PREVENTIVE MAINTENANCE
DEFINISIMengenal pasti jangka hayat sesuatu mesinperalatan atau bangunan agar dapat tahan lebihlama dan dapat dijaga rapi ...
OBJEKTIF• Dapat mengemaskini sistem peralatan / mesin.• Dapat mengurangkan risiko berlakunya kerosakan terhadap peralatan ...
AKTIVITI SENGGARAAN• Mengenal pasti kawasan berlakunya masalah mengikut penetuan yang telah dirancangkan dan teliti.• Mena...
JENIS-JENIS MAINTENANCE • MAINTENANCE PREVENTION • PREVENTIVE MAINTENACE • CORRECTIVE MAINTENANCE
MAINTENACE PREVENTION• Pekerjaan harian bagi tujuan penyelenggaraan tertentu sahaja dan menggelakkan pekerjaan penyelengga...
PERATURAN-PERATURAN MAINTENANCE PREVENTION• Penghadang yang sesuai digunakan bagi tujuan menghalang kekotoran masu...
PREVENTIVE MAINTENANCE• Jenis pengendalian bagi mengurangkan kerosakan supaya mesin berkeadaan baik dan menggelakkan dari ...
ATUR CARA PENYELENGGARAAN • Mencuci (Cleaning) • Pelinciran (Lubrication) • Pemeriksaan (Inspection) • Membetulkan Kerosak...
KELEBIHAN PREVENTIVE MAINTENANCE• Menggurangkan kerosakan meninggikan pengeluaran juga menjimatkan masa.• Perbelanjaan...
CLEANING• Kain yang bersih dicelupkan dengan “Peraffine” (minyak tanah) atau “Petrol” untuk mencuci bahagian-bahagian ya...
LUBRICATION• Mesin dan bahagian yang bergerak akanberjalan dengan sempurna, selalunya diberipelincin yang betul dan sesuai...
INSPECTION• Pekerjaan yang mustahak sekali pada penyelenggaraan mesin adalah “Inspection” iaitu (pemeriksaan/ujian).• Cara...
CARA-CARA UJIAN Pemeriksaan Harian Mingguan Bulanan (Daily Insp...
CORRECTIVE MAINTENANCE• Digunakan semasa mesin “Break Down”, “Overhauling” dan “Rebuilding Of Machine”.• Tujuannya untuk m...
PERATURAN AM PENYELENGGARAAN• Jangan gunakan paksaan semasa merombak.• “Ball Bearing” hendaklah dipegang dengan cermat .• ...
Preventive (tahap 2)
of 17

Preventive (tahap 2)

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preventive (tahap 2)

