POLONI (Po) Nombre atòmic : 84
On es troba, a la natura ?• Encara que es un element de procedència natural, es tracta d’un element que nomes està prese...
Com s’obté l’element pur?• Sobté, en quantitats molt petites.• El poloni metàl·lic es pot destil·lar fraccionàriament del...
Serveix per a . . .• S’utilitza en la investigació nuclear amb elements com el beril·li que emet neutrons quan són bombar...
Tambe serveix per a . . .• També s’utilitza com a potència termoelèctrica en satèl·lits espacials.
of 5

Poloni (po)

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poloni (po)

  • 1. POLONI (Po) Nombre atòmic : 84
  • 2. On es troba, a la natura ?• Encara que es un element de procedència natural, es tracta d’un element que nomes està present en els minerals del urani natural, a raó de 100 micrograms per tona.
  • 3. Com s’obté l’element pur?• Sobté, en quantitats molt petites.• El poloni metàl·lic es pot destil·lar fraccionàriament del bismut o electrodipositar- se sobre una superfície metàl·lica com largent.• Però generalment sobté dels productes de desintegració del radó.
  • 4. Serveix per a . . .• S’utilitza en la investigació nuclear amb elements com el beril·li que emet neutrons quan són bombardejats amb partícules alfa.• També s’utilitza en dispositius que ionitzen l’aire per eliminar acumulació de càrregues electrostàtiques en alguns processos de fotografia i impressió.
  • 5. Tambe serveix per a . . .• També s’utilitza com a potència termoelèctrica en satèl·lits espacials.

Related Documents