La psicologia del color
L'expressió del color
Jorge Sanz BohiguesJorge Sanz Bohigues
esovip.blogspot.comesovip.blogspot.com
1. La psicologia del color
1.1. El context del color
Els sentiments i les sensacions als que associem els colors està dete...
1. La psicologia del color
1.1. El context del color
Els sentiments i les sensacions als que associem els colors està dete...
2. El significat dels colors
Divinitat Llum Riquesa
2.1. El color groc
2. El significat dels colors
Espiritualitat Dinamisme Tecnologia
2.2. El color taronja
2. El significat dels colors
Prohibició Revolució Sensualitat
2.3. El color vermell
2. El significat dels colors
Dolçor Feminitat Delicadesa
2.4. El color magenta
2. El significat dels colors
Dignitat Poder Màgia
2.5. El color blau violeta
2. El significat dels colors
Malenconia Fred Seguretat
2.6. El color blau
2. El significat dels colors
Natura Tranquil·litat Maldat
2.7. El color verd
2. El significat dels colors
Fragilitat Puresa Infància
2.8. El color blanc
2. El significat dels colors
Velocitat Progrés L'oblit
2.9. El color gris
2. El significat dels colors
Distinció Misteri Mort
2.10. El color negre
of 13

La psicologia del color

La psicologia i la simbologia dels colors.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La psicologia del color

 • 1. La psicologia del color L'expressió del color Jorge Sanz BohiguesJorge Sanz Bohigues esovip.blogspot.comesovip.blogspot.com
 • 2. 1. La psicologia del color 1.1. El context del color Els sentiments i les sensacions als que associem els colors està determinat pel seu context; un mateix color el valorem de diferent manera si es troba en un vestit o a una habitació. Així trobem que un color pot tenir diferents significats o, inclús, simbolitzar conceptes oposats. Marró
 • 3. 1. La psicologia del color 1.1. El context del color Els sentiments i les sensacions als que associem els colors està determinat pel seu context; un mateix color el valorem de diferent manera si es troba en un vestit o a una habitació. Així trobem que un color pot tenir diferents significats o, inclús, simbolitzar conceptes oposats. Marró
 • 4. 2. El significat dels colors Divinitat Llum Riquesa 2.1. El color groc
 • 5. 2. El significat dels colors Espiritualitat Dinamisme Tecnologia 2.2. El color taronja
 • 6. 2. El significat dels colors Prohibició Revolució Sensualitat 2.3. El color vermell
 • 7. 2. El significat dels colors Dolçor Feminitat Delicadesa 2.4. El color magenta
 • 8. 2. El significat dels colors Dignitat Poder Màgia 2.5. El color blau violeta
 • 9. 2. El significat dels colors Malenconia Fred Seguretat 2.6. El color blau
 • 10. 2. El significat dels colors Natura Tranquil·litat Maldat 2.7. El color verd
 • 11. 2. El significat dels colors Fragilitat Puresa Infància 2.8. El color blanc
 • 12. 2. El significat dels colors Velocitat Progrés L'oblit 2.9. El color gris
 • 13. 2. El significat dels colors Distinció Misteri Mort 2.10. El color negre