PEDAGOGIKA DORADZTWO ZAWODOWE WYBRANE PROBLEMY PATOLOGI SPOŁECZNYCH PRZEMOC
Charakterystyka osoby doznającej przemocy <ul><li>Typowy wizerunek osoby doświadczającej przemocy w rodzinie: </li></ul><u...
<ul><li>Tłumacząca zachowania męża złym nastrojem, kłopotami w pracy, przeżyciami z dzieciństwa, </li></ul><ul><li>Z głębo...
<ul><li>Uznająca, że nie ma wyjścia z sytuacji i mimo, że nie może znieść napaści męża to szybko tłumaczy sobie, że to był...
Przemoc wobec kobiet - diagnoza <ul><li>Reakcje psychologiczne ofiar przemocy w rodzinie </li></ul>EMOCJONALNE lęk, niepok...
Diagnoza mechanizmów przemocy w rodzinie <ul><li>Jak to się dzieje, że kobiety krzywdzone zostają z tymi, który je krzywdz...
<ul><li>„ PUŁAPKA LĘKU” – kobieta maltretowana ma wyolbrzymione wyobrażenie o tym, co się stanie, kiedy odejdzie. Lęk prze...
Diagnoza cyklu przemocy <ul><li>Relacja przemocy ma swój charakterystyczny cykl, na który składają się trzy fazy: wzrost ...
Ograniczenia ze strony osób doświadczających przemocy <ul><li>♦ Syndrom sztokholmski </li></ul><ul><li>♦ Wyuczona bezrad...
Charakterystyka osoby stosującej przemoc w rodzinie <ul><li>Typowy wizerunek osoby stosującej przemoc </li></ul><ul><li>Na...
<ul><li>Przyzwyczajony do tego, że tak jak w strukturach społecznych tak i w jego domu jest jasna hierarchia. Świat dzieli...
<ul><li>Nieakceptujący, że może istnieć jakiś inny porządek niż ten, który on wyznaczył: kto słyszał, żeby kobieta chodził...
<ul><li>Osoba stosująca przemocy to przeważnie mężczyzna </li></ul><ul><li>mający niską wrażliwość, </li></ul><ul><li>n...
<ul><li>Bez względu na to kto ma „rację”, używanie przemocy jest problemem samym w sobie. </li></ul><ul><li>Jest przestęp...
Pomaganie osobom stosującym przemoc <ul><li>Zawsze należy pamiętać, że przemoc jest środkiem do osiągnięcia celu, który na...
Trudności w podejmowaniu skutecznych działań <ul><li>► własne przekonania na temat przemocy w rodzinie, </li></ul><ul><li>...
Przemoc w szkołach <ul><li>Występują dwa rodzaje przemocy w placówkach oświatowych; pierwszy tzw. fala, związana jest obyc...
<ul><li>&quot;Fala&quot; występuje przede wszystkim w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jest rytuałem związanym z wchod...
Przemoc w szkołach <ul><li>Drugi rodzaj agresji jest powszechny i występuje w szkołach i poza nią. - To zjawisko ma już zn...
<ul><li>Najbardziej zagrożone są środowiska wielkomiejskie. Największa przemoc panuje w szkołach zawodowych, technikach i ...
<ul><li>Znacznie lepiej jest pod tym względem w szkołach prywatnych i społecznych, do których uczęszcza około 2,5% uczniów...
Przyczyny przemocy wśród dzieci <ul><li>Istotną przyczyną przemocy w szkole jest pajdocentryzm, czyli wszechwładza dzieci....
Źródła przemocy <ul><li>Przemoc pochodzi do człowieka –to osobowość w dużym stopniu uzasadnia występowanie przemocy. Jes...
Źródła przemocy w szkole <ul><li>Mają problemy w samoakceptacji, spotykają ich niepowodzenia. Osobowość frustrata to oso...
