Naziv programa: ekonomist (2011/2012.)Nastavni plan: Red. Tj...
of 1

Nastavni plan Ekonomisti (2011./2012.)

Privatna škola Futura: Izvrsna matematička gimnazija i ekonomsko-informatička škola! - Kreativan pristup uz online podršku učenju. - Najbolja priprema za državnu maturu!
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nastavni plan Ekonomisti (2011./2012.)

  • 1. Naziv programa: ekonomist (2011/2012.)Nastavni plan: Red. Tjedni broj sati Nastavni predmet broj 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 1. Hrvatski jezik 3 3 3 3 2. Strani jezik s dopisivanjem 3 3 3 3 3. Povijest 2 2 - - 4. Vjeronauk / Etika 1 1 1 1 5. Geografija * 2 2 2 2 6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2 7. Matematika ** 3 3 3 3 8. Kemija 2 - - - 9. Biologija 2 - - - Obvezni strukovni predmeti 10. Osnove ekonomije 2 2 2 2 11. Statistika - - 2 - 12. Poslovne komunikacije 2 2 - - 13. Komunikacijsko prezentacijske - - 2 - vještine 14. Računovodstvo 2 3 3 4 15. Marketing - - 2 2 16. Bankarstvo i osiguranje - - 3 2 17. Tržište kapitala - - - 2 18. Poduzetništvo 2 3 - - 19. Vježbenička tvrtka - - 2 2 20. Društveno odgovorno poslovanje - 2 - - 21. Pravno okruženje poslovanja - - - 2 22. Informatika 2 2 - - Izborni strukovni predmeti 23. Obiteljski posao 2 - - - 24. Globalno poslovno okruženje 2 - - - 25. Uvod u poslovno upravljanje - 2 - - 26. Osnove turizma - 2 - - 27. Računovodstvo neprofitnih - - - 2 organizacija 28. Upravljanje prodajom - - 2 - 29. Analiza financijskih izvješća - - - 2 30. Marketing usluga - - - 2 Ukupno 32 32 32 32Napomena: U 1., 2., 3. i 4. razredu bira se jedan od ponuđenih izbornih predmeta.