ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMIUSZKOŁA Z TRADYCJĄ
Zespół Szkół Ekonomicznychw Radomiu realizuje misję szkoły: „ WYKSZTAŁCENIE MŁODZIEŻYAKTYWNEJ ZAWODOWO I WYCHOWANIE ...
Dlaczego EKONOMIK? Akcje, PIT-y, Banki, Kredyty, Podatki, Budżet - to elementy naszej rzeczywistości. ...
Dlaczego EKONOMIK? Według raportu "Plany Pracodawców" Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP obecnie problemów ze zn...
Nasze atuty: obiekt sportowy Oferujemy pełną gamę zajęć sportowych dla ...
Sala fitness:
Sala gimnastyczna:
Hala sportowa:
To już ponad 90 lat naszej historii
Absolwent naszej szkoły będzie:przygotowany do wykonywania zadań zawodowych,otwarty na zmiany na rynku pracy,mógł...
Nasze pracownie:
Nasze pracownie:
Reforma szkolnictwa zawodowego:Od dnia 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych zaczną obowiązywać nowe ...
Reforma szkolnictwa zawodowego:Uczniowie będą zdobywać kwalifikacje zawodowe niezbędne do wejścia na rynek pracy, ...
Kierunki kształcenia w ZSE w Radomiu:TECHNIKUM 4–letniew zawodzie: - technik ekonomista - technik han...
Technik ekonomista: W tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje: planowanie i prowadzenie działalności w organizacji...
Technik ekonomista: Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przyst...
Absolwent technikum ekonomicznego może: planować i prowadzić działalność gospodarczą, obliczać podatki, prowadzić ...
Technik handlowiec: W zawodzie tym wyodrębniono dwie kwalifikacje:prowadzenie sprzedaży,prowadzenie działalności handlow...
Technik handlowiec:Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi ...
Absolwent technikum handlowego może: organizować prace związane z przyjmowaniem dostaw oraz przygotowaniem towar...
Technik logistyk to zawód z przyszłościąCzym zajmuje się logistyk?Logistyk zajmuje się wszystkimidziałaniami związanymi z...
Technik logistyk: W zawodzie tym wyodrębniono trzy kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i infor...
Technik logistyk:Po ukończeniu nauki, w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi d...
Absolwent technikum logistycznego może:planować i organizować procesy logistyczne w łańcuchach dostaw,zarządzać za...
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawód sprzedawca: W zawodzie tym wyodrębniono jedną kwalifikację: prowadzenie sprzed...
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawód sprzedawca: Po ukończeniu nauki uczeń będzie zdawał egzamin zawodowy w obrębie...
Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca może:przyjmować dostawy oraz przygotowywać towar do ...
Migawki z życia szkoły:
Migawki z życia szkoły:
Migawki z życia szkoły:
Zespół Szkół EkonomicznychSzkoła należy do Klubu SzkółAktywnych, działającego przyStowarzyszeniu Dyrektorówi Nauczyciel...
Imprezy szkolne:Akademie szkolneDzień WiosnyJasełkaStudniówkaZawody sportoweKonkursy szkolne
Akademie szkolne:
Dzień Wiosny:
Ekonomik ma talent:
Studniówka:
Jasełka:
Konkursy szkolne:Olimpiada EkonomicznaTurniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo- MenadżerskichOlimpiada Przedsiębiorczo...
Projekty realizowane w naszej szkole:Dobry zawód – lepsza przyszłość. Zajęcia dla uczniów/ uczennic radomskich sz...
Szkolny Klub Europejski: współpracujemy ze szkołami z Niemiec, Włoch, Irlandii, Szkocji, Francji, organizujemy kursy ta...
Szkolny Klub Europejski: wydaliśmy płytę z kolędami w języku polskim i niemieckim, realizujemy projekt „Ślady niemiecki...
Współpraca ze szkołami z innych państw:
Wymiany młodzieżowe ze szkołami partnerskimi:
Opieka nad zabytkowymcmentarzem ewangelickim:
Warta honorowa przy Pomniku – Mogile Radomian ofiar obozów koncentracyjnych:
Polsko – niemieckie projekty o tematyce historycznej:
Szkolne Koło PCK i HDK:
Rekrutacja:Rekrutacja odbywa się zgodniez: Zarządzeniem Nr 19Mazowieckiego KuratoraOświaty z dnia 06 lutego 2012roku w spr...
Zespół Szkół Ekonomicznych 26-600 Radom, ul. Wernera 22 tel. (048 369-93-24) www.zse.radom.plDojazd...