 • 1. PREVENTIVE MAINTENANCE
 • 2. DEFINISIMengenal pasti jangka hayat sesuatu mesinperalatan atau bangunan agar dapat tahan lebihlama dan dapat dijaga rapi dengan lebih efisyenbagi mengurangkan risiko kerosakan sesuatumesin, peralatan dan bangunan.
 • 3. OBJEKTIF• Dapat mengemaskini sistem peralatan / mesin.• Dapat mengurangkan risiko berlakunya kerosakan terhadap peralatan yang diselenggara.• Dapat meningkatkan kualiti dan nilai peralatan ke tahap maksimum.• Dapat menghasilkan dan menggangarkan kos minimum untuk sebuah peralatan yang disenggarakan.• Dapat menjangka tempoh hayat mesin yang disenggarakan.
 • 4. AKTIVITI SENGGARAAN• Mengenal pasti kawasan berlakunya masalah mengikut penetuan yang telah dirancangkan dan teliti.• Menandakan masalah yang dihadapi atau diperolehi dengan membetulkan dan menyemak segala kesalahan mengikut penentuan yang telah dirancangkan supaya senang disenggarakan dengan betul dan sempurna.• Melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti kesalahan setiap peralatan.
 • 5. JENIS-JENIS MAINTENANCE • MAINTENANCE PREVENTION • PREVENTIVE MAINTENACE • CORRECTIVE MAINTENANCE
 • 6. MAINTENACE PREVENTION• Pekerjaan harian bagi tujuan penyelenggaraan tertentu sahaja dan menggelakkan pekerjaan penyelenggaraan yang lebih besar dan menjimatkan masa.
 • 7. PERATURAN-PERATURAN MAINTENANCE PREVENTION• Penghadang yang sesuai digunakan bagi tujuan menghalang kekotoran masuk .• Pelincin yang baik dan mudah kepada bahagian-bahagian yang perlu.• Penerangan yang tetap dan terang untuk semua jenis mesin dan alat-alat untuk penyelenggaraan kepada operator.•Penempatan yang sesuai bagi memudahkan kerja pembersihan .• Kemudahan untuk pengujian dan pembaikan .
 • 8. PREVENTIVE MAINTENANCE• Jenis pengendalian bagi mengurangkan kerosakan supaya mesin berkeadaan baik dan menggelakkan dari terjadinya “break down” peraturan “Preventive Maintenance” selalunya termasuk aktiviti asas seperti :• Mesin dan alat perkakas hendaklah selalu diawasi supaya perjalanan dan pengeluaran tidak terganggu dan menjimatkan masa.•Penyelenggaraan Awal kepada kerosakan kecil hendaklah dilakukan atau memperbaikinya daripada menjadi kerosakan yang besar.
 • 9. ATUR CARA PENYELENGGARAAN • Mencuci (Cleaning) • Pelinciran (Lubrication) • Pemeriksaan (Inspection) • Membetulkan Kerosakan (Repair Damage) • Mutu Pengendalian (Qualiti Control)
 • 10. KELEBIHAN PREVENTIVE MAINTENANCE• Menggurangkan kerosakan meninggikan pengeluaran juga menjimatkan masa.• Perbelanjaan kurang.• Kurang berlaku kerosakan dan mudah diperbaiki.• Mutu pengeluaran baik.• Keadaan tempat kerja selamat dan mudah membuat kerja.
 • 11. CLEANING• Kain yang bersih dicelupkan dengan “Peraffine” (minyak tanah) atau “Petrol” untuk mencuci bahagian-bahagian yang “sensitive”.• Dibersihkan degan kain untuk membuang segala kekotoran yang melekat dan juga mengelakkan dari berkarat.• Bahagian yang tertutup hendaklah dibuka penutupnya supaya segala habuk dan kekotoran dibersihkan.
 • 12. LUBRICATION• Mesin dan bahagian yang bergerak akanberjalan dengan sempurna, selalunya diberipelincin yang betul dan sesuai, juga tempatpenyimpanan yang bersih.• Pembelian minyak dan menyimpannya adalahmustahak dan juga mustahak menggelakkan daribercampur habuk bahan lain yang tidakdikehendaki samaada semasa menukar atausemasa mengendalikan.•Kebanyakan industri hanya menggunakan duajenis pelincin :a) Jenis Molybdenumb) Jenis Disulphido
 • 13. INSPECTION• Pekerjaan yang mustahak sekali pada penyelenggaraan mesin adalah “Inspection” iaitu (pemeriksaan/ujian).• Cara-cara ujian terdiri daripada berbagai cara iaitu : -
 • 14. CARA-CARA UJIAN Pemeriksaan Harian Mingguan Bulanan (Daily Inspection) (Weekly) (Monyhly) • Periksa simpanan minyak pada • Periksa semua kedudukan paksi • Ganti minyak hitam kepada yang tanki minyak. rujukan untuk ketepatan dan baru. •Bersihkan kawasan pancutkan “fitnes”. • Servis mesin minyak atau sapu minyak yang sesuai untuk mengalihkan habuk •Periksa dengan mata kasar untuk menentukan kebocoran. Tiap-tiap 90 hari Tiap-tiap 6 bulan (Every 90 days) (Every 6 month)• periksa kotak “Gear box” dan • Cuci, minyak, periksa dan “Drive” unit bagi kerosakan selaraskan sistem tindakan mekanikal. imbangan (Caunter Balance System)
 • 15. CORRECTIVE MAINTENANCE• Digunakan semasa mesin “Break Down”, “Overhauling” dan “Rebuilding Of Machine”.• Tujuannya untuk memulihkan perjalanan dengan tepat atau betul.
 • 16. PERATURAN AM PENYELENGGARAAN• Jangan gunakan paksaan semasa merombak.• “Ball Bearing” hendaklah dipegang dengan cermat .• Paksaan semasa memasang atau mengeluarkan hendaklah dengan alat-alat tertentu.• Perhatikan soal bearing tidak rosak dan betul- betul bulat.•Pastikan perumah / hausing tidak rosak.• Elakkan dari menggunakan tukul besi semasa merombak.• Berjaga-jaga semasa menggangkat bahagian mesin dari terjatuh dan retak .

Related Documents