Popis udžbenika za školsku godinu 2012./2013. 1.razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA ...
R. Paloš, M. Vučica, D. Vuletić Fizika 1: ud...
Popis udžbenika za školsku godinu 2012./2013. 2.razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA R...
Fizika 2: radna bilježnica iz fizike za drugi razred strukovnih škola Hrvoje Negovec, Damir Pavlović Radna bilježnica ...
Popis udžbenika za školsku godinu 2012./2013. 3. razred (zanimanje: TEHNIČAR ...
srednjih strukovnih škola – od prošle godine om8. ELEKTRIČNI...
of 6

Popis udžbenika tehničari 2012- 2013

Izvrsna matematička gimnazija i ekonomsko-informatička škola! - Kreativan pristup uz online podršku učenju. - Najbolja priprema za državnu maturu!
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Popis udžbenika tehničari 2012- 2013

  • 1. Popis udžbenika za školsku godinu 2012./2013. 1.razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO) Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik1. Čitanka 1: za 1. razred 4-god. srednje strukovne škole M.Čurić, S.Dužević-Šepac, Ž.Gazzari, Udžbenik ŠK D.Horvatek-Modrić, R.Križan-Sirovica Hrvatski jezik 1: udžbenik hrvatskog jezika za četverogodišnje M.Čubrić, M.Kurtak Udžbenik ŠK strukovne škole Hrvatski jezik 1: radna bilježnica hrvatskog jezika za M.Čubrić, M.Kurtak Radna bilježnica ŠK četverogodišnje strukovne škole2. NEW HEADWAY INTERMEDIATE THE 4th EDITION: udžbenik J. Soars, L. Soars Udžbenik s CD- ALGORITAM engleskog jezika +CD-ROM za 1. i 2. razred gimnazije i 4-god. ROM-om strukovnih škola NEW HEADWAY INTERMEDIATE THE 4th EDITION: radna J. Soars, L. Soars Radna bilježnica ALGORITAM bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred gimnazije i 4-god. strukovnih škola3. Matematika 1: udžbenik sa zbirskom zadataka za 1. razred S.Varošanec Udžbenik i zbirka ELEMENT tehničkih škola zadataka5. Geografija 1: udžbenik geografije za 1. razred srednjih E.Šokonaj, R.Vuk, V.Robotić Udžbenik MERIDIJANI strukovnih škola6. Hrvatska i svijet: od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. V.Đurić, I.Peklić Udžbenik PROFIL god.: udžbenik iz povijesti za 1. razred srednjih strukovnih škola7. Biologija: udžbenik za 1. razred ekonomske škole M.Mijić, R.Škara, M.Štifanić Udžbenik ALKA8. Kemija 1: udžbenik za 1-god. program kemije LJ.Kovačević, S.Krnić, G.Pavlović, Udžbenik ALFA Z.Popović9. Etika 1: udžbenik za 1. razred gimnazije i srednjih škola Ć. Čoh, M. Lamot, K. Matuš Udžbenik ŠK10. Tražitelji smisla: udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola V. Gadža, N. Milanović, Udžbenik SALESIANA
  • 2. R. Paloš, M. Vučica, D. Vuletić Fizika 1: udžbenik fizike za 1. razred strukovnih škola s11. četverogodišnjim programom učenja fizike D.Pavlović, H.Negovec Udžbenik PROFIL Fizika 1: radna bilježnica fizike za 1. razred strukovnih škola s D.Pavlović, H.Negovec Radna bilježnica PROFIL četverogodišnjim programom učenja fizike12. Praktična nastava: dnevnik rada s praktičnim i teoretskim K.Kekelj Radna bilježnica NEODIDACTA uputama za 1. razred trogod. strukovnih škola13. Tehničko crtanje: udžbenik za 4-god. elektrotehničke strukovne J.Pandžić Udžbenik s cd-om NEODIDACTA škole Tehničko crtanje: radna bilježnica za 4-god. elektrotehničke J.Pandžić Radna bilježnica NEODIDACTA strukovne škole14. Osnove elektrotehnike 1: udžbenik sa zbirkom zadataka i A.Sertić, N.Furčić, V.Vasilj Udžbenik sa NEODIDACTA video DVD-om za 1. razred srednjih elektrotehničkih škola zbirkom zadataka Osnove elektrotehnike 1: radna bilježnica za 1. razred srednjih N. Furčić Radna bilježnica NEODIDACTA elektrotehničkih škola
  • 3. Popis udžbenika za školsku godinu 2012./2013. 2.razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO) Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik1. Čitanka 2: za 2. razred četverogodišnje srednje strukovne škole M.Čubrić, D.Horvatek-Modrić, R.Križan- Udžbenik ŠK Sirovica Hrvatski jezik 2: udžbenik za 2. razred četverogodišnjih M. Čubrić Udžbenik ŠK strukovnih škola Hrvatski jezik 2: radna bilježnica za 2. razred četverogodišnjih M. Čubrić Radna bilježnica ŠK strukovnih škola2. ENGLESKI JEZIK – UDŽBENIK I RADNA BILJEŽNICA OD PROŠLE J. Soars, L. Soars GODINE! NEW HEADWAY INTERMEDIATE THE 4th EDITION: udžbenik engleskog jezika +CD-ROM za 1. i 2. razred gimnazije i 4-god. strukovnih škola3. Matematika 2: udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred S.Varošanec Udžbenik i zbirka ELEMENT tehničkih škola zadataka4. Geografija 2: udžbenik iz geografije za II. razred srednjih Emil Čokonaj, Dragutin Feletar Udžbenik MERIDIJANI strukovnih škola5. Hrvatska i svijet: od sredine 18. st. do kraja 20. st.: udžbenik Vesna Đurić, Ivan Peklić Udžbenik PROFIL povijesti za drugi razred srednjih strukovnih škola6. Ja, mi, oni… : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i Bruno Ćurko, Dunja Marušić Brezetić Udžbenik PROFIL strukovne škole7. Odvažni svjedoci: udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Udžbenik SALESIANA škole Rudi Paloš, Dušan Vuletić8. Fizika 2: udžbenik fizike za 2. razred strukovnih škola s Hrvoje Negovec, Damir Pavlović Udžbenik PROFIL četverogodišnjim programom učenja fizike
