OBJECTIUS DE LA PUBLICITAT Informar: Aquest és un objectiu que es planeja assolir en letapapionera duna categoria de produ...
LA PUBLICITAT• La publicitat és una activitat comunicativa encaminada a aconseguir uns objectius dintre de la comercialit...
PER A QUE SERVEIX?• En principi, la publicitat és un mitjà que serveix per ajudar els consumidors a tenir informació i tr...
QUINES SON LES TECNIQUES DELA PUBLICITAT• La publicitat té com a objectiu anunciar les bondats de lobra través dels mitja...
COM INFLUEIX LA PUBLICITAT ENEL CONSUM?• L’objectiu d’aquest treball de recerca és realitzar un estudi sobre la influènci...
La publicitat
of 6

La publicitat

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La publicitat

  • 1. OBJECTIUS DE LA PUBLICITAT Informar: Aquest és un objectiu que es planeja assolir en letapapionera duna categoria de productes, en la qual lobjectiu és creardemanda primària. Per exemple, els fabricants de DVD van haverinformar en un principi als consumidors quins eren els beneficis de la seva tecnologia [1]. Persuadir: Aquest objectiu es planifica en letapa competitiva, en què lobjectiu és crear demanda selectiva per una marcaespecífica. Recordar: Aquest objectiu és aplicable quan es tenen productesmadurs. Per exemple, els anuncis de Coca-Cola tenen la intencióprimordial de recordar a la gent que compri Coca-Cola
  • 2. LA PUBLICITAT• La publicitat és una activitat comunicativa encaminada a aconseguir uns objectius dintre de la comercialització, procés de posar un producte en venda utilitzant el màrqueting, tècnica de conèixer el mercat, i així mitjançant canals de difusió, difondre missatges de promoció del producte a comercialitzar.
  • 3. PER A QUE SERVEIX?• En principi, la publicitat és un mitjà que serveix per ajudar els consumidors a tenir informació i triar millor els productes que compra.
  • 4. QUINES SON LES TECNIQUES DELA PUBLICITAT• La publicitat té com a objectiu anunciar les bondats de lobra través dels mitjans publicitaris i donar suport així lacció de convocatòria despectadors. És un conjunt didees posades en marxa per influir en forma dinàmica en els espectadors, portant-los missatges inherents als avantatges i beneficis de lobra anunciat, per tal dactivar les seves decisions a lhora de la distracció.• Desfés les edicions
  • 5. COM INFLUEIX LA PUBLICITAT ENEL CONSUM?• L’objectiu d’aquest treball de recerca és realitzar un estudi sobre la influència que té la publicitat en els adolescents.• Avui en dia vivim en una societat plenament consumista on els mitjans de comunicació tenen una rellevant importància. La televisió, la ràdio, la premsa, Internet...ocupen la major part del nostre temps, i ens transmeten una gran quantitat d’informació destinada al consum.

Related Documents