Portafolis digitalsEvidències d’aprenentatgeServeis Territorials a la Catalunya CentralI Jornada d’estudi i debat sobrela ...
De què parlarem?• Què és un portafolis• Orígens• Tipus de portafolis• Portafolis en educació• El Portafolis i el PLE• Plan...
Què és un Portafolis?Instrument que té com a objectiu comú la seleccióde mostres de treballs o evidències deconsecució d’o...
Eina reflexiva permostrar elcreixement del’individu a travésdel tempsutilitzant Internet.(Helen Barret“Create yourown elec...
Orígens•Anys 80Col·lecció en paperdels millors treballsd’artistes: escriptors,pintors, arquitectes,fotògrafs, periodistes,...
Orígens•1991Paulson & Meyer “Portfolios: Stories ofKnowing” per recollir el progrés, esforç ièxits d’un individu.L’estudia...
Orígens•1995Judit Arter: “Portfolios for Assessment andInstruction” Evidència deldesenvolupament, avaluació decompetències...
Orígens•2000Helen Barret, primera en utilitzar unePortafolis en una publicació “Create yourown electronic portfolio”, eina...
Orígens•2005Lorenzo e Ittelson“Un portafolis electrònic és una coleccióde materials digitalitzats que inclouendemostracion...
ProcésSi tens alguna cosa a fer o aprendre...Planifica-laFes-laRegistra-laRevisa-laComparteix-laAvalua-la
Portafolis en educació
Portafolis en educació“Sistema davaluació integrat en el procésdensenyament i aprenentatge. Consisteix en unaselecció devi...
Per què en educacióEstratègia que contribueix al desenvolupamentprofessionalInstrument d’investigacióRecurs per a la fo...
La LleiLa Llei deducació de Catalunya estableix a larticle 89que el "dossier personal daprenentatge"emmagatzema en suport ...
EvidènciesEvidències = ArtefactesCertificats acreditatius, fragments depel·lícules, entrevistes, activitatsacadèmiques, ap...
Tipus*De treballCol·lecciódeliberada detreballs orientadaper objetiusd’aprenentatge*Segons Danielson y Abrutyn (1999) http...
Tipus*De presentacióEs mostren els millors treballs i el seu propòsités demostrar el nivell més alt e realitzacióassolit p...
Tipus*D’avaluació diagnòsticaPer documentar què ha après l’alumne enrelació amb objectius curriculars específics.*Segons D...
TipusD’estudiantSelecció de treballsacadèmics acompanyats dereflexió sobre l’esforç perelaborar-los i del seuprocés d’apre...
TipusDocentSelecció de materials reflexius i representatius del treballAfavoreixen un major coneixement del procés educati...
El portafolis i el PLE...me he dado cuenta de que el portafolio electrónico se ha transformado en un PLE. Pocoa poco se ha...
“Conjunt d‘ eines, serveis, relacions,connexions i interseccions queutilitzem de forma habitual i que afavoreixen elnostre...
“Una forma dusar Internet per aprendre". Adell & CastañedaPLEhttp://farm8.staticflickr.com/7022/6638184545_fba63d944e_z.jpg
Quelcom personal.Nosaltres prenem les decisions:    1. Quines eines utilitzar    2. Què es connecta amb ell    3. Com vole...
En 3 eixos:Exploració, Expressió, IntercanviExploració: a quins llocs cerquem informació, quinessón les nostres fonts?PLEh...
En 3 eixos:Exploració, Expressió, IntercanviExpressió: a quins llocs transformem la informacióque hem obtingut de les nost...
En 3 eixos:Exploració, Expressió, IntercanviIntercanvi: en quins espais compartim, aprenemi ensenyem a altres persones?PLE...
PLETallerdePLE/PLN/Portafolis(XavierSuñé)https://sites.google.com/site/tallerpleplnportafolis/ple-i-pln
PLETallerdePLE/PLN/Portafolis(XavierSuñé)https://sites.google.com/site/tallerpleplnportafolis/ple-i-pln
Exploracióeines daccés a la informacióPLE
Expressióeines de creació i edició de la informacióPLE
IntercanviEines de relació amb altresPLE
Personal Learning NetworkPLNhttp://farm3.staticflickr.com/2396/2229569056_cb4345da2d_z.jpg
PLNPersonal Learning NetworkUna PLN "Personal Learning Network“ és la col·lecciócompleta de persones amb les que tenim el ...
PLN sempre ha existit: família, amics, elcarrer, docents ... Amb Internet i laWeb 2.0 PLN +ric: xarxes socials,blocs, wiki...
