 Metodologija je nauka o istraživanju, a pedagoška metodologija je pedagoška disciplina koja se bavi pedagoškim istraži...
 Empirijskim istraživanjima proučava se odgojna praksa, postojeća iskustva u odgojnom radu. Teorijska istraživanja pred...
 Transverzalnim istraživanjem prate se pojave vezane za odgoj predškolske djece u „presjeku“. Historijska metoda korist...
 Posebnu primjenu u predškolskoj pedagogiji nalazi metoda proučavanja dječijih radova (npr. dječijeg crteža). Metoda k...
Od istraživačkih postupaka i instrumenata u prikupljanjupodataka uz istraživačke metode koriste se: analiza sadržaja, pr...
 Analiza sadržaja odnosi se na analizu sadržaja različitih dokumenata kao što su spisi, planovi, programi, tekstovi, au...
 Anketiranja kao postupak ima veliku primjenu u predškolskoj pedagogiji, a njme se prikupljaju podaci od odgajateljica ...
Prezentacija metodologija predskolske pedagogije
of 8

Prezentacija metodologija predskolske pedagogije

knjiga
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija metodologija predskolske pedagogije

  • 1.  Metodologija je nauka o istraživanju, a pedagoška metodologija je pedagoška disciplina koja se bavi pedagoškim istraživanjima, znači istraživanjima kojima je odgoj i obrazovanje predmet istraživanja. Metodologija predškolske pedagogije označava put znanstvenog spoznavanja o odgoju djece od rođenja do polaska u školu.
  • 2.  Empirijskim istraživanjima proučava se odgojna praksa, postojeća iskustva u odgojnom radu. Teorijska istraživanja predstavljaju misaone racionalne prerade podataka koji su dani i anticipirajućih podataka. Longitudinalnim istraživanjem prati se neka pojava duži vremenski period (npr. fizčki razvoj djeteta od prve do treće godine i sl.) također možemo pratiti kreativno istraživanje djeteta, razvoj sposobnosti, komunikacije, govora i sl.
  • 3.  Transverzalnim istraživanjem prate se pojave vezane za odgoj predškolske djece u „presjeku“. Historijska metoda koristi se za prikupljanje podataka i proučavanje pojava koje su se događale u predškolskom odgoju u prošlosti. Dekriptivno-analitička metoda bavi se proučavanjem sadašnjeg stanja neke odgojne pojave u predškolskom periodu, npr.
  • 4.  Posebnu primjenu u predškolskoj pedagogiji nalazi metoda proučavanja dječijih radova (npr. dječijeg crteža). Metoda kritičke analize pruža mogućnost spoznaje o različitim pogledima na predškolski odgoj u različitim društvenim, ekonomskim, političkim, kulturnim i socijalnim uvjetima. U predškolskoj pedagogiji koristi se i eksperimentalna metoda. U predškolsko, odgoju ona se reducirano koristi.
  • 5. Od istraživačkih postupaka i instrumenata u prikupljanjupodataka uz istraživačke metode koriste se: analiza sadržaja, promatranje. interviju, anketiranje, anegdotske bilješke, procjenjivanje i prosuđivanje, testiranje.
  • 6.  Analiza sadržaja odnosi se na analizu sadržaja različitih dokumenata kao što su spisi, planovi, programi, tekstovi, auditivni izvori, audio-vizuelni, vizuelni i sl. Promatranje je postupak koji odgajateljica primjenuje u svakodnevnom praktičnom radu. Intervjuiranje (eng. Interview) je postupak koji se sastoji od razgovora sa drugom osobom o predmetu istraživanja.
  • 7.  Anketiranja kao postupak ima veliku primjenu u predškolskoj pedagogiji, a njme se prikupljaju podaci od odgajateljica i roditelja. Procjenjivanje i prosuđivanje je poszupak kojim se određuje stupanj prisustva neke osobine, svojstva ili kvalitete predmeta ili neke pojave. Anegdotske bilješke predstavljeju promatranje sa bilježenjem. Testiranje se rijetko primjenjuje u predškolskoj dobi, jer djeca nisu ovladala pismenošću. Amela Džizić

Related Documents