Partier og
politikk
POLITIKK
¡ Analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske
partia i Noreg
¡ Hva skal vi lære?
§ Vite hva politikk er
§ ...
¡Fordeling av goder og byrder i
samfunnet
§Økonomiske
§Verdibaserte
HVA ER POLITIKK?
¡Velgerne?
¡Partiene?
¡Massemediene?
¡Organisasjonene?
¡Verden?
HVEM FORMER POLITIKKEN?
¡ Ventresiden (de røde)
§ Rødt
§ SV
§ Arbeiderpartiet
¡ Sentrum (de grønne og gule)
§ Venstre
§ KRF
§ MPD?
§ Sent...
LOGOER
¡ 1814 fri fra Danmark, men kom i union med Sverige
¡ 1884 Høyre og Venstre dannet
¡ 1887 Arbeiderpartiet dannet
§ Kje...
¡ Opprinnelse fra de greske bystatene fra 450 år f.kr
og utover
¡ Demo = folk > krati = styre
DEMOKRATI
¡respekt for menneskerettighetene
¡folkesuvernitetsprinsippet
¡frie valg
¡stemmerett til alle
¡alle skal kunne ytre p...
¡indirekte demokrati/ representativt demokrati
§ folkestyre der folket velger representanter til å styre for seg
§ Norg...
¡Planøkonomi
¡Blandingsøkonomi
¡Markedsøknonomi
¡Svart økonomi
ØKONOMISKE SYSTEMER
¡ Velferdsstaten
§ Gi etter evne få etter behov
§ Vokste først og fremst frem etter krigen da AP satt med makten
§ MÅL...
¡ Høye skatter og avgifter
§ Høytlønte betalte mer i skatt enn de lavtlønte
§ Moms
§ Veiavgift
§ El-avgift
§ Alkohol...
¡ De europeiske velferdsstatene er i ferd med å gå konkurs
¡ Befolkningsutviklingen gjør at det er færre til å betale fo...
¡ Oljesmurt økomomi
¡ Oljefondet er på 7000000000000.-
§ Over en million per innbygger
§ Store inntekter til staten se...
¡Eldrebølgen kommer
§Bedre pensjoner og flere som får
§Større behov for pleie
§Færre til å betale for gildet
§Mange m...
of 16

Politikk

Her finner du et stikkordsmessig sammendrag om politikk og velferdsstaten
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politikk

 • 1. Partier og politikk POLITIKK
 • 2. ¡ Analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg ¡ Hva skal vi lære? § Vite hva politikk er § De politiske skillene mellom de norske partiene LÆREPLANMÅL
 • 3. ¡Fordeling av goder og byrder i samfunnet §Økonomiske §Verdibaserte HVA ER POLITIKK?
 • 4. ¡Velgerne? ¡Partiene? ¡Massemediene? ¡Organisasjonene? ¡Verden? HVEM FORMER POLITIKKEN?
 • 5. ¡ Ventresiden (de røde) § Rødt § SV § Arbeiderpartiet ¡ Sentrum (de grønne og gule) § Venstre § KRF § MPD? § Senterpartiet ¡ Høyresiden (de blå og mørkeblå) § Høyre § FRP INNDELING AV PARTIENE I NORGE
 • 6. LOGOER
 • 7. ¡ 1814 fri fra Danmark, men kom i union med Sverige ¡ 1884 Høyre og Venstre dannet ¡ 1887 Arbeiderpartiet dannet § Kjempet for allmenn stemmerett for menn ¡ 1913 stemmerett for kvinner ¡ SP 1920 ¡ Krf 1933 ¡ FRP 1973 ¡ SV 1975 ¡ Pensjonistpartiet 1985 ¡ MPD 1988 ¡ Kystpartiet 1977 ¡ Rødt 2007 PARTIHISTORIEN OG ANDRE HISTORIER
 • 8. ¡ Opprinnelse fra de greske bystatene fra 450 år f.kr og utover ¡ Demo = folk > krati = styre DEMOKRATI
 • 9. ¡respekt for menneskerettighetene ¡folkesuvernitetsprinsippet ¡frie valg ¡stemmerett til alle ¡alle skal kunne ytre politiske synspunkt innen et parti ¡sikkerhet for folket ¡organisasjonsfrihet FORUTSETNINGER FOR DEMOKRATIET
 • 10. ¡indirekte demokrati/ representativt demokrati § folkestyre der folket velger representanter til å styre for seg § Norge og de fleste andre etablerte demokratiene har denne formen § i Norge har vi Stortingsvalg, fylkes- og kommunevalg og kirkevalg ¡direkte demokrati § folkestyre der folk bestemmer fra sak til sak ULIKE DEMOKRATIER
 • 11. ¡Planøkonomi ¡Blandingsøkonomi ¡Markedsøknonomi ¡Svart økonomi ØKONOMISKE SYSTEMER
 • 12. ¡ Velferdsstaten § Gi etter evne få etter behov § Vokste først og fremst frem etter krigen da AP satt med makten § MÅLET VAR AT ALLE I DET NORSKE SAMFUNNET SKULLE FÅ LIKE RETTIGHETER TIL § HELSE § SKOLEGANG § PENSJONER § BARNETRYGD, KONTANTSTØTTE § LANDBRUKSSUBSIDIER FOR Å GI FOLKET BILLIGERE MAT OG VERNE DISTRIKTENE § GODE VEIER § ALLEMANNSRETTEN ¡ OG DET VAR STATEN SOM SKULLE BETALE REGNINGEN DEN NORSKE MODELLEN
 • 13. ¡ Høye skatter og avgifter § Høytlønte betalte mer i skatt enn de lavtlønte § Moms § Veiavgift § El-avgift § Alkoholavgift § CO2 avgift § Arbeidsgiveravgift § Osv, osv ¡ Norge et av de mest egalitære samfunn i dag, men ennå mer før……….. KONSEKVENS AV VELFERDSSTATEN
 • 14. ¡ De europeiske velferdsstatene er i ferd med å gå konkurs ¡ Befolkningsutviklingen gjør at det er færre til å betale for gildet enn før ¡ Dårligere økonomi som følge av konkurranse fra lavkostland ¡ Høyere arbeidsledighet øker konstnadene radikalt VELFERDSSTATEN UNDER PRESS I EUROPA
 • 15. ¡ Oljesmurt økomomi ¡ Oljefondet er på 7000000000000.- § Over en million per innbygger § Store inntekter til staten selv om det er lav oljepris § Eget pensjonsfond § Handlingsregelen ¡ Norsk økonomi veldig avhengig av oljen § 200000 arbeidsplasser § Skatte inntekter osv NORGE I EN SÆRSTILLING FORELØPIG
 • 16. ¡Eldrebølgen kommer §Bedre pensjoner og flere som får §Større behov for pleie §Færre til å betale for gildet §Mange mottar uføretrygd ¡Ledigheten stiger ¡Oljeinntektene går nedover KAN VELFERDSSTATEN BESTÅ I NORGE?