Com podem utilitzar els docents les PLN•Com a desenvolupament professionalPLN
•Per aprendre dels especialistesPLNhttp://farm7.staticflickr.com/6234/6283299220_b8c5a64521_z.jpg
PLEhttp://farm5.staticflickr.com/4012/4492905474_424e295b8b_o.png•Per localitzar recursos per alaula
PLE•Per obtenir idees i experiències entre igualshttp://farm8.staticflickr.com/7149/6811419045_881e519f0c_z.jpg
PLE•+ informació sobre tecnologies i com integrar-les a lapràctica educativahttp://farm8.staticflickr.com/7149/6811419045_...
PLE•Per cercar solucions de col·laboracióhttp://farm5.staticflickr.com/4036/4686091427_ff46c3798d_z.jpg
PLE•Per trobar enllaços i notícies dinterès per a leducacióhttp://farm8.staticflickr.com/7309/8725028024_c5e0f4e2b5_c.jpg
Consells de la Sue Waters a l’hora de treballaramb aquestes eines1. Començar lentament i amb l’ajut d’un mentor.2. Utilitz...
PLEProposta de la Sue Waters per a construir el teu PLEa) Crea un compte a Twitterb) Inicia el teu propi blogc) Subscriu-t...
PLEhttp://antoniogomezmartin.wordpress.com/2013/03/04/ple-cientifico-emprendedor/Identitat digitalGestió de les tasques i ...
Tornant als ePortafolis
ePortafolis
Plantilla Portafolis Educaciód’Adultshttps://sites.google.com/a/xtec.cat/ea-portafoli/
Rúbrica d’avaluació d’ePortafolid’assignaturahttp://goo.gl/2aErF
Portafolis a la XTEChttp://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/portafolis
Nota finalhttps://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolioMolta informació d’aquesta presentació s’ha extret del ...
Juan Miguel MuñozServei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’AdultsManresa a 7 de juny de 2013Aquesta obra està subjecta...
Portafolis digitals
of 53

Portafolis digitals

Portafolis digitals, evidències d'aprenentatge
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portafolis digitals

 • 1. Portafolis digitalsEvidències d’aprenentatgeServeis Territorials a la Catalunya CentralI Jornada d’estudi i debat sobrela Formació de Persones Adultes
 • 2. De què parlarem?• Què és un portafolis• Orígens• Tipus de portafolis• Portafolis en educació• El Portafolis i el PLE• Plantilla portafolis Educació d’Adults• Rúbriques d’avaluació
 • 3. Què és un Portafolis?Instrument que té com a objectiu comú la seleccióde mostres de treballs o evidències deconsecució d’objectius personals que, ordenats ipresentats d’una determinada manera, compleixenla funció de potenciar la reflexió sobre cadascunade les pràctiques”(Barberà, 2005)http://farm9.staticflickr.com/8403/8682599879_aba880f569_c.jpg
 • 4. Eina reflexiva permostrar elcreixement del’individu a travésdel tempsutilitzant Internet.(Helen Barret“Create yourown electronic portfolio”)Què és ePortafolis?http://farm4.staticflickr.com/3553/3393660820_1a96cf8579_z.jpg
 • 5. Orígens•Anys 80Col·lecció en paperdels millors treballsd’artistes: escriptors,pintors, arquitectes,fotògrafs, periodistes,publicitaris...http://farm3.staticflickr.com/2680/4251375785_2ca04bfd4a_z.jpg
 • 6. Orígens•1991Paulson & Meyer “Portfolios: Stories ofKnowing” per recollir el progrés, esforç ièxits d’un individu.L’estudiant participa en la selecció decontinguts, criteris d’elecció, einesd’avaluació de mèrits i evidències d’auto-reflexió.
 • 7. Orígens•1995Judit Arter: “Portfolios for Assessment andInstruction” Evidència deldesenvolupament, avaluació decompetències. Motiva i involucral’estudiant en el seu propi aprenentatge.
 • 8. Orígens•2000Helen Barret, primera en utilitzar unePortafolis en una publicació “Create yourown electronic portfolio”, eina reflexivaper mostrar el creixement de l’individu através del temps utilitzant Internet .
