ეტრუსკები სხვადასხვა ყაყაჩოს ნაყენებს
დასაძინებლად და ტკივილგამაყუჩებლად
იყენებდნენ.
დიაცეტილმორფინი
ანუ
ჰეროინი
მათ რიცხვს მიეკუთვნება
ამფეტამინი, კოკაინი,
ეფედრინი, მარიხუანა, ჰაშიში
და სხვა.
„ჩვენ ვუთანაგრძნობთ ამ სენით
დაავადებულებს.
ვუთანაგრძნობთ იმიტომ, რომ
გვესმის, რამდენად მძიმეა ეს
ავადმყოფობა,
მაგრამ ჩვენ...
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
Narkotiki power pooint
of 25

Narkotiki power pooint

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narkotiki power pooint

  • 1. ეტრუსკები სხვადასხვა ყაყაჩოს ნაყენებს დასაძინებლად და ტკივილგამაყუჩებლად იყენებდნენ.
  • 2. დიაცეტილმორფინი ანუ ჰეროინი
  • 3. მათ რიცხვს მიეკუთვნება ამფეტამინი, კოკაინი, ეფედრინი, მარიხუანა, ჰაშიში და სხვა.
  • 4. „ჩვენ ვუთანაგრძნობთ ამ სენით დაავადებულებს. ვუთანაგრძნობთ იმიტომ, რომ გვესმის, რამდენად მძიმეა ეს ავადმყოფობა, მაგრამ ჩვენ არასოდეს შევურიგდებით იმათ, ვინც ვაჭრობს ამ საშინელი საწამლავით!..“

Related Documents