dle příkladu výše v adresáři C:OaIS2000000002 ) si dobře uschovejte. Je v něm uložen váš šifrovací klíč , který budete v budoucnu používat pro zašifrování výkazů zasílaných do CSÚIS. Soubor PersonalCodesStorage.zip je chráněn heslem, které jste si sami zvolili – na obrázku označeno modře . Nezaměňujte heslo k archivu (s vašim šifrovacím klíčem) s přihlašovacím heslem vašeho uživatelského účtu. </li></ul>
 • 28. Proces registrace do webové aplikace ZO/NZO <ul><ul><ul><li>Dokončení registrace </li></ul></ul></ul><ul><li>K dokončení registrace vyčkejte na potvrzení aktivace vašeho uživatelského účtu v CSÚIS. Toto potvrzení vám bude zasláno emailem na emailovou adresu, kterou jste uvedli na registračním formuláři. Současně bude o aktivaci vašeho uživatelského účtu vyrozuměna i účetní jednotka. </li></ul><ul><ul><ul><li>Váš účet byl aktivován </li></ul></ul></ul><ul><li>Jakmile obdržíte informaci o aktivaci vašeho uživatelského účtu v CSÚIS, můžete svoje přihlašovací údaje použít: </li></ul><ul><li>k odeslání výkazu do CSÚIS </li></ul><ul><li>k přístupu k inboxu ZO a zobrazení stavových zpráv o zpracování odeslaného výkazu </li></ul><ul><li>K odeslání výkazů i zobrazení inboxu můžete použít Webovou aplikaci, kterou naleznete na adrese: http://www.statnipokladna.cz/csuis/webaplikace </li></ul><ul><li>K přihlášení pomocí Webové aplikace (nebo webových služeb) vždy použijte vaše přihlašovací údaje k CSÚIS (na obrázku červeně zvýrazněné). Vaše uživatelské jméno má vzhled desetimístného čísla začínajícího číslicí “2”, např. 2000000002. Heslo pro přístup k CSÚIS jste si zapamatovali po jeho dekódování pomocí Šifrovací utility. </li></ul><ul><li>Další podrobnější informace naleznete na stránkách: http://www.statnipokladna.cz/csuis/tech-manual . </li></ul>
 • 29. Kontaktní e-mailové adresy na projekt Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP) <ul><li>Ministerstvo financí stanovilo následující kontaktní e-mailové adresy pro komunikaci s projektem IISSP a pravidla pro jejich využívání: </li></ul><ul><li>[email_address]   </li></ul><ul><li>Určena pro komunikaci externích subjektů (uživatelů) mimo MF s projektem IISSP , tedy zejména pro komunikaci mezi projektem IISSP a  Gestory, Garanty, Pověřenými osobami na kapitolách, OSS, krajích, případně dalšími subjekty </li></ul><ul><li>Určena pro dotazy a komunikaci externích subjektů (neuživatelů - veřejnost a media) na  IISSP </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Určena pro veškerou obecnou komunikaci ke školení , která probíhají ve vazbě na IISSP </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Určena pro zadávání a vypořádání chyb, hlášení závad systému IISSP (CSÚIS, Webová aplikace, proces registrace ZO/NZO, šifrovací utilita, testování třetích stran, EKIS Úřadu vlády) registrovanými i neregistrovanými uživateli systému IISSP </li></ul><ul><li>Určena pro zadávání požadavků na systém IISSP jeho registrovanými uživateli </li></ul><ul><li>Určena jako doplňková možnost kontaktovat ServiceDesk (v případě nedostupnosti webového rozhraní) registrovanými uživateli systému IISSP </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Určena pro obecnou komunikaci ohledně provozu systému IISSP , např. zasílání informací o odstávkách systému, přijímání obecných dotazů k provozovanému systému IISSP, zasílání odpovědí na tyto dotazy </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Určena výhradně pro příjem registračních formulářů ZO/NZO od účetních jednotek, které nemají aktivní datovou schránku </li></ul>
 • 30. Odkazy na podrobné doplňkové manuály Odkazy na podrobné doplňkové manuály http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_sp_csuis_rychly_prehled.html WEB stránku MFČR pro přehledy informací o státní pokladně - IISSP a celém CSÚIS, je nutné sledovat, dochází zde k průběžným aktualizacím WEB Olomoucký kraj – sekce ekonomika a finance – státní pokladna http:// www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Finance+a+majetek/finance_ekonom_CZ.htm?lang=CZ
 • 31. Přejme pěkný zbytek dne RNDr. Helena Andresová – [email_address] , Mgr. Petr Turovský, MBA – [email_address] , Odbor informačních technologií – oddělení informačních systémů

Related Documents