 • 9. Orígens•2005Lorenzo e Ittelson“Un portafolis electrònic és una coleccióde materials digitalitzats que inclouendemostracions, recursos i èxits querepresenten a un individu, un grup o unainstitució...http://farm3.staticflickr.com/2302/2288908038_feeeecbd10_z.jpg
 • 10. ProcésSi tens alguna cosa a fer o aprendre...Planifica-laFes-laRegistra-laRevisa-laComparteix-laAvalua-la
 • 11. Portafolis en educació
 • 12. Portafolis en educació“Sistema davaluació integrat en el procésdensenyament i aprenentatge. Consisteix en unaselecció devidències / mostres que ha de recolliri aportar lestudiant al llarg dun període detemps determinat i que respon a un objectiuconcret”(Coll et al., 2004)http://farm3.staticflickr.com/2678/4172059227_9db83a6fa1_z.jpg
 • 13. Per què en educacióEstratègia que contribueix al desenvolupamentprofessionalInstrument d’investigacióRecurs per a la formació permanentServeix per donar orientació personal i/oprofessionalConstitueix una alternativa per a l’avaluació
 • 14. La LleiLa Llei deducació de Catalunya estableix a larticle 89que el "dossier personal daprenentatge"emmagatzema en suport digital i fa accessibles ... elsdocuments i els objectes digitals ... de cada alumne oalumna durant el procés d’aprenentatge ... El contingut deldossier por servir d’evidència en el procés d’avaluació.http://farm6.staticflickr.com/5270/5627863135_beec727c0e_z.jpg
 • 15. EvidènciesEvidències = ArtefactesCertificats acreditatius, fragments depel·lícules, entrevistes, activitatsacadèmiques, apunts, documents, fotos,elements multimèdia, treballsdassignatures...http://farm3.staticflickr.com/2027/2490405488_5683c8a072_z.jpg
 • 16. Tipus*De treballCol·lecciódeliberada detreballs orientadaper objetiusd’aprenentatge*Segons Danielson y Abrutyn (1999) http://farm1.staticflickr.com/54/106493273_8fdef7c99b_z.jpg
 • 17. Tipus*De presentacióEs mostren els millors treballs i el seu propòsités demostrar el nivell més alt e realitzacióassolit per l’alumnat.*Segons Danielson y Abrutyn (1999) http://farm1.staticflickr.com/41/74298451_cecef287dd_z.jpg
 • 18. Tipus*D’avaluació diagnòsticaPer documentar què ha après l’alumne enrelació amb objectius curriculars específics.*Segons Danielson y Abrutyn (1999) http://jonhernandez.files.wordpress.com/2012/02/suspenso.jpg
 • 19. TipusD’estudiantSelecció de treballsacadèmics acompanyats dereflexió sobre l’esforç perelaborar-los i del seuprocés d’aprenentatge.Faciliten l’autoavaluació il’avaluació continuada.http://www.flickr.com/photos/20715928@N02/4745222966/
 • 20. TipusDocentSelecció de materials reflexius i representatius del treballAfavoreixen un major coneixement del procés educatiu per una millora de la pressa dedecisions educatives.http://farm1.staticflickr.com/139/320161805_4ac230895c_z.jpg?zz=1
 • 21. El portafolis i el PLE...me he dado cuenta de que el portafolio electrónico se ha transformado en un PLE. Pocoa poco se han incluido algunos episodios de aprendizaje formal e informal, redes sociales,redes de conocimiento e información, herramientas Web 2.0 y recursos educativos de mipropia autoría ... El resultado final; un nuevo ecosistema de aprendizaje en el que seconectan diversidad de nodos digitales que ayudan a gestionar conocimientos, aumentarel nivel de productividad y extender las capacidades de la comunicación.(Prof. Antonio L. Delgado)https://sites.google.com/site/edumorfosis/
 • 22. “Conjunt d‘ eines, serveis, relacions,connexions i interseccions queutilitzem de forma habitual i que afavoreixen elnostre aprenentatge (informal) en el dia adia y que fan que aquest aprenentatge esdevinguiconeixement.http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/17247/1/Adell%26Casta%C3%B1eda_2010.pdfPLEQuè és el PLE?
