Zloženie atómu
Šimon Podlesný
Atóm
● najmenšia častica chemického prvku
● chemický nedeliteľná častica
● nositeľ vlastností chemického prvku
História
● grécki filozofi Leukippos a Demokritos
● začiatkom 19. storočia Ernest Rutherford a
Niels Bohr objavili subatom...
Vlastnosti
● atómy sa zlučujú do molekúl
● v prirodzenom prostredí majú rovnaký počet
elektrónov aj protónov (elektroneutr...
Stavba atómu
Rozdelenie
● Atómové jadro
○ protón
○ neutrón
● Elektrónový obal
○ elektrón
Protón
● počet protónov v jadre sa označuje ako protónové číslo (Z)
● určuje príslušnosť atómu k určitému chemickému prvku...
Neutrón
● subatomárna častica v jadre atómu s neutrálnym
nábojom,
● nestabilná a o niečo ťažšia ako protón a približne 1 8...
Elektrón
● elektrónový obal atómu tvoria elektricky záporne nabité
elektróny
● počet elektrónov v normálnom atóme sa rovná...
Označenie
Na označenie rôznych atómov sa používa chemická
značka, pred ktorými sa napíše nukleónové číslo AX a
protónové č...
Bonus: Antihmota
● Každá častica má svoj opak, takpovediac „fyzikálny
zrkadlový obraz“:
○ elektrónová antičastica sa volá ...
Ďakujem za pozornosť
Prezentácia bez názvu
of 13

Prezentácia bez názvu

Zloženie atómového jadra
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Science      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentácia bez názvu

 • 1. Zloženie atómu Šimon Podlesný
 • 2. Atóm ● najmenšia častica chemického prvku ● chemický nedeliteľná častica ● nositeľ vlastností chemického prvku
 • 3. História ● grécki filozofi Leukippos a Demokritos ● začiatkom 19. storočia Ernest Rutherford a Niels Bohr objavili subatomárne častice ● dokázali, že atóm nie je nedeliteľný
 • 4. Vlastnosti ● atómy sa zlučujú do molekúl ● v prirodzenom prostredí majú rovnaký počet elektrónov aj protónov (elektroneutrálne) ● ak sa pomer zmení, vzniká ión, ktorý je buď: ○ kladný (katión) ○ záporný (anión) ● molekula, atóm či dokonca jeho subatomárne častice sú v neustálom pohybe.
 • 5. Stavba atómu
 • 6. Rozdelenie ● Atómové jadro ○ protón ○ neutrón ● Elektrónový obal ○ elektrón
 • 7. Protón ● počet protónov v jadre sa označuje ako protónové číslo (Z) ● určuje príslušnosť atómu k určitému chemickému prvku ● podľa protónového čísla sú prvky zoradené do periodickej tabuľky ● v prírode sa vyskytujú atómy s protónovým číslom od Z = 1 (vodík) po Z = 92 (urán), umelo sa podarilo vytvoriť transuránové atómové jadrá s protónovým číslom Z = 118 (dočasný názov Ununoctium)
 • 8. Neutrón ● subatomárna častica v jadre atómu s neutrálnym nábojom, ● nestabilná a o niečo ťažšia ako protón a približne 1 839- krát ťažšia ako elektrón. ● počet neutrónov v jadrách toho istého prvku môže byť odlišný ● súhrnný počet protónov a neutrónov vyjadruje nukleónové číslo (A) ● rozdiel A−Z zodpovedá počtu neutrónov. Vyjadruje ho neutrónové číslo N
 • 9. Elektrón ● elektrónový obal atómu tvoria elektricky záporne nabité elektróny ● počet elektrónov v normálnom atóme sa rovná počtu protónov v jeho jadre (protónovému číslu) ● elektrónový obal určuje jeho chemické i optické vlastnosti
 • 10. Označenie Na označenie rôznych atómov sa používa chemická značka, pred ktorými sa napíše nukleónové číslo AX a protónové číslo ZX; napríklad 4He je atóm izotopu hélia s dvoma protónmi a dvoma neutrónmi. Protónové číslo, ktoré vyjadruje sama značka chemického prvku, sa často vynecháva.
 • 11. Bonus: Antihmota ● Každá častica má svoj opak, takpovediac „fyzikálny zrkadlový obraz“: ○ elektrónová antičastica sa volá pozitrón ○ protónová antičastica sa volá antiprotón ○ neutrónová antičastica sa volá antineutrón Výskum antičastíc prebieha v CERN-e pomocou obrovského urýchľovača častíc. Antičastice sa dajú vyrobiť kolíziou atómov, no ešte nejestvuje efektívny spôsob udržania antičastíc na dlhšiu než veľmi krátku chvíľu, pretože antičastice pri styku s hmotou okamžite anihilujú.
 • 12. Ďakujem za pozornosť

Related Documents