România este un stat
european de mărime medie
(238391km 2 ), situat in partea de
S-E a Europei Centrale, pe cursul
inferio...
Curtea de Argeş
Geographical site:
the south of Romania, the north of Argeş district;
among the hills of the Getic sub - C...
Acces:
a) road acces:
=> Bucarest - Piteşti (E70) - Curtea de Argeş (DN 7C) = 150 km => Braşov Cimpulung - Curtea de Argeş...
c) airports:
Bucarest 150km
Craiova 160 km
Braşov 130 km
Sibiu 135 km
Historical monuments:
-Olari Church
Historical monuments:
- the ruins of San Nicoară Church (XIVth century)
the Princely Church (XIVth century)
the Potters C...
Ctitor: Neagoe Vodă Basarab –Domn
al Ţării Româneşti 1512-1521
Founder : Neagoe Vodă Basarab –
Voivode of Ţara Româneasca
...
Secondary School ,,Nicolae Velea” Cepari
 Este situată la o distanţă de 18km de oraşul cel mai apropiat –Curtea de Argeş...
Viziunea: ,,O şcoală comunitară, o şcoală pentru toţi”
Ţinte strategice, scopuri:
- eficientizarea procesului instructiv-e...
Vision: ,,A community school, a school for all”
Strategic targets, aims:
- To increase the learning process trough modern ...
SCHOOL DAY ,,Nicolae Velea”
POPULAR COSTUMES CONTEST
Energy Holding Contest
,,Energy keeps us moving. What about you?”
Painted Eggs Contest
The Project ,,A Little step for a clean nature”
Let’s do it Romania
Organizing and promoting the school tourism
salt Mountain Sovata
Saint Ana Lake
Sighişoara Fortress
Vulcanii noroioşi (Buzău)
Black Church Brasov
Chindia Tower - Târgovişte
Portul popular din zonă
Revista şcolii
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
Prezentare scoala proiet engleza
of 44

