1. – Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil, bau benda terbakar,bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disya...
polids
of 2

polids

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - polids

  • 1. 1. – Jika terdapat sebarang bunyi yang ganjil, bau benda terbakar,bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal,laporkan segera kepada guru yang bertugas.– Padamkan mana-mana suisyang perlu.– Laporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisiankepada guru yang bertugas.– Tidak dibenarkan membawa liquid paper.2. • Dilarang memasang atau membaiki sendiri komputer atau peralatanyang ada tanpa kebenaran dan penyeliaan penyelaras ICT.• Dilarangmemasang perisian pihak ketiga seperti screen servers, perisian utilityuntuk mengelakkan perubahan konfigurasi sistem. Perubahan ini mungkinakan menjejaskan aplikasi yang dipasang.• Dilarang mematikan pelayanatau perkakasan rangkaian yang telah dipasang supaya operasi tidakterganggu.3. • Dilarang mematikan penghawa dingin di Bilik Pelayan supaya tahapkepanasan dan pemeluwapan tidak berlaku.• Dilarang membuka ataumengalih perkakasan dari tempat asal tanpa penyeliaan Penyelaras ICTuntuk mengelakan kerosakan disebabkan oleh salah pengendalian.•Dilarang menyerkup komputer semasa kuasa dihidupkan untukmengelakan terlampau panas.4. • Pelan pengosongan bangunan perlu dipamerkan dalam MakmalKomputer.

Related Documents