Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting
MANAGEMENTUL
SCHIMBĂRII
24-26 martie 2015
Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting
Schultz Consulting este o companie dinamică, care
act...
Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting
MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII
“Nu te întreba ce îi trebuie ...
Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting
DESCRIEREA CURSULUI
Schimbarea este moto-ul prezentul...
Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting
Implementarea cursului presupune generarea unor exper...
Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting
TEMATICA
1. DEFINIREA CADRULUI CONCEPTUAL AL MANAGEME...
Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting
PREZENTARE FORMATOR
Camelia Noghiu
Trainer certificat...
Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting
METODE/ METODOLOGIE:
Schultz Consulting foloseşte met...
Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting
PREŢ/ BENEFICII
Investeşti:
Taxa de participare la cu...
Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
1. fişa de înscr...
of 10

Prezentare Managementul schimbarii - training open

CUI SE ADRESEAZĂ ACEST CURS? Cursul se adresează tuturor celor care doresc să înţeleagă complexitatea procesului de schimbare şi să accepte faptul că schimbarea este factorul cheie de dezvoltare, atât la nivel personal, cât şi organizaţional. ABILITĂŢI SI COMPETENŢE - planificarea unui proces de schimbare - gestionarea în mod eficient a rezistenţei la schimbare a angajaţilor BENEFICII PENTRU PARTICIPANŢI - interacţiunea cu un formator cu experienţă în management - exemple de situaţii reale şi experimentarea unor situaţii concrete care pot apărea în viaţa de zi cu zi în timpul implementării unor procese de schimbare atât la nivel individual, cât şi organizaţional - curs interactiv axat pe probleme practice (combaterea rezistenţei la schimbare, gestionarea caruselului emoţional al schimbării şi a procesului de acceptare a schimbării), şi - - utilizarea de instrumente de analiză specifice managementului schimbării (analiza câmpului de forţe, analiza SWOT, analiza stakeholderilor) - oferirea de modele de bune practici şi găsirea unor soluţii concrete la studii de caz supuse analizei BENEFICII PENTRU COMPANIE Creșterea performanței managerilor sau coordonatorilor de echipe prin dezvoltarea abilităților de management al schimbării. Pentru informaţii complete descarcă oferta şi agenda cursului. http://www.schultz.ro/training-uri-open/managementul-schimbarii-1.html POSTĂRI
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Self Improvement      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Managementul schimbarii - training open

  • 1. Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII 24-26 martie 2015
  • 2. Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting Schultz Consulting este o companie dinamică, care activează pe piaţa de training şi consultanţă din România din anul 2005. În anul 2011 a luat ființă Schultz Development, o companie profilată în special pe oferirea de servicii de consultanță în management şi furnizarea de cursuri personalizate pe cele mai exigente nevoi ale clienților și partenerilor noştri. Misiunea noastră este de a fOrMa carACTere prin crearea unui spaţiu de dezvoltare a competențelor la standarde de excelență. Ingredientele pe care ne bazăm sunt: optimizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi formarea atitudinilor. Pentru aceasta folosim ştiinţele comportamentale aplicate prin metoda experienţială de formare și instruire a adulţilor. Valorificăm creativitatea trainerilor noştri şi inovăm. Astfel, cursurile Schultz Consulting reprezintă produse originale construite pornind de la analiza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională identificate în rândul profesioniştilor care activează pe piaţa din România. Integrăm (în produsele noastre) cele mai noi tendinţe ale pieţei de training din Europa/internaţionale şi le adaptăm la specificul şi nevoile clienţilor noştri. Echipa Schultz Consulting se caracterizează prin diversitatea experienţelor şi abordărilor, ceea ce asigură valoarea şi calitatea serviciilor pe care le oferim. Schultz pe scurt: • peste 15 ani de experiență în training la nivel național și internațional și în dezvoltarea de produse • 10 traineri Schultz Consulting care lucrează în permanență la dezvoltarea și îmbunătățirea de produse • 80 traineri colaboratori la nivel național • peste 10.000 de zile de curs livrate • 6.500 de absolvenți ai cursurilor Schultz • 25 de produse (cursuri) originale dezvoltate • parteneriate cu firme și instituții din Danemarca, Portugalia, Marea Britanie
