Successful biologicals launch event in Turkey:
Prevention Works
A major launch event with the motto “Prevention Works” w...
We had the honour to host three
distinguished speakers: Gerard Ensink
(Global Brand Manager), Matt Williams
from BIVI (...
Furthermore, this was the first launch event in the Turkish market to be broadcasted live over the
internet. Vets who wer...
Herşey korumayla başlar.
®
TOPLANTI
İNFOVET 40-41
HERŞEY
KORUMAYLA
BAŞLAR
Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı’nın, başta
Elite® 4 HS ve Elite® ...
yeni çözümler üretmek olduğunu
biliyoruz. AR-GE bizim en önemli
ayrıcalığımız. ABD, Meksika, Asya
dahil dünyanın bir ço...
TOPLANTI
YÜZ HAYVANI
KORUMAK BİR
HAYVANI TEDAVİ
ETMEKTEN UCUZDUR
Erdo ğan Yıldı z –Sivas
Hastalıktan önce korumak
b...
ABD hayvan varlığının azalması ile ilgili ne
gibi çalışmalar yapılıyor?
ABD pazarında hammadde fiyatlarında
çok ciddi b...
Boehringer Ingelheim denilince akla
ilk gelen AR-GE mi olmalı bu başarının
ardında yatan anahtar AR-GE’ye verilen
önem ...
Devletleri’nde rastlandı, daha sonra
resmi olarak Ortadoğu ülkeleri de
dahil pek çok ülkede raporlan-mıştır.
Öncelikle ...
KORUMA
AŞILAMAYLA OLUR
Erhan Şahin -Tokat
Veteriner hekimin öncelikli görevi
çalıştığı işletmenin hastalıklarda
ari t...
of 11

Prevention Works: Launch of 4 Vaccines

Story of successful biologicals launch event in Turkey: Prevention Works "A major launch event with the motto “Prevention Works” was organized by Boehringer Ingelheim Turkey Animal Health (BITAH) to support the official launch of four Boehringer Ingelheim Animal Health (BIAH) vaccines – Elite® 4 HS, Elite® 9 HS, Insol® T and BarVac® 10 – in Turkey by May 2014." Documents tells the launch story in English and Infovet Magazine (http://www.infovetdergi.com) 's press release in Turkish. http://www.oncekoru.com
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevention Works: Launch of 4 Vaccines

 • 1. Successful biologicals launch event in Turkey: Prevention Works A major launch event with the motto “Prevention Works” was organized by Boehringer Ingelheim Turkey Animal Health (BITAH) to support the official launch of four Boehringer Ingelheim Animal Health (BIAH) vaccines – Elite® 4 HS, Elite® 9 HS, Insol® T and BarVac® 10 – in Turkey by May 2014. This launch event was a milestone for the BITAH business. With the availability of these vaccines alongside the already registered Staph. aureus vaccine Lysigin®, BITAH has become one of the main contenders in the cattle vaccine market in Turkey. Turkey is a predominantly cattle market with a segment share of over 45%. Furthermore, it is a fast evolving market as the family owned small cattle businesses gradually disappear and are replaced by large dairy/beef integrators. Since this was to be a major event, we needed to ensure that it would appeal to all participants. Furthermore, it was absolutely critical that BIAH was represented at the highest possible level.
 • 2. We had the honour to host three distinguished speakers: Gerard Ensink (Global Brand Manager), Matt Williams from BIVI (US Brand Manager) and Dr Khaled Daoud from META (MENA Cattle Business Manager). The BIAH presence was further enhanced by the participation of Steve Williams (Global Marketing Head Cattle). Gerard Ensink’s video presentation at the beginning of the session gave the audience an in depth understanding of BI corporate culture and history. Mr Ensink particularly emphasized the importance that corporate attach to R&D investments. Matt Williams tailored his address perfectly to the select audience by finely balancing technical aspects of Elite® vaccines with some marketing elements. Dr Khaled Daoud focused on BarVac® 10 (a blend of clostridial strains and two major Pasteurella components) and proper vaccination techniques in large cattle herds. Steve Williams closed the session by highlighting the growth potential of the Turkish market and BIAH’s interest in becoming one of the major players in this fast growing and developing market. Dr Mehmet Türker, Head of BITAH, said,“This launch event was one of the major happenings in the animal health business in Turkey in 2014. It was an impressive occasion overall and all the guests left with a different BIAH vision in mind: A multinational pharmaceutical company with the highest standards of production and product quality combined with the best possible technical service that is available”. Over a 100 leading cattle vets from various parts of the country attended the event with substantial local media coverage.
