Наелектризираност на <br />телата <br />
Наелектризираност<br /><ul><li>Појавата на избивање или додавање електрони на телата се вика електрицитет.</li></ul>q –еле...
Кулонов закон<br /><ul><li>Силата со која взаемно дејствуваат две наелектризирани тела е правопропорционална со производо...
“K„ ни ја дава Кулоновата сила на две тела со наелектризираност од по 1С поставени на меѓусебно растојание од 1М.<br /> ...
Шарл де Кулон<br />Живот <br />Колумб е роден во Angouleme , Франција , во добро семејството. Неговиот татко, Анри Кулон, ...
По враќањето во Франција, со чин капетан, тој бил вработен во Ла Рошел , на островот Aixи Cherbourg . Тој открил еден инве...
Јачина на електрично<br />поле<br /><ul><li>Просторот околу некој полнеж до каде што се чувствува неговата наелектризирано...
Електричните силови линиии се замислени линии и ни служат за графичко претставување на електричо поле.</li></li></ul><li><...
of 8

Naelektriziranost na telata-prezentacija

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naelektriziranost na telata-prezentacija

  • 1. Наелектризираност на <br />телата <br />
  • 2. Наелектризираност<br /><ul><li>Појавата на избивање или додавање електрони на телата се вика електрицитет.</li></ul>q –електричен полнеж/C(Кулон)<br /><ul><li>Закон за запазување на електричниот полнеж:</li></ul>Во изолиран систем,пред и после взаемно дејство на телата во системот,вкупната наелектризираност останува непроменета!<br />
  • 3. Кулонов закон<br /><ul><li>Силата со која взаемно дејствуваат две наелектризирани тела е правопропорционална со производот од наелектризираноста на телата,а е обратнопропорционална со меѓусебното растојание на квадрат.</li></ul>F-кулонова сила <br /> к-кулонова константа<br />q1иq2-наелектризираност <br /> на телата<br />r-меѓусебно растојание<br />
  • 4. “K„ ни ја дава Кулоновата сила на две тела со наелектризираност од по 1С поставени на меѓусебно растојание од 1М.<br /> во вакуум<br /> во материјална средина<br />
  • 5. Шарл де Кулон<br />Живот <br />Колумб е роден во Angouleme , Франција , во добро семејството. Неговиот татко, Анри Кулон, бил инспектор на Кралската сфера во Монпелие . Неговата мајка, Катерина Bajet, потекнува од богато семејство во трговијата со бран.Кога Кулон беше момче, семејството се преселило во Париз и таму Кулон студирал на престижниот Колеџ des Катр-нации . Курсевите што студирал во математиката таму, под Пјер Чарлс Monnier , го остави решена да продолжи по математика и слични предмети како кариера. Од 1757-1759 тој се приклучи на семејство на татко му во Монпелје, а учествувал во работата на Академијата на градот, во режија на математичар Августин Danyzy. Со одобрение на таткото и неговиот, Кулон вратил во Париз во 1759 година, каде што тој беше успешен во приемен испит Откако тој замина на училиште во 1761, Coloumbпрвично учествуваа во анкетата за британската крајбрежна топ листите, а потоа беше испратен во мисија да Мартиник во 1764 да учествува во изградбата на Бурбон Фор под наредбите на поручникот-полковник на Rochemore, како француска колонија била изолирана во средината на англиски и шпански имот по години војна Седум . Колумб помина осум години насочување на работата, договорниот тропска треска . Тој спроведе низа експерименти врз отпорот на masonries и однесувањето на ѕидовите на escarpe (supportings), кои биле инспирирани од идеите на Питер ван Musschenbroek на триење .<br />
  • 6. По враќањето во Франција, со чин капетан, тој бил вработен во Ла Рошел , на островот Aixи Cherbourg . Тој открил еден инверзен односот на силите меѓу електрични обвиненија и на плоштадот од далечина, подоцна именувана по него како што е законот Кулон . Во 1781, тој беше стациониран трајно во Париз.На почетокот на револуцијата во 1789 година, тој поднесе оставка неговото назначување за гувернер des Eaux et FONTAINESи се повлекол во еден мал имот што го поседува во Блоа . Тој беше повикан во Париз за време со цел да учествуваат во новата утврдување на мерките и тежините , која беше решена од страна на владата револуционерна . Станал еден од првите членови на францускиот Национален институт и беше назначен за инспектор на јавните настава во 1802 година. Неговото здравје веќе беше многу слаб и четири години подоцна тој почина во Париз. Колумб остава наследство како пионер во областа на геотехнички инженеринг за неговиот придонес за потпорен ѕид дизајн. <br />
  • 7. Јачина на електрично<br />поле<br /><ul><li>Просторот околу некој полнеж до каде што се чувствува неговата наелектризираност се вика електречно поле.
  • 8. Електричните силови линиии се замислени линии и ни служат за графичко претставување на електричо поле.</li></li></ul><li><ul><li>Ако електричните силовии линии се на подеднакво меѓусебно растојание електричното поле е хомогено.
  • 9. Ако електричните силови линии не се на еднакво меѓусебно растојание електричното поле е нехомогено.</li>