Narzędzia informatyczne w pracy dyrektora
Sebastian Wasiołka, Poznań 27-11-2013r.
Cyfrowe dorastanie
WIFI
Polska szkoła w świetle badań
60,00%
Szkoła Ponadgimnazjalna
51,00%
Gimnazjum
31,00%
Szkoła Podstawowa
0,00%
10,00%...
Mobilni użytkownicy gier
Ilość graczy – 20.0 milionów
WIEK
Dzienna ilość graczy – 6.2 milionów
WIEK
Gdzie lubimy grać w gry?
Pokój
Łazienka
Podróży
Praca
Toaleta
Kuchnia
W domu
Poza domem
Kolejka
Szkoła
Liczba mobilnych internautów na świecie
30,0%
25,0%
20,0%
29,1%
15,0%
10,0%
12,6%
16,0%
19,0%
23,3%
5,0%
0,0%
2010
2...
Tatry w zasięgu komórki
Współczesny nauczyciel
Nauczyciel
Nauczanie zaczyna się wtedy – kiedy
Ty – nauczyciel – uczysz się od ucznia,
stawiasz się w jego położeniu tak,
...
Nauczyciel
Do tego aby traktować innego
człowieka podmiotowo, nie jest
potrzebna wiedza teoretyczna,
znajomość metod naucz...
Innowacje w szkole to nie tylko nowoczesne technologie,
może nawet bardziej o nowoczesności świadczą nowe
kompetencje nauc...
Taksonomia Blooma
Klasyfikacja celów nauczania, którą stworzył
zespół geeków edukacji pod przywództwem
Benjamina Blooma.
C...
Taksonomia Blooma – sfera kognitywna i TIK
Moja wizja szkoły
Elementy neuropedagogiki
Jak uczyć mózg?
Mózg zawsze pyta dlaczego ma się czegoś nauczyć?
Ważne są procesy i reguły, nie fakty. Bardziej
zajmie go...
Jak uczyć mózg?
Ruch! Aktywność fizyczna powoduje tworzenie się
w mózgu, zwłaszcza w obszarach związanych
z funkcjami pozn...
Nasze mózgi:
• są przystosowane do rozwiązywania problemów
i przetwarzania informacji, a nie do ich reprodukowania,
• dobr...
Wzorce
30
CIEKAWOSTKA
31
2 + 2?
32
4 + 4?
33
8 + 8?
34
16 + 16?
35
32 + 32?
36
A teraz szybko,
pomyśl o warzywie!
37
STOP!
38
Twoje warzywo to:
39
40
Ewaluacja działalności edukacyjnej
szkół i placówek
Podstawy prawne
Definicje
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
...
4) ewaluacji - należy przez to rozumieć praktyczne badanie ocenia...
Wymagania
Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną
na rozwój uczniów - zobacz więcej.
Wyma...
Wymagania
Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych - zobacz więcej.
Wymaga...
§ 7. 1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana
w następujących obszarach
Efekty działalności
dydaktycznej, wychowawczej
...
Poziom spełnienia wymagań przez szkołę lub placówkę
B – wysoki
C - średni
D – podstawowy
E – niski
A – bardzo wysoki
Doradztwo zawodowe
Organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz osoby,
zarządzające szkołą.
są odpowiedzialne za zapewnianie warunków do prowad...
Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie organizacji
w szkole doradztwa zawodowego
 Poznanie obowiązujących przepisów prawa ...
Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie organizacji w szkole doradztwa zawodowego
OBOWIĄZKI DYREKTORA
PODSTAWA PRAWNA
Umo...
Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie organizacji w szkole doradztwa zawodowego
Obowiązki dyrektora
Podstawa prawna
Pow...
Doradcy zawodowi
z racji swojego specjalistycznego wykształcenia pełnią ważną
rolę w każdym obszarze doradztwa: osobistym,...
Dziękuję za uwagę
Sebastian Wasiołka
sebastian@wasiolka.pl
tel. 692 498 151
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
of 55

Prezentacja Dyrektorzy Poznań

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Dyrektorzy Poznań

 • 1. Narzędzia informatyczne w pracy dyrektora Sebastian Wasiołka, Poznań 27-11-2013r.
 • 2. Cyfrowe dorastanie
 • 3. WIFI
 • 4. Polska szkoła w świetle badań 60,00% Szkoła Ponadgimnazjalna 51,00% Gimnazjum 31,00% Szkoła Podstawowa 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% „Raport roczny” społecznego programu „Szkoła bez przemocy” - 17.09.2012r.