  • 3. Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII “Nu te întreba ce îi trebuie lumii – întreabă-te ce te face să prinzi viaţă şi pune-te pe treabă. Deoarece lumii îi trebuie oameni care au prins viaţă.” Howard Thurman Povestea steluţelor marine Autor necunoscut O teribilă furtună se abătu asupra mării. Vântul sufla îngheţat, brăzdând apa şi înălţând-o în valuri uriaşe care se repezeau spre mal lovindu-l cu putere şi producând curenţi care pătrundeau în adânc ca plugurile de oţel şi smulgeau din loc vieţuitoarele marine, crustaceele şi moluştele, purtându-le la zeci de metri de ţărm. Atunci când furtuna se potoli, la fel de repede precum se şi pornise, apa se domoli şi se retrase. Acum plaja era o imensă întindere de noroi unde se zvârcoleau în agonie mii şi mii de stele marine. Erau atât de multe încât plaja părea că devenise rozalie. Acest lucru făcu să vină multă lume pe acea parte a coastei. Sosiră acolo şi echipe de la diverse televiziuni pentru a filma straniul fenomen. Stelele marine erau aproape nemişcate. Trăgeau să moară. În mulţime, ţinut de mână de tatăl său, era şi un copil care privea cu ochii plini de tristeţe micuţele stele de mare. Cu toţii se uitau şi nimeni nu făcea nimic. Dintr-odată, copilul lăsă mâna tatălui său, îşi scoase încălţămintea şi fugi pe plajă. Se aplecă şi culese cu mânuţele sale trei steluţe de mare; apoi, luând-o la fugă, le duse în apă. După aceea, se întoarse înapoi şi repetă operaţiunea. De pe parapet, un om strigă spre el: - Dar ce faci, băiete? - Arunc în apă stelele de mare. Altfel vor muri toate pe plajă, răspunse copilul fără a se opri din fugă. - Dar pe plaja asta sunt mii şi mii de stele de mare: cu siguranţă nu ai să poţi să le salvezi pe toate. Sunt prea multe, mai strigă bărbatul. Ca să nu mai spunem că la fel se întâmplă pe sute de alte plaje de-a lungul coastei! Nu poţi schimba lucrurile! Copilul zâmbi, se aplecă iar şi mai culese o stea de mare şi, aruncând-o în apă răspunse: - Iată că am schimbat lucrurile pentru aceasta. Bărbatul rămase o clipă mut, apoi se aplecă, îşi scoase pantofii şi şosetele şi coborî şi el pe plajă. Începu să adune stele de mare şi să le arunce în apă. O clipă mai târziu coborâră încă două fete şi astfel erau deja patru persoane care aruncau stele marine în apă. După alte câteva minute erau cincizeci, apoi o sută, două sute, mii de persoane care aruncau stele de mare în apă. Astfel fură salvate toate. Morala: Pentru ca lumea să se schimbe ar fi suficient să aibă cineva - chiar şi un prunc - îndrăzneala de a începe.
  • 4. Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting DESCRIEREA CURSULUI Schimbarea este moto-ul prezentului. Privită ca un proces de creştere şi dezvoltare permanentă, schimbarea presupune viziune - punctul de pornire către orice succes şi acţiune – ingredientul care materializează visurile în rezultate. Pentru ca schimbarea să fie una de succes nu este suficientă acceptarea ideii de a „trece” printr-un proces de transformare, ci este necesară o abordare proactivă: aceea de a iniţia schimbarea. Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi) spunea: „Trebuie să fii tu însuţi schimbarea pe care doreşti să o vezi în lume”. Cu alte cuvinte, schimbarea nu se rezumă la reacţia faţă de stimulii externi sau la conformarea cu noile reguli, ci trebuie generată din interior. Cursul „managementul schimbării” pe care Schultz Consulting vi-l propune aduce în prim plan competenţele şi cunoştinţele pe care trebuie să le stăpânească un manager/lider pentru a conduce persoane care nu doresc/ care se simt ameninţate de schimbare, care au frică faţă de situaţii noi, necunoscute, şi împreună cu care trebuie să realizeze în condiţii de eficienţă schimbarea. Prin tematica şi cazuistica abordată, cursul caută să remodeleze gândirea managerilor, de la acea orientare pur economică axată pe goana după profit, la noi dimensiuni valorice de tip social (cum ar fi motivaţia şi satisfacţia angajaţilor), ecologic (de exemplu aspecte de mediu) şi de durabilitate. Cursul „managementul schimbării” organizat de Schultz Consulting oferă răspunsuri la întrebări precum:  Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a iniţia schimbarea?  Ce trebuie să facă liderii pentru a crea o organizaţie deschisă la schimbare?  Ce poate face un lider în fiecare fază a procesului de schimbare pentru a-i ajuta pe angajaţi să accepte mai uşor schimbarea?  De ce eşuează iniţiativele de schimbare?  Cum poate fi diminuată/îndepărtată rezistenţa la schimbare?  Cum se poate măsura succesul implementării unei schimbări la nivel individual şi organizaţional