 • 3. Furthermore, this was the first launch event in the Turkish market to be broadcasted live over the internet. Vets who were not able to attend the event, as well as some corporate colleagues, had the opportunity to log in with a provided password to follow the entire event online, where a simultaneous translation was also provided. Parallel to the launch event, a dedicated Turkish website for “Prevention Works” has been launched.
 • 4. Herşey korumayla başlar. ®
 • 5. TOPLANTI İNFOVET 40-41 HERŞEY KORUMAYLA BAŞLAR Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı’nın, başta Elite® 4 HS ve Elite® 9 HS aşıları olmak üzere, Bar Vac 10® ve Insol® Tricophyton adlı yeni aşılarının tanıtıldığı lansman toplantısı 9-11 Mayıs tarihleri arasında Fethiye’de gerçekleştirildi. Toplantının dikkat çekici özelliklerinden birisi de internet üzerinden veteriner hekimlere özel olarak canlı yayın yapılmasıydı.
 • 6. yeni çözümler üretmek olduğunu biliyoruz. AR-GE bizim en önemli ayrıcalığımız. ABD, Meksika, Asya dahil dünyanın bir çok yerinde aşı üretim tesislerimiz bulunuyor. Son yatırımlarımızdan bir tanesi olan ve Hannover’de bulunan AR-GE merkezimiz 40 milyon €’ya mal oldu. Bu merkez sadece aşıya odaklı olarak çalışıyor. Son dört yılda Üretim kapasitemizi iki katına çıkartarak korumaya verdiğimiz önemin altını çizmiş olduk.’’ dedi. Boehringer Ingelheim Ru-minant Ürün Müdürü Serkan Erkovan, “Herşey Korumayla Başlar” sloganı ile yola çıktığımız “Müşterilerimiz için gerçek değerin yeni çözümler üretmek olduğunu biliyoruz.” sağlıklı olması birinci önceliğimiz. Boehringer Ingelheim’in insan sağlığındaki uzun geçmişi bizler için bir sinerji sağlıyor. Sürek-li olarak hayvan sağlığındaki yenilikleri takip ederek üretim yapıyoruz. Aynı zamanda hayvan refahı kurumsal önceliğimizdir. Müşterilerimiz için gerçek değerin Boehringer Ingelheim Hay-van Sağlığı, Elite® 4 HS ve Elite® 9 HS aşılarının lansmanını Fethiye’de düzenlediği toplantıyla gerçekleş-tirdi. Türkiye’nin farklı bölgelerin-den gelen 150’ye yakın veteriner hekimin katıldığı toplantıda hayvan sağlığının toplum sağlığını etkileyen birincil unsur olduğu ve bu nedenle bir aile şirketi olan Boehringer Ingelheim’in toplum sağlığına verdi-ği önem vurgulandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Boehringer Ingelheim Türkiye Hayvan Sağlığı Direktörü Dr. Mehmet Türker, Boehringer Ingelheim’in Türkiye’de bulun-masının hayvancılık sektörü için öneminden bahsederken, ürün-lerinin tüm dünyada benzersiz olduğunu ve orijinal moleküller sayesinde veteriner hekimlerin başarısında etken olduğunu belirtti. Boehringer Ingelheim ürünlerinin, korumaya yönelik ürünler olduğunun altını çizen Türker, şirketin genel amacının koruma stratejileri yoluyla hem hayvan sağlığı ve refahını, hem de toplum sağlığını iyileştirmek olduğunu belirtti. Boehringer Ingelheim Merkez Büyükbaş Biyolojik Ürünler Mü-dürü Gerard Ensink, sunumuna Boehringer Ingelheim’in tarihçe-sini anlatan bir video gösterimi ile başladı. Sonrasında şirketin gelişimi ve mevcut yapısından bahsetti. Boehringer Ingelheim’in aile şirketi olmasının önemini vurgulayan Ensink, ‘’44 bin çalı-şanı ile 129 yıllık aile şirketi olan Boehringer Ingelheim her zaman insan ve hayvan sağlığında ino-vatif, yenilikçi gelişmelere imza atmıştır. Hayvan sağlığı işimizin önemli bir parçasıdır. 