<ul><li>Dziękujemy za uwagę  </li></ul>
of 25

Prezentacja przemoc

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja przemoc

 • 1. PEDAGOGIKA DORADZTWO ZAWODOWE WYBRANE PROBLEMY PATOLOGI SPOŁECZNYCH PRZEMOC
 • 2. Charakterystyka osoby doznającej przemocy <ul><li>Typowy wizerunek osoby doświadczającej przemocy w rodzinie: </li></ul><ul><li>Najczęściej jest to kobieta </li></ul><ul><li>Zależna materialnie od męża, </li></ul><ul><li>Podporządkowana, uległa, z nielicznymi kontaktami z innymi ludźmi, </li></ul>
 • 3. <ul><li>Tłumacząca zachowania męża złym nastrojem, kłopotami w pracy, przeżyciami z dzieciństwa, </li></ul><ul><li>Z głębokim przeświadczeniem, że zasłużyła na takie traktowanie (gdybym ja... o on by się nie zdenerwował), </li></ul>
 • 4. <ul><li>Uznająca, że nie ma wyjścia z sytuacji i mimo, że nie może znieść napaści męża to szybko tłumaczy sobie, że to było ostatnie pobicie, </li></ul><ul><li>Krańcowo zależna od męża – nie wyobraża sobie życia bez niego ale też nie wyobraża sobie dalszego życia z nim. </li></ul>
 • 5. Przemoc wobec kobiet - diagnoza <ul><li>Reakcje psychologiczne ofiar przemocy w rodzinie </li></ul>EMOCJONALNE lęk, niepokój, natręctwa, depresja, zakłócenia poczucia własnej godności, gniew, wstyd, poczucie winy POZNAWCZE Zaburzenia perceptualne: złudzenia, derealizacja, zjawiska dysocjacyjne BEHAWIORALNE Zachowania samobójcze, uzależnienia, zaburzone funkcjonowanie społeczne, zaburzenia osobowości BIOLOGICZNE Nadmierne pobudzenie fizjologiczne, zaburzenia somatyczne INTERPERSONALNE Problemy z seksualnością, problemy w związkach, wtórna wiktymizacja, ofiara staje się sprawcą przwmocy
 • 6. Diagnoza mechanizmów przemocy w rodzinie <ul><li>Jak to się dzieje, że kobiety krzywdzone zostają z tymi, który je krzywdzą? </li></ul><ul><li>„ PIŁAPKA PSYCHICZNA” – kobieta czuje się odpowiedzialna za jakość związku, usprawiedliwia czas i wysiłek włożony przez nią w podtrzymanie związku. Inwestycje psychiczne, włożone przez nią w naprawianie i podtrzymywanie związku, poszłyby na marne, gdyby odeszła. </li></ul><ul><li>„ PUŁAPKA SYTYUACYJNA” – kobieta ocenia, że korzyści z pozostania w związku są większe niż zysk z odejścia. Kobieta zainwestowała wiele w związek, nie widzi alternatyw, obawia się odwetu w razie odejścia, czuje, że jest w sytuacji bez wyjścia. </li></ul>
 • 7. <ul><li>„ PUŁAPKA LĘKU” – kobieta maltretowana ma wyolbrzymione wyobrażenie o tym, co się stanie, kiedy odejdzie. Lęk przed nieznanym jest silniejszy niż cierpienie wynikające z relacji z partnerem. </li></ul><ul><li>„ WYUCZONA BEZRADNOŚĆ” – kobieta traci umiejętność przewidywania czy podejmowane przez nią działania mają sens, czy dadzą one zamierzony skutek. </li></ul>
 • 8. Diagnoza cyklu przemocy <ul><li>Relacja przemocy ma swój charakterystyczny cykl, na który składają się trzy fazy: wzrost napięcia między partnerami, atak, spadek napięcia (faza miodowego miesiąca). </li></ul><ul><li>Niezależnie od tego jak postępuje partnerka, napięcie ponownie rośnie i cykl się powtarza. Sprawca dostrzega bezradność kobiety i traci poczucie winy. </li></ul><ul><li>Po pierwszych atakach przemocy około 70% sprawców okazuje czułość i miłość a w późniejszym okresie już tylko 40%. </li></ul>
 • 9. Ograniczenia ze strony osób doświadczających przemocy <ul><li>♦ Syndrom sztokholmski </li></ul><ul><li>♦ Wyuczona bezradność </li></ul><ul><li>♦ Zjawisko prania mózgu (izolacja, poniżenie, degradacja, monopolizacja uwagi, groźby, demonstracja siły, sporadyczne okazywanie pobłażliwości) </li></ul><ul><li>♦ Post- traumatic stress disorder (PTSD): </li></ul><ul><li>Wielokrotne przeżywania traumatycznego wydarzenia, </li></ul><ul><li>Unikanie okoliczności przypominających stres, </li></ul><ul><li>Nadmierne pobudzenie, lęk, przewrażliwienie </li></ul>
 • 10. Charakterystyka osoby stosującej przemoc w rodzinie <ul><li>Typowy wizerunek osoby stosującej przemoc </li></ul><ul><li>Najczęściej jest to mężczyzna </li></ul><ul><li>Przekonany, że „prawdziwy facet” to mężczyzna agresywny, ambitny, kłótliwy, dominujący, silny, uparty, wygodny, nieustępliwy, wierzący w siebie, </li></ul>
 • 11. <ul><li>Przyzwyczajony do tego, że tak jak w strukturach społecznych tak i w jego domu jest jasna hierarchia. Świat dzieli się na tych, którzy wydają rozkazy i na tych, którzy je wykonują, oczekuje więc posłuszeństwa. </li></ul><ul><li>Posiadający silne przekonanie o posiadaniu kogoś –”moja żona”. Uznający, że skoro coś jest jego, to on ustala jakie będą losy tego czegoś. </li></ul>