 • 23. “Una forma dusar Internet per aprendre". Adell & CastañedaPLEhttp://farm8.staticflickr.com/7022/6638184545_fba63d944e_z.jpg
 • 24. Quelcom personal.Nosaltres prenem les decisions:    1. Quines eines utilitzar    2. Què es connecta amb ell    3. Com volem aprendre    4. Quan volem aprendrePLEhttp://farm5.staticflickr.com/4098/4942628300_9b32692362_z.jpg
 • 25. En 3 eixos:Exploració, Expressió, IntercanviExploració: a quins llocs cerquem informació, quinessón les nostres fonts?PLEhttp://farm4.staticflickr.com/3241/3129977071_db95c4e8da_z.jpg
 • 26. En 3 eixos:Exploració, Expressió, IntercanviExpressió: a quins llocs transformem la informacióque hem obtingut de les nostres fonts i la publiquem?PLEhttp://farm2.staticflickr.com/1324/1218971167_929d669568_z.jpg
 • 27. En 3 eixos:Exploració, Expressió, IntercanviIntercanvi: en quins espais compartim, aprenemi ensenyem a altres persones?PLEhttp://farm6.staticflickr.com/5230/5724149243_32b7d67f2d_z.jpg
 • 28. PLETallerdePLE/PLN/Portafolis(XavierSuñé)https://sites.google.com/site/tallerpleplnportafolis/ple-i-pln
 • 29. PLETallerdePLE/PLN/Portafolis(XavierSuñé)https://sites.google.com/site/tallerpleplnportafolis/ple-i-pln
 • 30. Exploracióeines daccés a la informacióPLE
 • 31. Expressióeines de creació i edició de la informacióPLE
 • 32. IntercanviEines de relació amb altresPLE
 • 33. Personal Learning NetworkPLNhttp://farm3.staticflickr.com/2396/2229569056_cb4345da2d_z.jpg
 • 34. PLNPersonal Learning NetworkUna PLN "Personal Learning Network“ és la col·lecciócompleta de persones amb les que tenim el compromísdintercanviar informació, en general en línia.És levolució natural del PLE.http://farm1.staticflickr.com/49/129594936_0f42e66ac2_z.jpg?zz=1
 • 35. PLN sempre ha existit: família, amics, elcarrer, docents ... Amb Internet i laWeb 2.0 PLN +ric: xarxes socials,blocs, wikis, einesde marcadorssocials ...PLNhttp://farm4.staticflickr.com/3333/3222146311_6efb40d6b1_o.jpg
 • 36. Com podem utilitzar els docents les PLN•Com a desenvolupament professionalPLN
 • 37. •Per aprendre dels especialistesPLNhttp://farm7.staticflickr.com/6234/6283299220_b8c5a64521_z.jpg
 • 38. PLEhttp://farm5.staticflickr.com/4012/4492905474_424e295b8b_o.png•Per localitzar recursos per alaula
 • 39. PLE•Per obtenir idees i experiències entre igualshttp://farm8.staticflickr.com/7149/6811419045_881e519f0c_z.jpg
 • 40. PLE•+ informació sobre tecnologies i com integrar-les a lapràctica educativahttp://farm8.staticflickr.com/7149/6811419045_881e519f0c_z.jpg
 • 41. PLE•Per cercar solucions de col·laboracióhttp://farm5.staticflickr.com/4036/4686091427_ff46c3798d_z.jpg
 • 42. PLE•Per trobar enllaços i notícies dinterès per a leducacióhttp://farm8.staticflickr.com/7309/8725028024_c5e0f4e2b5_c.jpg
 • 43. Consells de la Sue Waters a l’hora de treballaramb aquestes eines1. Començar lentament i amb l’ajut d’un mentor.2. Utilitzar el mateix nom d’usuari en totes les eines.3. Compartir a la xarxa tant com agafem d’ella.4. Preguntar tant com responem.5. Provar noves eines abans de decidir si són o noútils.6. Comentar en los blogs d’altres persones.PLNhttp://farm4.staticflickr.com/3785/8872180717_baed52f875_c.jpg
 • 44. PLEProposta de la Sue Waters per a construir el teu PLEa) Crea un compte a Twitterb) Inicia el teu propi blogc) Subscriu-te via RSS a altres blogsd) Comença a utilitzar marcadors socialse) Uneix-te a alguna comunitat (xarxasocial) educativa
 • 45. PLEhttp://antoniogomezmartin.wordpress.com/2013/03/04/ple-cientifico-emprendedor/Identitat digitalGestió de les tasques i informacióCompartir i consumir contingutsContent curatorEmmagatzematgeXarxes socials CientífiquesGestió bibliogràfica i bases de dadesProducció de continguts i repositoris
 • 46. Tornant als ePortafolis
 • 47. ePortafolis
 • 48. Plantilla Portafolis Educaciód’Adultshttps://sites.google.com/a/xtec.cat/ea-portafoli/
 • 49. Rúbrica d’avaluació d’ePortafolid’assignaturahttp://goo.gl/2aErF
 • 50. Portafolis a la XTEChttp://www.xtec.cat/web/recursos/tecinformacio/portafolis
 • 51. Nota finalhttps://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolioMolta informació d’aquesta presentació s’ha extret del MicrotallerTAC sobre l’ePortfolio elaborat pel Servei Educatiu del Tarragonès.Es recomana utilitzar-lo tant per a documentar-se com per ampliarinformació sobre aquest tema.La part del PLE forma part de la presentació Què, qui, comconnectem?http://www.slideshare.net/centrederecursos/ple-educaci-dadultsTotes les imatges que apareixen a la presentació tenen llicènciaCreative Commos i estan referenciades amb la URL corresponent acada diapositiva.Gràcies!
 • 52. Juan Miguel MuñozServei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’AdultsManresa a 7 de juny de 2013Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de CreativeCommonsI Jornada d’estudi i debat sobre la Formació de Persones AdultesServeis Territorials a la Catalunya Central