2012 yılında hayvan sağlığı ciromuz 1 milyar €’yu geçti. Büyümemizin büyük kısmı biyolojik ürünlerin üretimin-den geçiyor. Toplam ciromuzun %20’si AR-GE’ye ayrılıyor. Cirosu-nun bu oranla büyük bir kısmını AR-GE’ye ayıran başka bir firma yok. Amacımız sağlıklı toplumların yetişmesinde etkin bir rol üstlen-mek. Bu sebeple ürünlerini gıda olarak tükettiğimiz hayvanların TEK BİR ÜRÜN DEĞİL, ÇÖZÜM PAKETİ SUNUYORUZ Mehmet Türker BOehringer Ingelheim Türkiye, Hayvan Sağlığı Direktörü Türkiye serüvenimize 2009 yılının ortalarında başladık. Bugün lansmanı yapılan dört ürün ile birlikte, hayvan sağlığında önemli bir ürün portföyüne sahip olacağız. Portföyün içeriğine baktığımızda asıl ağırlığın korumaya yönelik ürünlerde olduğunu görüyoruz. Bu da şirketimizin vizyonu ve misyonu ile örtüşüyor. Boehringer Ingelheim olarak temel amacın tedaviden ziyade korumak olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla korumaya yönelik tek bir ürün ya da ürünler değil, bir çözüm paketi sunmaya yoğunlaşıyoruz. Şirketimizin misyonu da koruyucu çözüm paketleri sunmak yönünde. Bu bağlamda sadece hayvan sağlığını değil aynı zamanda toplum sağlığını ve bireylerin sağlığını koruyabilmek hepimizin görevi. Hepimizin ailesi, sevdikleri ve yakınları var. Bizler tüm dünya için ne kadar güvenilir ürünler üretilmesine katkıda bulunabilirsek, sağlıklı yaşam sürecimiz de o kadar artar. “Her şey korumayla başlar” sloganımızın arkasında yatan asıl mesaj da, aslında sağlıklı bir toplum oluşturabilme yönündeki kararlılığımız ve isteğimizdir. koruyucu hekimlik yaklaşımı ile birlikte, yaklaşık beş senedir Türkiye’de operasyonlarını de-vam ettiren Boehringer Ingelhe-im Hayvan Sağlığı’nı daha fazla tanıtmak, dünyadaki konumunu ve Türkiye’deki hedeflerini pay-laşmak istedik. Boehringer Ingelheim’ın özel-likle aşı alanındaki uzmanlığının altını çizmekle birlikte, Boehringer Ingelheim Türkiye olarak, yeni ürünlerimiz Elite® 4 HS, Elite® 9 HS, Bar Vac® 10 ve Insol® Tricophyton ve var olan mastitis aşımız Lysigin® ile, Türk veteriner hekimlerimize bağışıklık stratejisi oluşturmalarında büyük faydamız olacağını düşünüyoruz. Internet Üzerinden Canlı Yayın Türkiye’de Hayvan Sağlığı’nda bir ilki gerçekleştirdik ve lansman aktivitemizi tüm dünyaya internet üzerinden canlı olarak yayınladık. Yurtiçi ve yurtdışından toplam 100’ün üzerinde bağlantı sağlaya-rak, salondaki izleyici sayısına eş bir kitleye daha ulaşmış olduk. Canlı yayın sayfası üzerinden soruları kabul ederek, soru & cevap oturumumuzu efektif bir SERKAN ERKOVAN - BOEHRINGER INGELHEIM TÜRKİYE RUMİNANT ÜRÜN MÜDÜRÜ şekilde yönettik ve toplantı ajan-
 • 7. TOPLANTI YÜZ HAYVANI KORUMAK BİR HAYVANI TEDAVİ ETMEKTEN UCUZDUR Erdo ğan Yıldı z –Sivas Hastalıktan önce korumak birinci görevimiz olmalı. Hastalıkların tedavisi maliyet yüksekliğinin yanı sıra zahmetli bir süreçtir. Koruma hem daha kolay hem de maliyetleri azaltacak bir uygulama. Burada sadece hayvan sağlığını konuşmuyoruz tüm veteriner hekimlerin görevi insan sağlığını da korumaktır. Yüzlerce hayvanı korumak bir hayvanı tedavi ettirmekten daha az maliyetlidir. TEDAVİLERİN BAŞARI ORANI TARTIŞILIR Bur çin Deni z-Mersin İşletmeler için koruyucu hekimlik tedaviden çok daha önceliklidir. Sürü bazında düşündüğümüzde tedavi masrafları işletmeler için ciddi bir maliyet yüküdür. Tedavilerin başarı oranı ve hayvan refahı işletmeler için negatif durumlar oluşturuyor. Görevimiz koruyucu hekimlik şartlarını yerine getirebilmek ve sürüleri hastalıklardan korumak olmalıdır. İNFOVET 42-43 de de kuraklık sebebiyle zor yıllar geçirdik. Şu anda ABD’de süt işi kar getiren bir pazar. Hayvan sayı-larında azalma gözlenirken büyük işletmelerde artma gözden kaç-mıyor. ABD’de ilk 10 besi sığırı olan merkezler genelde orta bölgeler-de