Zespół Szkół Ekonomicznych26-600 Radom, ul. Wernera 22 tel. (048 369-93-24) www.zse.radom.pl Zapraszamy! ...
of 51

Prezentacja ZSE w Radomiu

Zapraszamy do zapoznania się z oferta edukacyjną Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu na rok szkolny 2012/2013.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja ZSE w Radomiu

 • 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMIUSZKOŁA Z TRADYCJĄ
 • 2. Zespół Szkół Ekonomicznychw Radomiu realizuje misję szkoły: „ WYKSZTAŁCENIE MŁODZIEŻYAKTYWNEJ ZAWODOWO I WYCHOWANIE JEJ W SZACUNKU DLA WOLNOŚCI ”
 • 3. Dlaczego EKONOMIK? Akcje, PIT-y, Banki, Kredyty, Podatki, Budżet - to elementy naszej rzeczywistości. Należy znać zasady ekonomii, aby dobrze funkcjonować w nowoczesnym świecie. My Ci w tym pomożemy!
 • 4. Dlaczego EKONOMIK? Według raportu "Plany Pracodawców" Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP obecnie problemów ze znalezieniem pracy nie będą mieli m.in. utalentowani sprzedawcy, telemarketerzy, przedstawiciele handlowi, account managerowie i inżynierowie sprzedaży. Zwiększenie zatrudnienia deklarują także pracodawcy branży transportowej, gospodarki magazynowej i łączności.
 • 5. Nasze atuty: obiekt sportowy Oferujemy pełną gamę zajęć sportowych dla naszych uczniów.
 • 6. Sala fitness:
 • 7. Sala gimnastyczna:
 • 8. Hala sportowa:
 • 9. To już ponad 90 lat naszej historii
 • 10. Absolwent naszej szkoły będzie:przygotowany do wykonywania zadań zawodowych,otwarty na zmiany na rynku pracy,mógł kontynuować naukę na studiach,posiadać wykształcenie, stanowiące bazę do uczenia się przez całe życie,aktywnym obywatelem.
 • 11. Nasze pracownie:
 • 12. Nasze pracownie:
 • 13. Reforma szkolnictwa zawodowego:Od dnia 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych zaczną obowiązywać nowe podstawy programowe: kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach. Reforma kształcenia zawodowego ma zwiększyć jego skuteczność i efektywność w kontekście oczekiwań rynku pracy.
 • 14. Reforma szkolnictwa zawodowego:Uczniowie będą zdobywać kwalifikacje zawodowe niezbędne do wejścia na rynek pracy, wykonywania wyuczonego zawodu oraz do ewentualnej jego zmiany zgodnie z potrzebami pracodawców.
 • 15. Kierunki kształcenia w ZSE w Radomiu:TECHNIKUM 4–letniew zawodzie: - technik ekonomista - technik handlowiec - technik logistykZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia w zawodzie: - sprzedawca
 • 16. Technik ekonomista: W tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje: planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej. Poznane treści uczeń będzie mógł skonfrontować na praktykach zawodowych, które będą odbywać się w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i urzędach.
 • 17. Technik ekonomista: Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów: pod koniec drugiej i czwartej klasy. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik ekonomista.
 • 18. Absolwent technikum ekonomicznego może: planować i prowadzić działalność gospodarczą, obliczać podatki, prowadzić sprawy kadrowo – płacowe w organizacji, prowadzić rachunkowość, wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z realizacji zadań organizacji.
 • 19. Technik handlowiec: W zawodzie tym wyodrębniono dwie kwalifikacje:prowadzenie sprzedaży,prowadzenie działalności handlowej. Poznane treści uczeń będzie mógł skonfrontować na praktykach zawodowych, które będą odbywać się w różnego rodzaju przedsiębiorstwach handlowych.
 • 20. Technik handlowiec:Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów: pod koniec drugiej i czwartej klasy. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik handlowiec.
 • 21. Absolwent technikum handlowego może: organizować prace związane z przyjmowaniem dostaw oraz przygotowaniem towarów do sprzedaży, obsługiwać klientów oraz realizować transakcje kupna – sprzedaży, prowadzić działania reklamowo– marketingowe, organizować i prowadzić działalność handlową, zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa.
 • 22. Technik logistyk to zawód z przyszłościąCzym zajmuje się logistyk?Logistyk zajmuje się wszystkimidziałaniami związanymi z procesemplanowania, realizowania,kontrolowania i skutecznego orazsprawnego przepływu materiałówniezbędnych do produkcji -surowców,energii, informacji oraz gotowych wyrobówdo odbiorców. Wszystko po to abyznalazły się one tam, gdzie być powinnyw odpowiedniej ilości i w określonymczasie. Czyli logistyk to fachowiec odzaopatrzenia , planowania produkcji,dystrybucji, transportu i komunikacji!!!
 • 23. Technik logistyk: W zawodzie tym wyodrębniono trzy kwalifikacje: organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych.
 • 24. Technik logistyk:Po ukończeniu nauki, w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do trzech egzaminów: pod koniec drugiej, trzeciej i czwartej klasy. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji, a po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik logistyk.