 • 12. <ul><li>Nieakceptujący, że może istnieć jakiś inny porządek niż ten, który on wyznaczył: kto słyszał, żeby kobieta chodziła samopas; jakiś porządek musi być. </li></ul><ul><li>Przekonany o tym, że najlepszym sposobem budowania szacunku jest wywołanie lęku. </li></ul><ul><li>Przekonany, że kobieta jest gorszym gatunkiem człowieka, któremu nie można ufać, których nikt nie rozumie. </li></ul>
 • 13. <ul><li>Osoba stosująca przemocy to przeważnie mężczyzna </li></ul><ul><li>mający niską wrażliwość, </li></ul><ul><li>niskie poczucie własnej wartości, </li></ul><ul><li>łatwo przeżywający złość i gniew, </li></ul><ul><li>zaborczy, zazdrosny, bojący się porzucenia, </li></ul><ul><li>o słabej samokontroli </li></ul>
 • 14. <ul><li>Bez względu na to kto ma „rację”, używanie przemocy jest problemem samym w sobie. </li></ul><ul><li>Jest przestępstwem, za które całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba, która tak się zachowuje </li></ul>
 • 15. Pomaganie osobom stosującym przemoc <ul><li>Zawsze należy pamiętać, że przemoc jest środkiem do osiągnięcia celu, który najczęściej jest dobry i zgodny z normami społecznymi. </li></ul><ul><li>Przemoc nie jest celem sama w sobie a ludzie stosujący przemoc chcą w ten sposób coś osiągnąć. </li></ul>
 • 16. Trudności w podejmowaniu skutecznych działań <ul><li>► własne przekonania na temat przemocy w rodzinie, </li></ul><ul><li>► Własne doświadczenia z przemocą, </li></ul><ul><li>► Własne uczucia, które pojawiają się w kontakcie z przemocą, </li></ul><ul><li>► Uczucia wobec ofiary, </li></ul><ul><li>► Brak dostatecznej wiedzy o specyfice przemocy w rodzinie, </li></ul><ul><li>► Patrzenie na przemoc tylko z jednej perspektywy </li></ul>
 • 17. Przemoc w szkołach <ul><li>Występują dwa rodzaje przemocy w placówkach oświatowych; pierwszy tzw. fala, związana jest obyczajowością uczniowską i drugi skierowany wobec najmłodszych tylko dlatego, że są słabsi. </li></ul>
 • 18. <ul><li>&quot;Fala&quot; występuje przede wszystkim w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jest rytuałem związanym z wchodzeniem młodszych do zamkniętej społeczności. </li></ul>Przemoc w szkołach
 • 19. Przemoc w szkołach <ul><li>Drugi rodzaj agresji jest powszechny i występuje w szkołach i poza nią. - To zjawisko ma już znamiona epidemii. . - W patologiczną przemoc zaangażowanych jest około 20% uczniów, a około 10% wymaga zdecydowanej interwencji wychowawczej. - Wiceminister stwierdził następnie, że około 80% uczniów pada ofiarą agresji - od werbalnej, przez wymuszanie haraczu i odbieranie rzeczy, aż do prześladowań fizycznych. </li></ul>
 • 20. <ul><li>Najbardziej zagrożone są środowiska wielkomiejskie. Największa przemoc panuje w szkołach zawodowych, technikach i podstawówkach, zaś łagodniejsza, marginalna, w liceach ogólnokształcących. </li></ul>Przemoc w szkołach
 • 21. <ul><li>Znacznie lepiej jest pod tym względem w szkołach prywatnych i społecznych, do których uczęszcza około 2,5% uczniów. Klasy są tu mniejsze, kontrola nauczycieli lepsza; nauczyciel może lepiej poznać młodzież; lepsza jest też współpraca z rodzicami. </li></ul>Przemoc w szkołach
 • 22. Przyczyny przemocy wśród dzieci <ul><li>Istotną przyczyną przemocy w szkole jest pajdocentryzm, czyli wszechwładza dzieci. Dziecko nie może stać się w szkole nietykalnym &quot;półbogiem&quot;. Liberalizm jest szkodliwy we wszystkich, nawet z pozoru niewinnych postaciach. Idzie o kształtowanie wolności odpowiedzialnej w formie (wyborze) i treści, w prawdzie i umiłowaniu dobra. </li></ul>
 • 23. Źródła przemocy <ul><li>Przemoc pochodzi do człowieka –to osobowość w dużym stopniu uzasadnia występowanie przemocy. Jest to osobowość: wg. J. Galtung- przemoc stosują ludzie, którzy nie w pełni się realizują, nie w pełni urzeczywistniają siebie. </li></ul>
 • 24. Źródła przemocy w szkole <ul><li>Mają problemy w samoakceptacji, spotykają ich niepowodzenia. Osobowość frustrata to osobowość chętna do przemocy. Świadomość ograniczeń własnych jest rodowodem frustracji. To rodzi napięcie emocjonalne. Po pewnym okresie następuję naturalny wybuch. Szukanie obiektu przekazania napięcia. </li></ul>
 • 25. <ul><li>Dziękujemy za uwagę  </li></ul>

Related Documents