bulunuyor. Bunu Türkiye’nin Konya’sı olarak düşünebiliriz. ABD’de Kaliforniya’da bir milyon sığır var. Kuraklık sebebiyle süt üretimi merkezlerde toplanmak yerine farklı noktalara dağıldı. Boehringer Ingelheim olarak ABD’de kendimizi sığır sağlığına adadık diyebiliriz. Bizim bakış açımızla çalışan bizim büyüklü-ğümüzde başka bir şirket yoktur. Bu büyüklüğü diğer nesil-lere de aktaracağız. Yeni açılan üretim merkezlerimizde kısa zamanda yeni biyolojik ürünlerin üretimine başlayacağız ve bu şekilde üretim kapasitemiz iki katına çıkacak. Diğer şirketlerden farkımız, aşı üretimi açısından sanat şaheseri sayılabilecek bir üretim tesisine sahip olmamız.’’ damıza planladığımız gibi uyduk. Tüm hekimlerimizin, işlerin ve top-lantıların yoğunluğundan dolayı her davetimize katılım sağlaya-mayacağını biliyorduk ve onlara evlerinden/ofislerinden rahat bir şekilde bilimsel oturumlarımıza katılmalarına olanak sağlamak istedik. Uzaktan bağlanan he-kimlerimizin sorularını sayfadaki arayüzden topladık ve onların da aktif katılımını sağladık. Bu toplantı ile birlikte ilk kez paylaştığımız “Koruma Modeli”ni de www.oncekoru.com adresinde yayına aldık. Boehringer Ingelheim A.B.D Büyükbaş Biyolojik Ürünler Mü-dürü Matt Williams, sunumunda Boehringer Ingelheim’in ABD pa-zarındaki konumundan bahsetti ve Türkiye’nin ABD’den ithal ettiği hayvanların son yıllarda arttığını söyledi. Williams düve hayvan-ların sağlıklı büyütülüp ithal edil-mesinde Boehringer Ingelheim’in büyük bir sorumluluk içerisinde olduğunu belirtti. ‘’ABD’de en hızlı büyüyen alan besi ve süt işletmeleridir. Düvelerin büyütülmesi, hayvan-ların büyütülerek satılması bizim sorumluluğumuzu arttırıyor. Ürün-lerimizin direk bağlantı noktası korunma amaçlı olmasıdır. ABD’de 90 milyon büyükbaş hayvan var, bunun 30 milyonu besi sığırıdır. Ancak yıllar içinde bir azalma olduğu görülüyor. Yem azlığı ve kuraklık bunun etkisi ola-rak kabul ediliyor. ABD bu durumla ilk kez karşılaşıyor. Süt ineklerin- AR-GE YOKSA GELECEĞİNİZ DE YOKTUR Gerard Ensink BOEHR INGER INGELHE IM GL OBAL BİY OLOJİK ÜRÜNLER MARKA MÜ DÜRÜ Boehringer Ingelheim olarak özellikle aşı pazarının gelişimine yönelik çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlarla ilgili kısa zamanda yeni gelişmeleri hem dünya hem de Türkiye pazarıyla paylaşacağız. En önemli özelliğimiz AR-GE’ye yaptığımız yatırımlar. Eğer AR-GE yoksa geleceğiniz de yoktur. Bu yüzden paydaşlarımızın şu ana kadar karşılanmayan isteklerini belirleyip, bu isteklere göre ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Boehringer Ingelheim olarak koruyucu veteriner hekimliği önemsiyor ve bu alanda yatırımlarımızı arttırarak gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili Türkçe bir web sitemiz de açıldı. www.oncekoru.com
 • 8. ABD hayvan varlığının azalması ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? ABD pazarında hammadde fiyatlarında çok ciddi bir artış var, bu sebeple hayvan varlığının azalmasının önüne geçmek kolay olmayacak. İşletmelerdeki maliyet artışını dengelemeye çalışmak şu anki en önemli öncelik. Sürüyü baştan oluştur-mak, genetiği iyileştirmek, verim arttırıcı önlemler almak için çalışmalar yapılıyor. Boehringer Ingelheim bir Alman firması ancak ABD de liderliği hedefliyor. ABD pazarının buna yaklaşımı nasıl? Boehringer Ingelheim ABD’de çok ciddi yatırımlar yaptı. ABD pazarına ürün satarak değil yatırım yaparak girmeye başladık. Var olan firmalar arasından özenle seçip firma alımları gerçekleştirdik ve saha kadromuzu genişlettik. Her Şey Korumayla Başlar şemsiyesi altında