Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 QUAN JO ERA PETIT/A... Núria Coma i Terrades [email_add...
Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 Requeriments tècnics Per portar a terme aquesta activit...
Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 Descripció L'activitat es va plantejar en començar el s...
Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 Conclusions i comentaris <ul><li>Ha estat una experiènc...
per mi. Sense voler també s'han treballat les relacions dins del grup classe.
of 5

Prestatgeria digital

Núria Coma i Terrades. AFA Sant Sadurní d'Anoia14/05/10
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prestatgeria digital

 • 1. Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 QUAN JO ERA PETIT/A... Núria Coma i Terrades [email_address] AFA Sant Sadurní d'Anoia CATALÀ BÀSIC 5è SETICPA Curs 2009 / 2010
 • 2. Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 Requeriments tècnics Per portar a terme aquesta activitat, els/les alumnes han disposat dels ordinadors de l'aula d'informàtica de l'escola. D'aquesta manera cadascú ha disposat d'un ordinador. 5è SETICPA Curs 2009 / 2010 Objectius 1. Motivar els/les alumnes a escriure en català a partir de les pròpies vivències. 2. Reforçar l'ortografia treballada a l'aula fent la correcció dels propis escrits. 3. Potenciar la utilització de les eines informàtiques per a realitzar el treball. Material complementari - Escàner · QUAN JO ERA PETIT/A...
 • 3. Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 Descripció L'activitat es va plantejar en començar el segon trimestre del curs de C.B. Durant el primer trimestre vam llegir un llibre i ara nosaltres ens convertíem en escriptors d'una anècdota de la nostra pròpia història. La gent es va entusiasmar i a la segona sessió ja hi havia qui va començar a portar un esborrany del que podia ser el seu escrit. Uns als altres s'anaven engrescant i generant records, ja mig oblidats, tornaven a ser recordats. Vam dedicar una sessió setmanal al treball del llibre, però gairebé tots/es els/les alumnes també hi treballaven a casa, ja sigui redactant o cercant imatges. Davant de l'ordinador hi havia forces dificultats, la mestra havia de donar suport, sobretot al començament. Els texts s'elaboraven amb l'Open Office i es buscaven les imatges amb el google, flick...o, altres, es portaven de casa. Les fotografies les escanejava la mestra. Finalment es van copiar els texts i les fotografies al llibre de la prestatgeria digital. Aquesta última tasca la vaig fer jo, potser per la poca experiència que tenia. Ara, probablement intentaria que ho fessin els alumnes. Font de la imatge: http://www.flickr.com/photos/27315689@N00/408727666 · · QUAN JO ERA PETIT/A... 5è SETICPA Curs 2009 / 2010
 • 4. Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 Conclusions i comentaris <ul><li>Ha estat una experiència molt enriquidora i emotiva, tant pels alumnes com
 • 5. per mi. Sense voler també s'han treballat les relacions dins del grup classe.
 • 6. El que en principi m'havia semblat una mica complicat, un cop fet, s'ha
 • 7. convertit en una eina força senzilla i de resultats engrescadors. El fet que
 • 8. qualsevol que el llegeix pugui afegir un escrit i dir la seva també ho trobo
 • 9. molt interessant.
 • 10. Aquest llibre digital es podria fer a nivell de diferents escoles d'adults o no,
 • 11. com un treball en col·laboració. Penso en lo enriquidor que seria per
 • 12. tothom qui l'ha fet, així com pels lectors de la prestatgeria de la xetc. </li></ul>Torn obert de preguntes i/o comentaris dels assistents. ! -? · · QUAN JO ERA PETIT/A... 5è SETICPA Curs 2009 / 2010
 • 13. Experiències TAC a la Formació de Persones Adultes | juny de 2010 Gràcies! Núria Coma i Terrades AFA Sant Sadurní d'Anoia 14/05/10 ______________________________________________________________ Referències utilitzades: http://phobos.xtec.cat/llibres/prestatgeria/# · · QUAN JO ERA PETIT/A... 5è SETICPA Curs 2009 / 2010

Related Documents