A N N AR D AK O N L AP TI N AN SA IK ULI ID N Y...
PANDUAN UMUM• Pendahuluan• Kertas: A4 (berkualiti tinggi),warna (putih)• Penaipan :- jenis huruf “Times New Roman” saiz 1...
SUSUNAN KANDUNGAN LAPORAN1. Kertas kosong2. Pengesahan Penyelia: laporan penyelidikan yg hendak diserahkan utk tujuan ...
4. Halaman dedikasi :ringkas,tidaklebih 1 perenggan,tiadanombor,carta atau gambar.5. Halaman penghargaan : tidakmelebihi 2...
7. Halaman Kandungan : dimulakan padahalaman baru dan terdapat senarai tajukdan pecahan-pecahan tajuk yangterdapat dlm pen...
10. Halaman Senarai Lampiran :senarai semua lampiran yangdimuatkan dalam penulisanpenyelidikan.-Tdk semestinya mempunyai l...
11. Teks:-Tajuk yang membayangkan kandungannyaberdasarkan format penulisan PenyelidikanTindakan. Setiap tajuk boleh dipeca...
12. Sistem Rujukan-Mengikut sistem AmericanPsychological Associationn(APA).c)Menyatakan hasil karya seorangpengarang:-Sepa...
c) Menyatakan hasil karya beberapa orangpengarang:- Hayati (2012), Ella (2011), Nisa’(2010)menyatakan…d) Menyatakan hasil ...
MENULIS RUJUKAN DALAM SENARAI RUJUKAN BukuNama pengarang.( Tahun). Tajuk italic. negeri:Syarikat penerbitan.Kleeman, ...
 JurnalLindsay, A. W.(1982). Institutional performance in higher education: The efficiency dimens...
 Surat khabar Ball, S.(1986,February 27). Tiada hadiah bagi HSC. Utusan Malaysia,hlm.15. Tesis tidak di...
 Media elektronikFatimah Buang.(2006). Komputer dan saya. Diperoleh Jan 15, 2007 dari http://www.gvu.gatech.edu/user_s...
 Media elektronik (tiada tarikh,tiada pengarang)GVU’s 8 th WWW user survey.(n.d). Diperoleh Mac 30,2004 dari http...
of 14

Presnt penulisn laporan

utk kandungan rujuk kertas y sehelai tu yehh~~
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presnt penulisn laporan

 • 1. A N N AR D AK O N L AP TI N AN SA IK ULI ID N YELPE N PE DISEDIAKAN OLEH: FASEHAH BINTI IBRAHIM
 • 2. PANDUAN UMUM• Pendahuluan• Kertas: A4 (berkualiti tinggi),warna (putih)• Penaipan :- jenis huruf “Times New Roman” saiz 12 yang ditaip “justify”- Selang baris : 2 Abstark dan teks am 1 langkau utk abstrak dan terjemahan abstrak dan Rujukan.
 • 3. SUSUNAN KANDUNGAN LAPORAN1. Kertas kosong2. Pengesahan Penyelia: laporan penyelidikan yg hendak diserahkan utk tujuan penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu.3. Halaman pengakuan penulis: halaman ini mengandungi pengakuan penulis tntg keaslian penyelidikan. Ia hendaklah
 • 4. 4. Halaman dedikasi :ringkas,tidaklebih 1 perenggan,tiadanombor,carta atau gambar.5. Halaman penghargaan : tidakmelebihi 2 muka surat.6. Abstrak : ditulis dalam bahasamelayu dan terjemahannya dlmbahasa Inggeris. Ditulisringkas,satu perenggan, tidakmelebihi 250 patah perkataaan.
 • 5. 7. Halaman Kandungan : dimulakan padahalaman baru dan terdapat senarai tajukdan pecahan-pecahan tajuk yangterdapat dlm penyelidikan.8. Halaman Senarai Jadual : Senarai inimengandungi semua tajuk jadual yangdimuatkan dalam penyelidikan ini.9. Halaman Senarai Rajah : merangkumigambarajah,fotograf,lukisan,graf, cartadan peta. Senarai rajah mengandungitajuk rajahdan muka surat yangmemuatkan rajah tersebut
 • 6. 10. Halaman Senarai Lampiran :senarai semua lampiran yangdimuatkan dalam penulisanpenyelidikan.-Tdk semestinya mempunyai lampiran.- Lampiran boleh diberi nama sepertiLampiran A, Lampiran B danseterusnya bergantung kpd jenis danbanyaknya bahan yang disertakansebagai lampiran.
 • 7. 11. Teks:-Tajuk yang membayangkan kandungannyaberdasarkan format penulisan PenyelidikanTindakan. Setiap tajuk boleh dipecahkankepada subtajuk dan dinomborkan, jika perlu.-Ditulis dalam perenggan demi perenggan.-Contoh tajuk/judul teks: 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan 1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran 1.3 Refleksi Nilai Pendidikan~refer krtas sehelai y latest utk isi kandungan~
 • 8. 12. Sistem Rujukan-Mengikut sistem AmericanPsychological Associationn(APA).c)Menyatakan hasil karya seorangpengarang:-Sepanjang kajiannya, Wong (2000)telah menunjukkan…..b) Menyatakan hasil karya 2 orgpengarang:- Laporan Horon dan Smith (1995)menyatakan…..
 • 9. c) Menyatakan hasil karya beberapa orangpengarang:- Hayati (2012), Ella (2011), Nisa’(2010)menyatakan…d) Menyatakan hasil sumber sekunder:- Mengikut Man ( 1982,seperti dinyatakandalam Lim 1990),sistem pendidikan diMalaysia terlalu mementingkan peperiksaan.
 • 10. MENULIS RUJUKAN DALAM SENARAI RUJUKAN BukuNama pengarang.( Tahun). Tajuk italic. negeri:Syarikat penerbitan.Kleeman, G. (1995). Kemahiran pemetaan topografi. Sdyney: Hodder Headline.
 • 11.  JurnalLindsay, A. W.(1982). Institutional performance in higher education: The efficiency dimension [Prestasi institusi dalam pendidikan tinggi: dimensi kecekapan.]Review of educational Research, 2,175-199.
 • 12.  Surat khabar Ball, S.(1986,February 27). Tiada hadiah bagi HSC. Utusan Malaysia,hlm.15. Tesis tidak diterbitkan Aeria, L. A.(1980). Burnout dalam kalangan guru- guru Wilayah Persekutuan. Tesis tidak diterbitkan, Universiti Malaya,Kuala Lumpur,Malaysia.
 • 13.  Media elektronikFatimah Buang.(2006). Komputer dan saya. Diperoleh Jan 15, 2007 dari http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys /survey-1997-10/
 • 14.  Media elektronik (tiada tarikh,tiada pengarang)GVU’s 8 th WWW user survey.(n.d). Diperoleh Mac 30,2004 dari http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/ survey- 1997-10/