Att Välja Mellan En Native Eller HTML5 App
Överväg en
responsiv webbplats
istället för en app
JA
Behov av att nå
bredast...
of 1

Native vs HTML5 App (mall)

En effektiv lösning skiljer sig alltid från företag till företag. För att hjälpa till att kartlägga och besvara möjliga frågeställningar innan de blir till problem rekommenderar vi allt fler kunder att skaffa ett ramverk. Det ger dig ett återanvändbart stöd för att kunna göra lönsamma investeringar och säkerställa att varje mobilsatsning är långsiktig och fyller sitt syfte. Här kan du ladda ner en förenklad mall att använda som stöd i valet av teknologi. Vi vill understryka att varje situation är unik. Därför bör inte mallen användas som avgörande faktor i en beslutsprocess.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Native vs HTML5 App (mall)

  • 1. Att Välja Mellan En Native Eller HTML5 App Överväg en responsiv webbplats istället för en app JA Behov av att nå bredast bland alla enheter i världen? NEJ HTML5 NATIVE NEJ JA JA NATIVE Behov av att använda senaste enhetsspecifika hårdvarufunktioner och API:er? NEJ Är du orolig för dåliga offentliga recensioner i App Stores? NEJ NEJ NATIVE Är kostnad en stor begränsning? JA EXTERN PUBLIK APP Är användarupplevelsen av avgörande betydelse? JA START INTERN FÖRETAGSAPP NEJ NATIVE Är kostnad en stor begränsning? NATIVE JA JA NATIVE Reza Assareh reza.assareh@screeninteraction.com +46 - (0)706 85 01 92 Behov av att använda senaste enhetsspecifika hårdvarufunktioner och API:er? NATIVE JA NEJ Bara en plattform inom företaget? NEJ HTML5

Related Documents