Umowa na wyłączność dla:
<ul><li>Chcemy wejść na rynek Polski i dlatego ofereujemy: </li></ul><ul><ul><li>1. Podpisanie umowy na wyłączność z dy...
<ul><li>Podpisanie umowy na wyłączność z dystrybutorem: </li></ul><ul><ul><li>Dystrybutor, z którym podpiszemy umowę, będz...
<ul><li>Wsparcie w marketingu: </li></ul><ul><ul><li>Podpisując umowę na wyłączność z IDAI NATURE, dystrybutor otrzyma be...
<ul><li>Obecność na targach: </li></ul><ul><ul><li>IDAI NATURE, będzie uczestniczyć we wszystkich odpowiadających targach...
<ul><li>Próby : </li></ul><ul><ul><li>IDAI NATURE, może zaoferować próbki produktów , które są istotne dla wzmocnienia poz...
<ul><li>AGRO-ECO-SHOW: </li></ul><ul><ul><li>IDAI NATURE, realizuje regularne wykłady dla Państwa dystrybutorów oraz poten...
<ul><li>Sprzedaż produktów w różnych krajach : </li></ul><ul><ul><li>Hiszpania </li></ul></ul><ul><ul><li>Maroko </li></ul...
<ul><li>Kroki prowadzące do podpisania umowy: </li></ul><ul><ul><li>Jeżeli dystrybutor wykazuje zainteresowanie dystrybucj...
<ul><li>Kontakt: </li></ul><ul><ul><li>Gino Filonzi Miranda • Export Manager </li></ul></ul><ul><ul><li>C./ Virgen de Mont...
of 11

Prezentacja idai nature w jezyku polskim agrosimex

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja idai nature w jezyku polskim agrosimex

  • 2. Umowa na wyłączność dla:
  • 3. <ul><li>Chcemy wejść na rynek Polski i dlatego ofereujemy: </li></ul><ul><ul><li>1. Podpisanie umowy na wyłączność z dystrybutorem w Polsce </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Wsparcie działań marketingowych </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Wspólne uczestnictwo w targach </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Konferencje dla Państwa klientów </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Transfer Know-How </li></ul></ul>Co oferujemy?
  • 4. <ul><li>Podpisanie umowy na wyłączność z dystrybutorem: </li></ul><ul><ul><li>Dystrybutor, z którym podpiszemy umowę, będzie mógł czerpać korzyści z bycia pierwszym na polskim rynku oraz korzystać z naszych innowacyjnych produktów uzyskując przewagę na tle konkurencji. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dojdziemy do porozumienia o wyłączności regionów działania dotyczących sprzedaży naszych produktów . </li></ul></ul>Co oferujemy?
  • 5. <ul><li>Wsparcie w marketingu: </li></ul><ul><ul><li>Podpisując umowę na wyłączność z IDAI NATURE, dystrybutor otrzyma bezwarunkowe wsparcie od IDAI NATURE w wydaniu oraz wprowadzeniu produktów na rynek polski. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pomoc w targach </li></ul></ul><ul><ul><li>Artykuły i wiadomości dla Newslettera, katalogi, itd. </li></ul></ul><ul><ul><li>Konferencje i wydarzenia dla Państwa klientów wprowadzających produkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Know-How AGRO-ECO-SHOW od IDAI NATURE dla klientów AGROSIMEX </li></ul></ul><ul><ul><li>Próby badań w Sadach </li></ul></ul><ul><ul><li>Tłumaczenie katalogów </li></ul></ul>Co oferujemy?
  • 6. <ul><li>Obecność na targach: </li></ul><ul><ul><li>IDAI NATURE, będzie uczestniczyć we wszystkich odpowiadających targach ze swoim dystrybutorem oferując pomoc techniczną potrzebną do sprzedaży produktów na targach, zapewniając wszystkie niezbędne materiały. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wystawcy </li></ul></ul><ul><ul><li>Próbki </li></ul></ul><ul><ul><li>Katalogi </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezenty dla klientów </li></ul></ul>Co oferujemy?
  • 7. <ul><li>Próby : </li></ul><ul><ul><li>IDAI NATURE, może zaoferować próbki produktów , które są istotne dla wzmocnienia pozycji marki na rynku i promocji sprzedaży. </li></ul></ul>Co oferujemy?
  • 8. <ul><li>AGRO-ECO-SHOW: </li></ul><ul><ul><li>IDAI NATURE, realizuje regularne wykłady dla Państwa dystrybutorów oraz potencjalnych klientów w Hiszpanii. </li></ul></ul><ul><ul><li>Celem jest nagłośnienie nowych, innowacyjnych produktów sprzedawanych przez IDAI NATURE. </li></ul></ul><ul><ul><li>Podczas wykładów zbierane są pytania oraz wątpliwości rolników z Hiszpanii oraz tworzenie spersonalizowanych relacji z klientami i potencjalnymi nabywcami. </li></ul></ul>Co oferujemy?
  • 9. <ul><li>Sprzedaż produktów w różnych krajach : </li></ul><ul><ul><li>Hiszpania </li></ul></ul><ul><ul><li>Maroko </li></ul></ul><ul><ul><li>Meksyk </li></ul></ul><ul><ul><li>Francja </li></ul></ul><ul><ul><li>Argentyna </li></ul></ul><ul><ul><li>Jordania </li></ul></ul><ul><ul><li>Egipt </li></ul></ul><ul><ul><li>Brazylia </li></ul></ul><ul><ul><li>Algieria </li></ul></ul><ul><ul><li>Rosja </li></ul></ul>Co oferujemy?
  • 10. <ul><li>Kroki prowadzące do podpisania umowy: </li></ul><ul><ul><li>Jeżeli dystrybutor wykazuje zainteresowanie dystrybucją produktu na wyłączność swojego kraju, IDAI NATURE, poprzez dyrektora handlowego sentaiexport, wysyła projekt umowy dystrybucji do wcześniejszych negocjacji. </li></ul></ul><ul><ul><li>Po wynegocjowaniu punktów, spotykamy się w celu podpisania umowy w siedzibie dystrybutora. </li></ul></ul><ul><ul><li>Następnie zostaną zrealizowane działania zawarte w umowie przez wspomnianego dyrektora handlowego. </li></ul></ul>Co potrzebujemy?
  • 11. <ul><li>Kontakt: </li></ul><ul><ul><li>Gino Filonzi Miranda • Export Manager </li></ul></ul><ul><ul><li>C./ Virgen de Montiel, 31 • 46185 Pobla Vallbona (Valencia - Spain) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kom: +34 661 225 774 •Tel: +34 963 145 103 • Fax: +34 961 135 523 </li></ul></ul><ul><ul><li>www.idainature.com [email_address] </li></ul></ul>Skontaktuj się z nami

Related Documents