 • 5. Mobilni użytkownicy gier Ilość graczy – 20.0 milionów WIEK Dzienna ilość graczy – 6.2 milionów WIEK
 • 6. Gdzie lubimy grać w gry? Pokój Łazienka Podróży Praca Toaleta Kuchnia W domu Poza domem Kolejka Szkoła
 • 7. Liczba mobilnych internautów na świecie 30,0% 25,0% 20,0% 29,1% 15,0% 10,0% 12,6% 16,0% 19,0% 23,3% 5,0% 0,0% 2010 2011 2012 2014 2015 Raport agendy ONZ, International Telecommunications Union (ITU) – październik 2012r.
 • 8. Tatry w zasięgu komórki
 • 9. Współczesny nauczyciel
 • 10. Nauczyciel Nauczanie zaczyna się wtedy – kiedy Ty – nauczyciel – uczysz się od ucznia, stawiasz się w jego położeniu tak, abyś mógł zrozumieć, co on rozumie, i poznać sposób, w jaki to czy owo pojmuje. Soren Kierkegaard
 • 11. Nauczyciel Do tego aby traktować innego człowieka podmiotowo, nie jest potrzebna wiedza teoretyczna, znajomość metod nauczania, koncepcji pedagogicznych. Potrzebne są przede wszystkim umiejętności społeczne, szczególnie kompetencje osobiste. Soren Kierkegaard
 • 12. Innowacje w szkole to nie tylko nowoczesne technologie, może nawet bardziej o nowoczesności świadczą nowe kompetencje nauczycieli, „nowe oprogramowanie” do funkcjonowania w roli doradcy edukacyjnego, który rozumie istotę edukacji spersonalizowanej – dostosowanej do potrzeb ucznia, jego strategii uczenia sie i zgodną ze współczesną wiedzą na temat efektywnego uczenia się.
 • 13. Taksonomia Blooma Klasyfikacja celów nauczania, którą stworzył zespół geeków edukacji pod przywództwem Benjamina Blooma. Cele kształcenia nie powinny być listą życzeń, powinny być realne, możliwe do osiągnięcia przez uczących się, jednoznacznie określone, przejrzyste, zrozumiałe i mierzalne.
 • 14. Taksonomia Blooma – sfera kognitywna i TIK
 • 15. Moja wizja szkoły
 • 16. Elementy neuropedagogiki
 • 17. Jak uczyć mózg? Mózg zawsze pyta dlaczego ma się czegoś nauczyć? Ważne są procesy i reguły, nie fakty. Bardziej zajmie go rozwiązywanie problemów niż zbiór wiadomości gotowych do zapamiętania. Działanie, nie słuchanie. Im więcej zmysłów zaangażujesz w proces nauki, tym mózg głębiej przetworzy informację. Emocje. Silne pozytywne emocje związane z danym wydarzeniem sprawiają, że jest ono lepiej zapamiętywane.
 • 18. Jak uczyć mózg? Ruch! Aktywność fizyczna powoduje tworzenie się w mózgu, zwłaszcza w obszarach związanych z funkcjami poznawczymi, substancji zwanej BDNF. Unikaj testów i zadań w stylu "wypełnij brakującą rubryczkę". One sprawdzają wiedzę, ale nie uczą. Mózg to organ społeczny. Najlepiej mu idzie uczenie się w grupie i wspólne przeżywanie. Mózgi najlepiej uczą się przez modelowanie, naśladowanie - do tego służy im grupa tzw. neuronów lustrzanych, które skłaniają nas do naśladowania zachowań innych. A więc znudzony nauczyciel nie zainteresuje uczniów lekcją.
 • 19. Nasze mózgi: • są przystosowane do rozwiązywania problemów i przetwarzania informacji, a nie do ich reprodukowania, • dobrze zapamiętują informacje łączące wiedzę kognitywną z emocjami i aktywnością ciała, • dużo lepiej kodują w pamięci długotrwałej informacje poznane w bezstresowej, przyjaznej atmosferze, • uczą się dużo efektywniej w grupie, • dużo lepiej zapamiętują to wszystko, co ma dla nich praktyczne znaczenie, • dużo lepiej zapamiętują informacje, które potrafią odnieść do swoich dotychczasowych doświadczeń, • łatwiej zapamiętują, to co widzą, niż to co słyszą, • łatwo zapamiętują to, co mogły poznać dzięki aktywności rąk (ręce mają w mózgu bardzo dużą reprezentację, ich aktywność pobudza więc wiele struktur neuronalnych.) BDNF.