tüm ürünlerimizi hekimlerimize çözüm olarak sunduk. Bo-ehringer Ingelheim bir aile firması ve hiçbir borsada stok kağıdı bulunmuyor. Bir aile firması olduğumuz için de toplum sağlığı-na büyük önem veriyoruz. Geleceğimize yatırım yapmak en belirgin özelliğimiz. Veteriner hekimlerimizi müşteri olarak de-ğil, iş ortağı olarak görüyoruz. Bu yüzden ABD pazarında gittikçe sağlamlaşan bir altyapıya sahibiz. Elite® ürünlerinin ABD’de başarı hikayesi nedir? Aşılar Türkiye pazarı için ne kadar önemli? Şu ana kadar Elite® aşılarını kullanan tüm hekimlerden çok olumlu tepkiler aldık. Elite® aşılarını kullanan çok sadık bir veteriner hekim grubu var ve bu oran gittikçe yükseliyor. Milyonlarca doz aşı şu an ABD’de uygulamalarda kullanılıyor. Aşıların benzersiz bir etkiye sahip olduğu, arkasında yatan teknolojinin çok farklı ol-duğu ve güvenlik marjının yüksek olduğu hekimlerin ortak görüşleri. Gözlemlerim Türkiye’de büyük işletmelerin yeni yeni kurulduğuna yönelik. Veteriner hekimler işletme yönetimine büyük önem veriyor. Çok yüksek performansa ihtiyaç var, bunun farkındayız. Boehringer Ingelheim olarak bizler de işletmelerin bu yüksek performans beklentilerini karşılayabilmek için yüksek performanslı, benzersiz ürün-ler üretiyoruz. Türkiye’de kurulan işlet-melerin hayvanları genelde ABD den ithal ediliyor. Bu ticaret Türkiye’nin genetiğe verdiği önemi gösteriyor. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için buradayız. ELİTE aşılarının kapsadığı hastalıkların işletmelerde çok ciddi kayba yol açtığını hepimiz biliyoruz. Veteriner hekimler bu kayıpların farkında-lar ve bu ürünleri kullanarak çok ciddi bir performans yakalayabilecekler. Boehrin-ger Ingelheim’in aşıları ile 20 hastalığa karşı verdiğiniz mücadelede başarı elde edebilirsiniz. Bu ürünler rakiplerinizi hangi hamleye zorlayacak? Herhalde rakiplerimizi bu konuda biraz daha fazla düşünecek. Özellikle vurgula-mak istediğimiz bir konu var; biz bir aile firmasıyız ve gelecek nesillere yatırım yapıyoruz. Hem insan sağlığında, hem de hayvan sağlığında. Son olarak veteriner hekimlere söylemek istediğiniz? Türkiye pazarının ne kadar önemli ol-duğunun farkındayız. Burada tanıttığımız ürünler son olamayacak. Türkiye’de görev yapan veteriner hekimlerin gelecekte de çözüm ortakları olmaya devam edeceğiz. TÜRKİYE GENETİĞE ÖNEM GÖSTERİYOR Boehringer Ingelheim ABD Ruminant Pazarlama Müdürü Matt Williams, Elite® ürünlerinin ABD’deki başarı hikayesini anlattı. MATT WILLIAMS - BOEHRINGER INGELHEIM A.B.D. BİYOLOJİK ÜRÜNLER MARKA MÜDÜRÜ TOPLANTI İNFOVET 44-45
 • 9. Boehringer Ingelheim denilince akla ilk gelen AR-GE mi olmalı bu başarının ardında yatan anahtar AR-GE’ye verilen önem mi? Biz bir aile firmasıyız, bunun vermiş ol-duğu güçle yatırımlarımızı uzun vadelerde planlayabiliyoruz. Uzun vadeli bir planlama yaptığımız için doğru olan pazarlarda doğru zamanda, doğru ürünleri veteriner hekimlerin kullanımına sunuyoruz. Birçok büyük firmanın yaptığı gibi kısa vadeli yatırımlara yönelik yaklaşımlardan uzak duruyoruz. AR-GE yönetimimizdeki en önemli odak noktamız inovatif, yenilikçi ürünler geliştirip bu ürünleri veteriner hekimlerin hizmetine sunabilmek. Bugün burada yaptığımız lansman bu yenilikçi ürünler ve inovatif ürünlere bakış açımızın en önemli göstergesidir. Bu ürün-ler diğer pazarlarda da kendisini kanıtla-mış ve başarıyı getirmiş ürünlerdir. Türkiye pazarına bakış açınız nedir? Boehringer Ingelheim’in bu pazardan beklentileri nelerdir? Türkiye yatırım yapmak istediğimiz bir pazar. Türkiye’de kendi satış ekibimizi oluşturduk. ABD