Prezentare scoala proiet engleza

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare scoala proiet engleza

 • 1. România este un stat european de mărime medie (238391km 2 ), situat in partea de S-E a Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, cu ieşire la Marea Neagră, pe teritoriul căreia se desfăşoară cea mai mare parte din intinderea Munţilor Carpaţi Romania is a medium size European state(238391km2), situated in the South-Eastern part of Central Europe, on the lower flow of The Danube River, bordering on the Black Sea, dominated by the Carpathian Mountains Teritoriul României este organizat administrativ in 41 de judeţe. Judeţul Argeş este situat in bazinul superior al râului Argeş de la care şi-a luat numele. Romania is divided in to 41 counties. Arges county is situated on the upper flow of Arges River which has also given the county’s name.
 • 2. Curtea de Argeş Geographical site: the south of Romania, the north of Argeş district; among the hills of the Getic sub - Carpathian hills (Muscelele Argeşului) in Curtea de Argeş Depression; 25 km far from the mountain region of Romania, to the north, represented by Făgăraş Mountains (Frunti Mountains and Ghiţu Mountains) and 35 km far from the plain region, to the south, represented by the Romanian Plain (The High Plain of Piteşti), at 400 m altitude, the altitude of the sub - Carpathian hills being 600-700m the town developed on the terraces of the Argeş river. The hydrographic basin of Argeş river, at the confluence of Argeş river with Danului, Iaşului and Doamnei Valleys.
 • 3. Acces: a) road acces: => Bucarest - Piteşti (E70) - Curtea de Argeş (DN 7C) = 150 km => Braşov Cimpulung - Curtea de Argeş = 130 km => Sibiu - Rimnicu Vilcea (E81) - Curtea de Argeş = 135 km => Sibiu - Cirtişoara - Bilea Lac - Transfăgărăşan (accesible only in summer) - Vidraru Dam - Curtea de Argeş = 165 km
 • 4. c) airports: Bucarest 150km Craiova 160 km Braşov 130 km Sibiu 135 km Historical monuments: -Olari Church
 • 5. Historical monuments: - the ruins of San Nicoară Church (XIVth century) the Princely Church (XIVth century) the Potters Church (XVIIth century) Drujesti Church (XVIIIth century) the Saint Voievodes Church (XVIIIth century)
 • 6. Ctitor: Neagoe Vodă Basarab –Domn al Ţării Româneşti 1512-1521 Founder : Neagoe Vodă Basarab – Voivode of Ţara Româneasca 1512-1521
 • 7. Secondary School ,,Nicolae Velea” Cepari  Este situată la o distanţă de 18km de oraşul cel mai apropiat –Curtea de Argeş  16 noiembrie 2008 i se atribuie numele ,,Nicolae Velea”, scriitor şi fiu al satului (Foto) • Is situated at about 18km away from the closest town C de Arges •16th of November 2008 – the school given then name of “Nicolae Velea”, writer an son of the village.
 • 8. Viziunea: ,,O şcoală comunitară, o şcoală pentru toţi” Ţinte strategice, scopuri: - eficientizarea procesului instructiv-educativ prin metode moderne la clasă - Conştientizarea tuturor membrilor comunităţii privind problemele legate de mediu, prin programe educaţionale specifice - Organizarea si promovarea turismului şcolar - Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii - Revigorarea actului cultural al elevilor in vederea ridicării performanţei şcolare, sporirea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii Oferta educaţională: - învăţământ preşcolar 52 copii - învăţământ primar 90 copii - învăţământ gimnazial 85 copii Participarea la proiecte şi programe educaţionale, parteneriate şi relaţii comunitare: - Programul de granturi şcoală-comunitate ,,Un pas mic pentru o natură curată” - Proiectul european ,,The art of crafts around Europe” - Parteneriat internaţional ,,Protection L’Environnement” încheiat intre Asociaţia de prietenie româno-franceză Argeş-A.R.C.A Aunay sur Odon. - Proiecte iniţiate în colaborare cu revista Terra Magazin: ,, Valorificând deşeurile, salvăm mediul şi sănătatea noastră”, ,,Şcoli pentru un viitor verde”. - Participarea anuală a elevilor la concursul ,,Mintea ta sursă de energie” - Participarea elevilor la acţiunea ,,LET’S DO IT Romania
 • 9. Vision: ,,A community school, a school for all” Strategic targets, aims: - To increase the learning process trough modern methods; - To acknowledge the environmental issues by specific educational programmers; - To organise and promote school tourism; - To create a climate of physical safety and spiritual freedom among school pupils; - To refresh the cultural act among students in order to increase the performance and the fame of school in the community. Educational offer: - pre-school education -52 children - primary school - 90 children - secondary school -85 children Projects and educational programmes, partner-ships and community relationships: - School – community Grant programme ,,A little step for a clean nature” - The European Project “The art of crafts around Europe” - The international Partnership “Protection L’Environnement between the Romanian – French Association of Friendship Argeş-A.R.C.A Aunay sur Odon. - Projects in collaboration with Terra Magazine “ By valuing the waste, we can save the environment end our health ” “Schools for a green future”. - “Pupils’ annual participation at the contest : Your mind source of energy ” - Pupils involvement in ,,LET’S DO IT Romania”
 • 10. SCHOOL DAY ,,Nicolae Velea” POPULAR COSTUMES CONTEST
 • 11. Energy Holding Contest ,,Energy keeps us moving. What about you?”
 • 12. Painted Eggs Contest
 • 13. The Project ,,A Little step for a clean nature”
 • 14. Let’s do it Romania
 • 15. Organizing and promoting the school tourism salt Mountain Sovata
 • 16. Saint Ana Lake
 • 17. Sighişoara Fortress
 • 18. Vulcanii noroioşi (Buzău)
 • 19. Black Church Brasov
 • 20. Chindia Tower - Târgovişte
 • 21. Portul popular din zonă
 • 22. Revista şcolii

Related Documents