- Por cada muller forte
cansada de aparentar
debilidade,
hai un home débil
cansado de parecer
forte.
- Por ccaadda muller
cansada de ter que
aaccttuar como unha
tonta,
hai un home
agobiado por teerr
que apaarrentar
sabeello...
-Por cada muller
cansada de ser
calificada como
“femia emocional",
hai un
home a quen se lle
negou o dereito a
chorar e
a ...
-Por cada muller
catalogada como
pouco feminina
cando compite,
hai un home
obrigado a
competir para
que non se
dubide da s...
-Por cada muller
cansada de ser un
obxecto sexual,
hai un home
preocupado pola súa
potencia sexual.
- Por cada muller que non
tivo acceso a un traballo ou
a un salario satisfactorio,
hai un home que debe
asumir a responsab...
-Por cada muller
descoñece os
mecanismos do
automóvil,
hai un home que
non aprendeu os
segredos da arte
de cociñar.
que
- Por cada
muller que da
un paso cara a
súa propia
liberación,
hai un home
que
redescubre o
camiño cara a
liberdade.
A humanidade posúe dúas
alas: unha é a muller, a
outra o home.
Ata que as dúas alas
non estean igualmente
desenvolvidas,
A...
NECESITAMOS UNHA
NOVA HUMANIDADE
Necesitamos VOAR…
Agora máis que nunca, a
causa das mulleres é a
causa de toda a
HUMANIDADE
. B. Boutros Ghali
Por cada muller_hai_un_home
of 12

Por cada muller_hai_un_home

Por cada muller hai un home
Published on: Mar 6, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Por cada muller_hai_un_home

 • 1. - Por cada muller forte cansada de aparentar debilidade, hai un home débil cansado de parecer forte.
 • 2. - Por ccaadda muller cansada de ter que aaccttuar como unha tonta, hai un home agobiado por teerr que apaarrentar sabeello todo.
 • 3. -Por cada muller cansada de ser calificada como “femia emocional", hai un home a quen se lle negou o dereito a chorar e a ser “delicado”.
 • 4. -Por cada muller catalogada como pouco feminina cando compite, hai un home obrigado a competir para que non se dubide da súa masculinidade.
 • 5. -Por cada muller cansada de ser un obxecto sexual, hai un home preocupado pola súa potencia sexual.
 • 6. - Por cada muller que non tivo acceso a un traballo ou a un salario satisfactorio, hai un home que debe asumir a responsabilidade económica de outro ser humano.
 • 7. -Por cada muller descoñece os mecanismos do automóvil, hai un home que non aprendeu os segredos da arte de cociñar. que
 • 8. - Por cada muller que da un paso cara a súa propia liberación, hai un home que redescubre o camiño cara a liberdade.
 • 9. A humanidade posúe dúas alas: unha é a muller, a outra o home. Ata que as dúas alas non estean igualmente desenvolvidas, A HUMANIDADE NON PODERÁ VOLAR
 • 10. NECESITAMOS UNHA NOVA HUMANIDADE Necesitamos VOAR…
 • 11. Agora máis que nunca, a causa das mulleres é a causa de toda a HUMANIDADE . B. Boutros Ghali