ve Avrupa gibi oturmuş pazarlardaki bakış açısından çok daha farklı bakış açısı ile organizasyonumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye çok aktif ve hızlı büyüyen bir pazar. Gelecek yıllarda da Türkiye’deki hekimlerimizi yenilikçi ürünlerimiz ile destekliyor olacağız. Şu anda kendi portföyümüzde bulunan ürünlerle Boehringer Ingelheim Türkiye bölümümüzü destekliyoruz ve uzun vadede çok farklı projelerimizle gücümüzü göstereceğiz. Uzun vade projelerinizde, 2025 yılında Boehringer Ingelheim’i nerede görüyorsunuz? 2025 yılına kadar gelişmiş pazarlar ve gelişmekte olan pazarlar için oluşturduğu-muz planlarımız hazır. Yenilikçi ve inovatif ürünler geleceğimizi oluşturacak. Her-hangi bir firmayı takip edecek ürünlerimiz olmayacak, tamamen benzersiz ürünlerle dünya pazarında yer alacağız. İnnovasyon yapmak ve yenilikçi ürünler geliştirmek çok ciddi bir maliyet, ancak kısa ve uzun dönem planlarımız hazır. Orta dönemde dünya genelinde bir lansman gerçekleş-tireceğiz. Uzun dönemde de innovasyon odaklı projelerimiz devam edecek. Boehringer Ingelheim ürünlerini kullanan hekimlerin memnuniyet kriteri nedir? Ürünlerinizin hangi özelliği veteriner hekimin başarısını arttırıyor? Sattığımız ürünlere önem veriyoruz. Biz bir aile firmasıyız ve iş ortaklığı yapmak için doğru insanlarız. Satış yapan çalışan-larımızın birincil hedefi çözüm üretmek-tir. Çalışanlarımızın görevlerini ciddiye almaları, bilgi yenilemelerini yapmaları ve çözüm ortağı odaklı çalışmaları başarı parametrelerimizin yükselmesini sağlıyor. TÜRKİYE HIZLI BÜYÜYEN BİR PAZAR Toplantı sonrasında Boehringer Ingelheim Global Ruminant Direktörü Stephen Williams, Türkiye’ye bakış açılarını ve uzun vadedeki projelerini anlattı. STEPHEN WILLIAMS - BOEHRINGER INGELHEIM GLOBAL RUMİNANT DİREKTÖRÜ
 • 10. Devletleri’nde rastlandı, daha sonra resmi olarak Ortadoğu ülkeleri de dahil pek çok ülkede raporlan-mıştır. Öncelikle üreme konu-sunda ciddi sorunlar karşımıza çıkıyor. Hastalığın kendisi başlı başına önlenebilirse, sadece ABD’de yıllık 500 milyon dolarlık ekonomik kayıp önlenebileceği tahmin edilmektedir. BRSV, dünyanın her yerinde yaygın olarak görülen ateş, nasal akıntı, öksürük, salivasyon ve pneumoni ile karakterize akut veya subakut özellik gösterebilen bir solunum sistemi enfeksiyonu oluş-turur. Hastalık tablosuna Pastö-rella, Mannheimia veya Hemofilus etkenlerinin karışmasıyla çok daha komplike ve ölümcül bir hastalık tablosu şekillenir. Leptospirozis, dünya genelinde yaygın olarak görülen bir hastalıktır ve su kaynaklarından, besinlerden ve topraktan yayılabilmektedir. Bir-çok enfekte hayvan hastalık belir-tisi göstermediği halde enfeksiyon etkenlerini saçmaya devam eder ve tüm sürü için tehdit oluşturur. Süt ve besi işletmelerinde en çok rastlanan 2 tip leptospira suşu bulunmaktadır: Leptospira hardjo Leptospira pomona Dr. Khaled Daoud, öğleden sonraki oturumda, Boehringer Ingelheim’ın en yaygın klostridyal hastalıklar ve pnömonik pastörello-zise karşı koruma sağlayan VETERİNER HEKİMLER VE TÜKETİCİLER ARTIK DAHA BİLİNÇLİ Ali Osman Taşyaran - Mersin Tüm dünya et ve sütte ilaç kalıntılarının verdiği zararlardan bahsetmeye başladı. Hastalıkları tedavi ederken et ve sütteki kayıplar işletmeler için ciddi bir zarar olarak hanelerine yazılıyor. Toplantı benim açımdan oldukça başarılı geçti. AR-GE yatırımları ve AR-GE’ye verilen önem veteriner hekimlik mesleğine verilen önemin göstergesi oldu. AR-GE BİR ADIM ÖNE ÇIKIYOR Alper Çelenk -Amasya Çiftlik hekimleri olarak en başta koruyucu hekimliğin gerektirdiklerini