  • 5. Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting Implementarea cursului presupune generarea unor experienţe structurate la nivelul grupului, în cadrul căreia participanţii vor avea posibilitatea de a experimenta „cap-coadă” un proces de implementare a unei schimbări într-o situaţie dată, urmând toate etapele procesului:  analiza premiselor iniţierii unei schimbări (identificarea motivelor de schimbare),  identificarea nivelului la care se va aplica schimbarea (individual, unitate operaţională, organizaţie)  utilizarea instrumentelor specifice de analiză: SWOT (pentru iniţierea schimbării), analiza câmpurilor de forţe (pentru înlăturarea potenţialelor bariere), analiza stakeholderilor (pentru a identifica cine şi cum este afectat de schimbare)  experimentarea procesului de schimbare în sine  identificarea şi gestionarea elementelor de rezistenţă la schimbare  aplicarea celor 6 paşi care determină acceptarea schimbării. OBIECTIVELE CURSULUI In urma absolvirii cursului participanţii vor cunoaşte:  conceptele de bază ale managementului schimbării  mecanismul procesului de schimbare  conceptul de „rezistenţă la schimbare” (sursele, motivele, tipurile de rezistenţă la schimbare)  paşii parcurşi pentru acceptarea schimbării La finalul cursului participanţii vor fi capabil să:  înţeleagă şi să accepte necesitatea schimbării  aplice instrumente de analiză specifice managementului schimbării  planifice un proces de schimbare  gestioneze în mod eficient rezistenţa la schimbare a angajaţilor  adopte măsuri specifice în fiecare etapă a procesului de schimbare
  • 6. Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting TEMATICA 1. DEFINIREA CADRULUI CONCEPTUAL AL MANAGEMENTULUI SCHIMBĂRII  conceptul de schimbare/managementul schimbării,  premisele iniţierii schimbării  nivele potenţiale de implementare a schimbării  rolul schimbării la nivel individual şi organizaţional  acţiuni întreprinse de lideri pentru a dezvolta organizaţii deschise la schimbare 2. METODE DE ANALIZĂ ŞI INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII  analiza stakeholderilor – utilizată pentru a identifica cine şi cum este afectat de schimbare)  analiza SWOT – necesară pentru iniţierea schimbării  analiza câmpurilor de forţe – utilă pentru identificarea potenţialelor bariere/ a factorilor care determină rezistenţa la schimbare 3. CARUSELUL EMOTIONAL AL SCHIMBĂRII  prezentarea etapelor procesului de schimbare şi a reacţiilor specifice fiecărei etape: şocul, negarea, anxietatea, frica, mânia, frustrarea, confuzia, resemnarea scepticismul, acceptarea, internalizarea, nerăbdarea, speranţa, entuziasmul  analiza performanţei angajaţilor în fiecare etapă a procesului  gestionarea de către manager/lider a caruselului: acţiuni specifice fiecărei etape penru asigurarea unei schimbari cât mai uşoare la nivel individual şi pentru menţinerea performantei angajaţilor 4. REZISTENŢA LA SCHIMBARE – OBSTACOL MAJOR ÎN IMPLEMENTAREA SCHIMBĂRII LA NIVEL INDVIDUAL ŞI ORGANIZAŢIONAL  sursa rezistenţei: teoria „zonei de confort”  motivele rezistenţei la schimbare  tipuri de rezistenţă  gestionarea rezistenţei la schimbare 5. ACCEPTAREA SCHIMBĂRII – UN PROCES IN 6 PAŞI  înţelegerea nevoii de schimbare  comunicarea schimbării: crearea unei atitudini colaborative faţă de schimbare  planificarea schimbării  controlul implementării procesului  consolidarea schimbării, a „noii identităţi” obţinute  monitorizarea efectelor schimbării
  • 7. Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting PREZENTARE FORMATOR Camelia Noghiu Trainer certificat naţional şi internaţional, Camelia are o experienţă de peste 12 ani în domeniul educaţiei non-formale. In calitate de formator a planificat, organizat şi desfăşurat cursuri de tip open sau corporate pentru diverse categorii profesionale, lucrând cu participanţi din domeniul ONG-urilor, instituţiilor publice şi ai mediului privat. In trainingurile pe care le implementează porneşte de la premisa că experienţa dobândită în cei peste 15 ani de activitate în calitate de consultant independent pentru afaceri şi management conferă un plus de valoare procesului de învăţare. De aceea a dezvoltat programe de training în domenii de expertiză precum: formare de formatori, management (management de proiect, managementul schimbării, managementul riscului, managementul inovării, management organizaţional, managementul resurselor umane), marketing (politici de marketing, marketingul identităţii şi imaginii, planul de marketing), planificare strategică (strategie generală la nivel de corporaţie, strategii de dezvoltare locală şi comunitară). Camelia este licenţiată în ştiinţe economice (specializare marketing) şi a absolvit cursuri acreditate de specialitate în următoarele domenii: comunicare şi relaţii publice, formare de formatori, egalitate de şanse, management de proiect, INSIGHTS Discovery. Din anul 2005 este formator acreditat de CNFPA (actualmente ANC), iar în perioada 2007-2009 a abţinut acreditări echivalente în Ungaria şi Slovenia. Profesionalismul ei în domeniul educaţiei non-formale a fost recunoscut de Delegaţia Comisiei Europene, fiind invitată să activeze ca trainer în grupul de profesionişti TEAM EUROPE (echipa de lectori şi traineri ai Romanei cu expertiză recunoscută în domeniul afacerilor europene).