 • 20. Wzorce 30
 • 21. CIEKAWOSTKA 31
 • 22. 2 + 2? 32
 • 23. 4 + 4? 33
 • 24. 8 + 8? 34
 • 25. 16 + 16? 35
 • 26. 32 + 32? 36
 • 27. A teraz szybko, pomyśl o warzywie! 37
 • 28. STOP! 38
 • 29. Twoje warzywo to: 39
 • 30. 40
 • 31. Ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek
 • 32. Podstawy prawne
 • 33. Definicje § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: ... 4) ewaluacji - należy przez to rozumieć praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce; 5) ewaluacji zewnętrznej - należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 6) ewaluacji wewnętrznej - należy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez dyrektora szkoły lub placówki; 7) ewaluacji całościowej - należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszystkich wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4 ; 8) ewaluacji problemowej - należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4
 • 34. Wymagania Wymaganie 1: Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów - zobacz więcej. Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się - zobacz więcej. Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - zobacz więcej. Wymaganie 4: Uczniowie są aktywni - zobacz więcej. Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne - zobacz więcej. Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualną sytuację - zobacz więcej.
 • 35. Wymagania Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych - zobacz więcej. Wymaganie 8: Promowana jest wartość edukacji - zobacz więcej. Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki - zobacz więcej. Wymaganie 10: Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju - zobacz więcej. Wymaganie 11: Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - zobacz więcej. Wymaganie 12: Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi - zobacz więcej.
 • 36. § 7. 1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w następujących obszarach Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Procesy zachodzące w szkole lub placówce Ewaluacja Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów Zarządzanie szkołą lub placówką
 • 37. Poziom spełnienia wymagań przez szkołę lub placówkę B – wysoki C - średni D – podstawowy E – niski A – bardzo wysoki
 • 38. Doradztwo zawodowe
 • 39. Organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz osoby, zarządzające szkołą. są odpowiedzialne za zapewnianie warunków do prowadzenia doradztwa zawodowego na najwyższym poziomie. Zakłada to zarządzanie procesem planowania doradztwa we współpracy z doradcami, kadrą szkoły oraz innymi partnerami np. rodzicami. Każda szkoła jest zobowiązana przestrzegać przepisów prawnych i zapewniać dostęp do właściwie prowadzonego doradztwa.
 • 40. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie organizacji w szkole doradztwa zawodowego  Poznanie obowiązujących przepisów prawa dotyczących organizacji systemu doradztwa zawodowego w szkole  Powołanie szkolnego doradcy zawodowego lub wyznaczenie nauczyciela/nauczycieli, którzy będą realizować zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Określenie ich kompetencji  Powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Określenie struktury programu  Zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego
 • 41. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie organizacji w szkole doradztwa zawodowego OBOWIĄZKI DYREKTORA PODSTAWA PRAWNA Umożliwienie uczniom dostępu do informacji z zakresu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kierunku kształcenia i kariery zawodowej Memorandum o kształceniu ustawicznym Komisji Europejskiej z marca 2000 roku, założenie nr 5 Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, a także koordynacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom  Powołanie nauczyciela – doradcy zawodowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacjami oraz określenie jego kompetencji bądź ich podział pomiędzy nauczycieli realizujących w szkole zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm)art..1 pkt 13,13 a,14  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dani 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz..U. z 2001r. Nr 61, poz624 z późn zm.)& 2 z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 Nr 50, poz 400)&22
 • 42. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie organizacji w szkole doradztwa zawodowego Obowiązki dyrektora Podstawa prawna Powołanie nauczyciela – doradcy zawodowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacjami oraz określenie jego kompetencji bądź ich podział pomiędzy nauczycieli realizujących w szkole zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2010. Nr 228, poz. 1487)&16,31 Powiązanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole z działaniami z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 Nr 228, poz. 1487)&6,16,31
 • 43. Doradcy zawodowi z racji swojego specjalistycznego wykształcenia pełnią ważną rolę w każdym obszarze doradztwa: osobistym, społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Co więcej, doradcy zawodowi oraz osoby, które zarządzają szkołą odgrywają kluczową rolę w rozwoju i analizie szkolnego planu doradztwa zawodowego, a także podczas integrowanie treści z zakresu doradztwa zawodowego z treściami przedmiotowymi.
 • 44. Dziękuję za uwagę Sebastian Wasiołka sebastian@wasiolka.pl tel. 692 498 151