yerine getirmek zorundayız. Aşılama ise koruyucu hekimliğin olmazsa olmazıdır. Aşıların hastalıklar üzerinde etkisi sonuçları araştırılması gereken bir konu. AR-GE’ye önem veren AR-GE’ye yatırım yapan firmalar bu konuda bir adım daha önce geçiyor. Veteriner hekimin başarısı tedavi etmekle değil hasta etmemekle ölçülür. İŞLETMENİN DEVAMLILIĞ İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK ÖNEMLİ Uğur Özcan -Kırklareli İnsan sağlığı ve hayvan sağlığını birbirinden ayrı olarak düşünemeyiz. İnsanların yedikleri gıdadan içtikleri sütten sağlıklı bir şekilde faydalanabilmeleri gerekmektedir. Bu sebepten dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koruyucu hekimlik ön planda olmalıdır. Koruyucu hekimlik işletmelerin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Hiçbir veteriner hekim sorumlu olduğu işletmede hastalıklarla boğuşmak istemez bu sebeple korumaya yönelik protokolleri harfiyen uygulamak birinci görevi olmalıdır. Boehringer Ingelheim gerçekleştirdiği toplantıyla güven tazeledi diyebilirim. Herşey Korumayla Başlar Hastalıkların antibiyotiklerle te-davisi sonrasında performans ve üretim kaybı yanında karşımıza çıkan en önemli sorun antibiyotik kalıntısı problemidir. Bu durum, antibiyotiklere karşı direnç olu-şumu riskini doğurması yanında doğrudan toplum sağlığını da olumsuz etkileyen bir durumdur. Koruma stratejileri sayesinde bu riskler de minimuma indirilmiş olur. Koruma sağlık için daha iyi bir yaklaşımdır. Et kalitesi, üretici ve veteriner hekimler için önemlidir. Bizler hayvan sağlığı için uygun aşılama çözümleri sunarak as-lında toplum sağlığını korumanın sorumluluğunu da üstleniyoruz. BVD’nin sürü içerisindeki bulaşması çok ilginçtir. Bir enfekte hayvan çok fazla virüs saçma kapasitesine sahiptir. Bu da diğer hayvanlar açısından risk oluşturuyor. BVD ilk olarak 1940’da ABD’de 1970’de ise diğer ülkelerde saptandı. BVD işletmeler açısın-dan en yüksek ekonomik maliyeti olan viral hastalıkların başında gelir. ABD’de yapılan çalışmalar-da, persiste (kalıcı) enfekte (PI) buzağıların %19’unun annelerinin sadece %1’inin BVD pozitif olduğu görüldü. Persiste enfekte (PI) olan buzağılar oldukça sağlıklı görüle-bilir ancak bu hayvanlar her gün virüs saçmaya devam eder. ABD’de yapılan çalışmalarda son 30 yıl içerisinde PI enfeksiyonlarında değişiklikler kaydedildi. Bu virüsün bir evrim geçirdiğini söyleyebiliriz. IBR, Sığırlarda ikinci büyük maddi kayba neden olan viral has-talıktır. İlk olarak Amerika Birleşik DR. KHALED DAOUD - BOEHRINGER INGELHEIM ORTA DOĞU KUZEY AFRİKA RUMİNANT MÜDÜRÜ TOPLANTI İNFOVET 46-47
 • 11. KORUMA AŞILAMAYLA OLUR Erhan Şahin -Tokat Veteriner hekimin öncelikli görevi çalıştığı işletmenin hastalıklarda ari tutabilmektir. Gelecekte de veteriner hekimliği ayakta tutacak meslektaşlarımızın iş imkanlarını devamlı kılacak olan koruyucu hekimliktir. Hastalıklarla mücadele etmeninin birinci şartı hasta olmamaktır. Boehringer Ingelheim’in koruyucu hekimlik adına yapmış olduğu çalışmalar mesleğimiz adına yol göstericidir. TEDAVİ DEĞİL KORUMAK ÖNEMLİ İbrahim Erdo ğan -Çorum Ülkemizde son yıllarda profesyonel hayvancılığın artıyor olması buna bağlı olarak korumaya yönelik hekimliğin daha da belirgin halde olmasını gerektiriyor. Hastalıklarla tek tek mücadele etmek artık çağın gerisinde kaldı. Veteriner hekimin birinci görevi işletmesini hastalıklardan korumaktır. Hastalıklar verim kaybı demektir. Profesyonel işletmelerde korumaya yönelik çalışmalar fazlalaşsa da aile hayvancılığında istediğimiz çalışmaları yapabildiğimiz söylenemez. BİRİNCİ ÖNCELİK KORUMA OLMALIDIR Soner Contar -Mersin Koruyucu hekimlik, günden güne farkındalığı hissedilen bir kavram. Türkiye’de aile işletmeleri yavaş yavaş yok olma tehlikesini yaşıyor, bunun karşısında profesyonel yapıdaki işletmelerdeki artan sayı, veteriner hekimliğinde bu yönünün ağır basmasına neden oluyor. Burada en önemli konu ise toplumların sağlıklı hayvansal gıdalarla beslenmesini sağlayabilmektir. 