Prezantim i “ShtetiWeb” www.shtetiweb.org
ShtetiWeb është një dritare e hapur për të parë shtetin, për tëditur ç’është shteti dhe si funksionon ai, dhe sidomos, për...
ShtetiWeb përfshin fushat e së drejtës kushtetuese, tësë drejtës administrative, shkencave politike, ekonomisëpolitike, fi...
Rubrika PLUS +Analiza dhe Opinione për çështje të trajtuar në ShtetiWeb
Mirëpresim sugjerimet tuaja duke na kontaktuar në info@shtetiweb.org Lund...
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
Presentshtetiweb
of 24

Presentshtetiweb

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presentshtetiweb

  • 1. Prezantim i “ShtetiWeb” www.shtetiweb.org
  • 2. ShtetiWeb është një dritare e hapur për të parë shtetin, për tëditur ç’është shteti dhe si funksionon ai, dhe sidomos, për tëmenduar si duhet përmirësuar shteti.ShtetiWeb është një manual konsultimi për të kuptuar mëmirë ato që dëgjon përditë nga shteti dhe për shtetin.Studentët, por jo vetëm ata, krahas teksteve të tyre do të kenënjë mjet tjetër plotësues që do t’i ndihmojë në procesin e tyretë studimit të Shtetit.ShtetiWeb është një bibliotekë virtuale. Të gjithë e dinë sakohë dhe energji harxhohet për të gjetur materiale tëndryshme që kanë lidhje me funksionimin e shtetit. Tani atomund t’i gjesh të sistemuara në një vend, vetëm një klik larg.
  • 3. ShtetiWeb përfshin fushat e së drejtës kushtetuese, tësë drejtës administrative, shkencave politike, ekonomisëpolitike, financave publike, administrimit publik, etj., Ketuato i gjen së bashku, në një adresë, www.shtetiweb.orgtë ndërlidhura midis tyre sipas mekanizmit tëfunksionimit të shtetit.ShtetiWeb mbështetet në katër kollona: InstitucionetPublike, Politikat Publike, Administrata Publike, FinancatPublike, të cilat shihen si ingranazhe të një mekanizmi tëvetëm, të një procesi të quajtur qeverisje. Qeverisjarealizohet përmes politikave publike që bën Shteti. Ethënë ndryshe, Politikat publike janë Shteti në veprim.Që mekanizmi (Shteti) të funksionojë normalisht,ingranazhet përbërës duhet të jenë të sinkronizuar mirëme njëri tjetrin, ndryshe sistemi mbetet i bllokuar.Prandaj nevojiten Reformat e Shtetit.
  • 4. Rubrika PLUS +Analiza dhe Opinione për çështje të trajtuar në ShtetiWeb
  • 5. Mirëpresim sugjerimet tuaja duke na kontaktuar në info@shtetiweb.org Lundrim të mbarë !

Related Documents