Natsionaalsotsialistlik
Saksamaa
9.B
SANDER SAKS, LAURI LAURIMÄE, RAIT FELS,
AIMUR ILVES, MARKUS KASPAR ROOSLA
Riigijuht ja Ideoloogia

Punaste põhivaenlaseks sai kommunistliku parteiga samal ajal
tekkinud Saksa Töölispartei, mis 1...
Sisepoliitika

Kehtestati üheparteisüsteem

Kõik erakonnad peale Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei
saadeti ...
Majandus

Natsionaalsotsialistid tulid võimule ajal, mil Saksamaa vaevles
majanduskriisis.

Hitler püüdis kriisi ület...
Välispoliitika

Endise vabatahtlikest koosneva sõjaväe asemele loodi võimas
armee – Wehrmacht.

Saksa üksused asusid ...
of 5

Natsionaalsotsialistlik Saksamaa

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natsionaalsotsialistlik Saksamaa

  • 1. Natsionaalsotsialistlik Saksamaa 9.B SANDER SAKS, LAURI LAURIMÄE, RAIT FELS, AIMUR ILVES, MARKUS KASPAR ROOSLA
  • 2. Riigijuht ja Ideoloogia  Punaste põhivaenlaseks sai kommunistliku parteiga samal ajal tekkinud Saksa Töölispartei, mis 1920. aastal nimetati ümber Nastionaalsotsialistlikuks Saksa Töölisparteiks.  Erakonna esimeheks sai Adolf Hitler.  Ametikohustusi täites tutvus ta poliitilise rühmitusega, millest hiljem sai natsionaalsotsialistlik partei  Juba 1921. aastal tõusis Adolf Hitler selle juhiks
  • 3. Sisepoliitika  Kehtestati üheparteisüsteem  Kõik erakonnad peale Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei saadeti laiali.  Keelatud olid ametiühingud  Demokraatlikult valitud võimuorganid asendati keskvõimu poolt määratud juhtidega.  Sõna- ja teised kodanikuvabadused kaotati ning need asendati riikliku kontrolliga inimeste meelsuse üle
  • 4. Majandus  Natsionaalsotsialistid tulid võimule ajal, mil Saksamaa vaevles majanduskriisis.  Hitler püüdis kriisi ületada majanduse riikliku juhtimisega  Kehtestati plaanimajandus, milles tootmiskavad olid korraldatud neliaastakute kaupa.  Rajati tehaseid ja vabrikud sõjatehnika ja –varustuse tootmiseks, ehitati tuhandete kilomeetrite kaupa kiirteid.  Tänu sellele paranes rahva majanduslik olukord, mis omakorda suurendas Hitleri ja tema pooldajate mõjuvõimu.
  • 5. Välispoliitika  Endise vabatahtlikest koosneva sõjaväe asemele loodi võimas armee – Wehrmacht.  Saksa üksused asusid toetama kindral Francot Hispaania kodusõjas.  Samal ajal toimus Saksa-Itaalia ning Saksa-Jaapani lähenemine  Inglismaa ja Prantsusmaa lootsid Saksamaa sõjakust järeleandmistega maandada.  1930. aastate lõpu sündmused aga näitasid, et sellisel lootusel polnud mingit alust.

Related Documents