Jak wnioskować o informacje publiczne
w celu ich ponownego wykorzystania
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMA...
STEFA OCHRONNA
(nie umieszczać tekstu ani elementów graficznych)
Informacja publiczna nie została udostępniona w
Biuletyn...
STEFA OCHRONNA
(nie umieszczać tekstu ani elementów graficznych)
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie
później j...
STEFA OCHRONNA
(nie umieszczać tekstu ani elementów graficznych)
Pamiętaj, że:
dostęp do informacji publicznej podlega og...
STEFA OCHRONNA
(nie umieszczać tekstu ani elementów graficznych)
Urząd, który zgadza się na udzielenie informacji
publicz...
STEFA OCHRONNA
(nie umieszczać tekstu ani elementów graficznych)
W
przypadku
otrzymania
sprzeciwu
podmiot
zobowiązany, w ...
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII ...
of 7

Ponowne wykorzystanie informacji

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Social Media      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponowne wykorzystanie informacji

  • 1. Jak wnioskować o informacje publiczne w celu ich ponownego wykorzystania PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.siecobywatelska.pl
  • 2. STEFA OCHRONNA (nie umieszczać tekstu ani elementów graficznych) Informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone. Istnieje wzór wniosku: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000094
  • 3. STEFA OCHRONNA (nie umieszczać tekstu ani elementów graficznych) Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
  • 4. STEFA OCHRONNA (nie umieszczać tekstu ani elementów graficznych) Pamiętaj, że: dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 lub w przepisach odrębnych ustaw. Decyzję odmowną możesz uzyskać również wtedy, gdy: ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.
  • 5. STEFA OCHRONNA (nie umieszczać tekstu ani elementów graficznych) Urząd, który zgadza się na udzielenie informacji publicznej w celu ich ponownego wykorzystania, wysyła wnioskującemu ofertę. Oferta: zawiera warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
  • 6. STEFA OCHRONNA (nie umieszczać tekstu ani elementów graficznych) W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Na taką decyzję można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  • 7. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.siecobywatelska.pl

Related Documents