129 YILLIK GEÇMİŞ GÜVENİN İSPATI Yavuz Cemil Eren -Tokat Koruyucu hekimliğin anahtarı aşılama programlarıdır. İnsan sağlığı için önemli olan aşılamayı hayvan sağlığı içinde aynı önemde görmeliyiz. Sağlıklı toplumların yetişmesinde veteriner hekimliğin büyük rolü bulunmaktadır. Veteriner hekimliğinde koruyucu hekimlik alanında kendini geliştirmesi, protokolleri bilmesi gereklidir. Önemli olan hasta etmemek, sağlıklı toplum ve karlı işletmelerdeki karlılığın devamını sağlayabilmektir. Bar Vac® 10 Ways con Retigen® ürünü hakkında bilgilendirmede bu-lundu. Daha sonra tüm Boehringer Ingelheim’ın aşılarını kapsayan bir bağışıklık stratejisinden bahseden Dr. Daoud, buzağılar (aşılanmış/ aşılanmamış anne), büyümek-te olan düveler, 1. servisten (1. tohumlamadan) önceki düveler, kuru dönemdeki ve laktasyondaki hayvanlara yönelik aşıların nasıl ve hangi zamanlamalarda uygulana-bileceği ile ilgili önerilerde bulundu. Boehringer Ingelheim, Rumi-nant Global Pazarlama Direktörü, Stephen Williams toplantının kapanış konuşmasında Türkiye’ye ilk kez geldiğini, veteriner hekim-lerin oldukça dinamik olduğunu ve toplantıya gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Williams yeni aşı gruplarının ismine dikkat çekerek ELİTE isminin aşının üretildiği ortamı anlattığını belirtti. ‘’Toplantıyı organize eden Boeh-ringer Ingelheim Türkiye ekibine ve siz değerli veteriner hekimlere ka-tılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı sadece Türkiye değil tüm dünya internet üzerinden canlı olarak izledi. Özellikle toplantının soru & cevap bölümleri sizlerin toplum sağlığına ne kadar önem verdiğinizin işaretiydi. Soru & ce-vap bölümlerinde sorulan tüm so-ruları not aldım. Bugün sorulan so-rular bize yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösterdi ve güven verdi. Boehringer Ingelheim olarak bu kadar duyarlı hekimlerin bir arada bulunduğu bir ülkeyle ça-lışmaktan mutluluk duyuyoruz. Boehringer Ingelheim, sığırcılık alanında global liderlerden biridir. Bu başarının altında tabi ki doğru ekiplerle çalışmak yatıyor. Biz bir aile şirketiyiz, şirket olarak uzun vadeli AR-GE stratejilerimiz var. Köklü bir geçmişe sahibiz ve bununla övünüyoruz.’’ Boehringer Ingelheim Yeni aşı port föyüyle , internet dünyasına yeni bir site ekledi www.oncekoru.com Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı’nın firma tanıtımının yapıldığı ve yeni biyolojik ürünlerin tanıtıldığı toplantıda bir yenilik daha sunuldu. Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı Türkiye Ruminant Ürünleri Pazarlama Ürün Yöneticisi Serkan Erkovan, internet sitesi hakkında şunları söyledi: Aslında hekimlerimizin çoğunun bildiği ancak günlük rutinleri içerisinde kaybolan kavramları tekrar hatırlatmak istedik. 4 adımlı koruma modeli, bizim yeni tanıtımını yaptığımız aşılarımız ve gelecekte hedeflediğimiz biyolojik ürün portföyüyle birebir örtüşüyor. Benzer bir uygulama çok güçlü olduğumuz A.B.D. ofisimizde de uygulamaya alındı ve biz de onların takipçisi olarak bu koruma modeli yaklaşımını bundan sonraki toplantılarımızda gündemde tutmaya çalışacağız. TOPLANTI İNFOVET 48-49

Related Documents