МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
ІМ. ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНО...
здійснює підготовку менеджерів за освітньо-кваліфікаційними
рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр.
До програми навчання в...
Навчальний процес на кафедрі забезпечують 2 професори,
5 доцентів, 3 старші викладачі та аспіранти.
На сьогоднішній день в КДАВТ за галуззю знань
“Менеджмент та адміністрування” навчається:
бакалаврів – близько 300 студент...
За весь період існування кафедри було підготовлено майже 3500 фахівців.
Кращі випускники продовжили навчання в аспірантурі...
Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
за напрямом “Менеджмент” підготовлені до роботи на
посадах:
- менедж...
Випускники освітньо-кваліфікаційного рівнів “спеціаліст”
та “магістр” за спеціальністю “Менеджмент організацій і
адміністр...
Prezentatsia_menedzhment
Prezentatsia_menedzhment
Prezentatsia_menedzhment
Prezentatsia_menedzhment
of 11

Prezentatsia_menedzhment

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentatsia_menedzhment

  • 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО Шановні абітурієнти! Кафедра ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ КДАВТ ЗАПРОШУЄ ВАС НА НАВЧАННЯ!
  • 2. здійснює підготовку менеджерів за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр. До програми навчання включено, зокрема, такі фундаментальні дисципліни: - основи економічної теорії; - макро- і мікроекономіки; -економіка підприємства; - фінанси; - облік і аудит; - гроші та кредит та інші. А також такі професійно-орієнтовані дисципліни: -менеджмент; - маркетинг; - управління персоналом; - психологія управління; -менеджмент організації; - стратегічний менеджмент. Студенти отримують гарну підготовку з комп'ютерних технологій, ділової іноземної мови, господарського і трудового права тощо. Кафедра економіки і менеджменту
  • 3. Навчальний процес на кафедрі забезпечують 2 професори, 5 доцентів, 3 старші викладачі та аспіранти.
  • 4. На сьогоднішній день в КДАВТ за галуззю знань “Менеджмент та адміністрування” навчається: бакалаврів – близько 300 студентів; спеціалістів – близько 80 студентів; магістрів – 25 студентів.
  • 5. За весь період існування кафедри було підготовлено майже 3500 фахівців. Кращі випускники продовжили навчання в аспірантурі і захистили кандидатські дисертації: Карпенко О.О., Семенчук Т.Б., Гладка І.В., Мельник Н.О., Шуляренко С.М., Пильнов Д.О., Шкляр В.В., Мельник О.В., Корнійко Я.Р. З них сьогодні працюють на кафедрі: Карпенко О.О., Гладка І.В., Семенчук Т.Б., Мельник Н.О.
  • 6. Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом “Менеджмент” підготовлені до роботи на посадах: - менеджерів персоналу та інспекторів відділу кадрів; - помічників керівників підприємств; - офіс-менеджерів та адміністраторів; - інспекторів з контролю, охорони праці, техніки безпеки; - консультантів в апаратах органів державної влади; - техніків із планування, економічних аналітиків; - фахівців із фінансово-економічної безпеки тощо.
  • 7. Випускники освітньо-кваліфікаційного рівнів “спеціаліст” та “магістр” за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” підготовлені до роботи на посадах: - менеджерів середнього та вищих рівнів; - начальників виробничих підрозділів на підприємствах; - керівників фінансових, економічних та адміністративних підрозділів; - менеджерів з питань комерційної та фінансової діяльності; - викладачів вищих навчальних закладів; - наукових співробітників у галузі управління підприємством; - спеціалістів з питань кадрової роботи та державної служби тощо.

Related Documents