 • 25. Absolwent technikum logistycznego może:planować i organizować procesy logistyczne w łańcuchach dostaw,zarządzać zapasami,planować i organizować gospodarkę magazynową,zarządzać gospodarką odpadami,planować i organizować procesy logistyczne w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
 • 26. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawód sprzedawca: W zawodzie tym wyodrębniono jedną kwalifikację: prowadzenie sprzedaży, w obrębie której będą realizowane treści dotyczące:  organizowania sprzedaży,  sprzedaży towarów. Z tymi treściami uczeń będzie zapoznawał się również podczas praktycznej nauki zawodu, która będzie odbywać się w różnego rodzaju sklepach i przedsiębiorstwach handlowych.
 • 27. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawód sprzedawca: Po ukończeniu nauki uczeń będzie zdawał egzamin zawodowy w obrębie jednej kwalifikacji. Po jego zdaniu absolwent otrzyma dyplom potwierdzający tytuł zawodowy sprzedawcy.
 • 28. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca może:przyjmować dostawy oraz przygotowywać towar do sprzedaży,obsługiwać klientów indywidualnych i instytucjonalnych,dokonywać transakcji kupna – sprzedaży.
 • 29. Migawki z życia szkoły:
 • 30. Migawki z życia szkoły:
 • 31. Migawki z życia szkoły:
 • 32. Zespół Szkół EkonomicznychSzkoła należy do Klubu SzkółAktywnych, działającego przyStowarzyszeniu Dyrektorówi Nauczycieli Twórczych i AktywnychSzkół Zawodowych. Stowarzyszenieto skupia szkoły ekonomicznei handlowe. Nasza szkoła bierzeudział w spotkaniach, zawodachsportowych i konkursachedukacyjnych organizowanych przezStowarzyszenie.
 • 33. Imprezy szkolne:Akademie szkolneDzień WiosnyJasełkaStudniówkaZawody sportoweKonkursy szkolne
 • 34. Akademie szkolne:
 • 35. Dzień Wiosny:
 • 36. Ekonomik ma talent:
 • 37. Studniówka:
 • 38. Jasełka:
 • 39. Konkursy szkolne:Olimpiada EkonomicznaTurniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo- MenadżerskichOlimpiada PrzedsiębiorczościKonkurs matematyczny „Euklides”Konkursy językoweOlimpiada Teologii KatolickiejZawody i olimpiady sportoweKonkursy czytelnicze
 • 40. Projekty realizowane w naszej szkole:Dobry zawód – lepsza przyszłość. Zajęcia dla uczniów/ uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011 – 2013.Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa. Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/ uczennic radomskich szkól zawodowych w latach 2011 – 2014.Stop uzależnieniom – wybieram aktywność. Zajęcia dla uczniów/ uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2010 – 2014.
 • 41. Szkolny Klub Europejski: współpracujemy ze szkołami z Niemiec, Włoch, Irlandii, Szkocji, Francji, organizujemy kursy tandemowe nauki języków, organizujemy wymiany młodzieżowe ze szkołami partnerskimi, od kilku lat opiekujemy się wspólnie z niemieckimi kolegami zabytkowym cmentarzem ewangelickim przy ul. Kieleckiej w Radomiu,
 • 42. Szkolny Klub Europejski: wydaliśmy płytę z kolędami w języku polskim i niemieckim, realizujemy projekt „Ślady niemieckie w regionie radomskim”, który zaowocował wizytą ambasadora Niemiec w naszej szkole, współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” i z Hospicjum dla dzieci św. Ojca Pio
 • 43. Współpraca ze szkołami z innych państw:
 • 44. Wymiany młodzieżowe ze szkołami partnerskimi:
 • 45. Opieka nad zabytkowymcmentarzem ewangelickim:
 • 46. Warta honorowa przy Pomniku – Mogile Radomian ofiar obozów koncentracyjnych:
 • 47. Polsko – niemieckie projekty o tematyce historycznej:
 • 48. Szkolne Koło PCK i HDK:
 • 49. Rekrutacja:Rekrutacja odbywa się zgodniez: Zarządzeniem Nr 19Mazowieckiego KuratoraOświaty z dnia 06 lutego 2012roku w sprawie rekrutacjiuczniów i słuchaczy dopublicznych szkółponadgimnazjalnych oraz szkółpolicealnych na rok szkolny2012 / 2013.
 • 50. Zespół Szkół Ekonomicznych 26-600 Radom, ul. Wernera 22 tel. (048 369-93-24) www.zse.radom.plDojazdautobusamilinii: 6,12,15,23 , 26, 16.
 • 51. Zespół Szkół Ekonomicznych26-600 Radom, ul. Wernera 22 tel. (048 369-93-24) www.zse.radom.pl Zapraszamy! Opracowali: mgr K. Patyk K. Kosterna M. Garbarczyk Konsultacja merytoryczna: mgr E.Kosiec. mgr D.Borowska