  • 8. Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting METODE/ METODOLOGIE: Schultz Consulting foloseşte metoda de învăţare experienţială, precum şi învăţarea bazată pe joc, o metodologie de lucru pe care am dezvoltat-o alături de partenerii noştri în cadrul proiectului GREAT (Game based Research in Education and Action Training), astfel că soluţiile la problemele identificate sunt rezultatul valorificării experienţei proprii a fiecărui individ, coroborate cu cele ale grupului de lucru şi extrapolate la nivelul întregii comunităţi de învăţare. Cursul are un pronunţat caracter practic, participanţii fiind puşi în situaţia de a utiliza instrumente de analiză specifice managementului schimbării şi de a gestiona situaţii care pot apărea în viaţa de zi cu zi în timpul implementării unor procese de schimbare atât la nivel individual, cât şi organizaţional. UNDE? Bucureşti, sediul Schultz Consulting, str. Rondă, nr. 8 bis CÂND? Cursul se desfăşoară în perioada: 24-26 martie 2015 Data limită de înscriere: 20 martie 2015 GRUP ŢINTĂ: 10-14 persoane CINE POATE PARTICIPA? Cursul se adresează tuturor celor care doresc să înţeleagă complexitatea procesului de schimbare şi să accepte faptul că schimbarea este factorul cheie de dezvoltare, atât la nivel personal, cât şi organizaţional.
  • 9. Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting PREŢ/ BENEFICII Investeşti: Taxa de participare la curs: 900 lei/participant + TVA Taxa de participare acoperă costurile cu privire la procesul de training, suportul de curs, materialele de curs, pauzele de cafea şi masa de prânz.  Absolvenţii Schultz Consulting beneficiază de o reducere de 10%!  Taxa se poate achita în 2 tranşe (50% până la data limită de înscriere şi 50% până la finalizarea cursului)  Oferim discount pentru grupuri mai mari de 3 persoane REDUCERILE NU SE CUMULEAZĂ! Câştigi/ Câştiguri:  Participanţii beneficiază de un serviciu marca Schultz Consulting, o companie serioasă şi credibilă pe piaţa furnizorilor de training  interacţiunea cu un formator cu experienţă în management  exemple de situaţii reale şi experimentarea unor situaţii concrete care pot apărea în viaţa de zi cu zi în timpul implementării unor procese de schimbare atât la nivel individual, cât şi organizaţional  curs interactiv axat pe probleme practice (combaterea rezistenţei la schimbare, gestionarea caruselului emoţional al schimbării şi a procesului de acceptare a schimbării), şi utilizarea de instrumente de analiză specifice managementului schimbării (analiza câmpului de forţe, analiza SWOT, analiza stakeholderilor)  oferirea de modele de bune practici şi găsirea unor soluţii concrete la studii de caz supuse analizei  un mediu relaxat în care se desfăşoară cursul;  acces la reţeaua wireless a Schultz Consulting pe tot parcursul trainingului;  materiale de curs de cea mai bună calitate;
  • 10. Ofertă curs Managementul Schimbării, editia 2015, Schultz Consulting DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 1. fişa de înscriere completată şi semnată, pe care o puteţi descărca de pe site-ul nostru www.schultz.ro; 2. copie carte de identitate; 3. copie după un document care să ateste achitarea taxei de participare in contul: RO37RNCB 0546020492660003 Deschis la BCR BUCURESTI AGENTIA TIMPURI NOI sau în numerar la sediul nostru. Persoanele interesate vor trimite documentele necesare înscrierii, până la data de 20 martie 2015, ora 16.00 la adresa de e-mail: alina.mihalache@schultz.ro. Persoană de contact pentru detalii legate de înscriere si alte detalii administrative: Alina Mihalache Tel: 0728 16 33 03, alina.mihalache@schultz.ro Înscrierile se fac în ordinea primirii documentelor de înscriere până la completarea locurilor. Cursul se va desfăşura în perioada planificată dacă se contituie o grupă de minim 10 persoane.

Related Documents