  • 4. Fizika 2: radna bilježnica iz fizike za drugi razred strukovnih škola Hrvoje Negovec, Damir Pavlović Radna bilježnica PROFIL s četverogodišnjim programom fizike9. Osnove elektrotehnike 2: udžbenik s video DVD-om i zbirkom N.Furčić, Z.Varga Udžbenik i zbirka NEODIDACTA zadataka za 2. razred srednjih elektrotehničkih škola zadataka s DVD- om Osnove elektrotehnike 2: radna bilježnica za 2. razred srednjih elektrotehničkih škola N.Furčić Radna bilježnica NEODIDACTA10. Mjerenja u elektrotehnici: udžbenik za 2. razred srednje škole A.Bednjanec Udžbenik ELEMENT Mjerenja u elektrotehnici: zbirka laboratorijskih vježbi A.Bednjanec, I.Merki Zbirka vježbi ELEMENT11. Elektronički materijali i komponente: udžbenik s multim. I.Vujević Udžbenik s NEODIDACTA sadržajem za 2. r. četverogod. strukovnih škola u području multimed. elektrotehnike sadržajem Elektronički materijali i komponente: radna bilježnica za 2. r. I.Vujević Radna bilježnica NEODIDACTA četverogod. strukovnih škola u području elektrotehnike12. Finomehanička tehnika13. Radioničke vježbe: dnevnik rada s praktičnim i teoretskim K.Kekelj Radna bilježnica NEODIDACTA uputama za 1. razred trogod. strukovnih škola7. JEZIK C: udžbenik i CD s riješenim primjerima za 2. i 3. razred Tatjana Androković, Vesna Tomić Udžbenik s CD- ŠK srednjih strukovnih škola om
  • 5. Popis udžbenika za školsku godinu 2012./2013. 3. razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO) Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik1. Čitanka 3: za 3. razred četverogodišnje srednje strukovne škole Marina Čurić, Žarko Gazzari Udžbenik ŠK Hrvatski jezik 3: udžbenik za 3. razred četverogodišnjih Marica Kurtak Udžbenik ŠK strukovnih škola Hrvatski jezik 3: radna bilježnica za 3. razred četverogodišnjih Marica Kurtak Radna bilježnica ŠK strukovnih škola2. NEW HEADWAY UPPER-INTERMEDIATE THE 3rd EDITION John Soars, Liz Soars Udžbenik s CD- ALGORITAM Students Book: udžbenik engleskog jezika + CD-ROM za 3. i 4. om razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola NEW HEADWAY UPPER-INTERMEDIATE THE 3rd EDITION John Soars, Liz Soars Radna bilježnica ALGORITAM Workbook: radna bilježnica za engleski jezik za 3. i 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola3. Matematika 3: udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred tehničkih Sanja Varošanec Udžbenik i zbirka ELEMENT škola zadataka – izmijenjeno i dopunjeno4. Fizika 3: udžbenik fizike za treći razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike Damir Pavlović, Marinko Srdelić Udžbenik PROFIL Fizika 3: radna bilježnica iz fizike za treći razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike Damir Pavlović, Marinko Srdelić Radna bilježnica PROFIL5. Bioetika: udžbenik etike za treći razred srednjih škola Tomislav Reškovac Udžbenik PROFIL6. Životom darovani: udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. razred Dejan Čaplar, Dario Kustura, Ivica Udžbenik KS srednjih škola Živković7. JEZIK C: udžbenik i CD s riješenim primjerima za 2. i 3. razred Tatjana Androković, Vesna Tomić Udžbenik s CD- ŠK
  • 6. srednjih strukovnih škola – od prošle godine om8. ELEKTRIČNI STROJEVI I UREĐAJI: udžbenik s DVD-om za 3. Zdravko Varga Udžbenik s DVD- NEODIDACTA Razred 4-god. Strukovnih škola u području elektrotehnike om ELEKTRIČNI STROJEVI I UREĐAJI: radna bilježnica za 3. razred 4- Zdravko Varga Radna bilježnica NEODIDACTA god. strukovnih škola u području elektrotehnike9. ELEKTRONIČKI SKLOPOVI: udžbenik s DVD-om za 3. razred 4- Nediljka Furčić Udžbenik s DVD- NEODIDACTA godišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike om ELEKTRONIČKI SKLOPOVI: radna bilježnica za 3. razred 4- Nediljka Furčić Radna bilježnica NEODIDACTA godišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike10. DIGITALNA ELEKTRONIKA: udžbenik za 3. razred Damir Bošnjak, Nediljka Furčić, Udžbenik NEODIDACTA četverogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike Aleksandar Szabo DIGITALNA ELEKTRONIKA: radna bilježnica za 3. razred Damir Bošnjak Radna bilježnica NEODIDACTA četverogodišnjih strukovnih škola u području elektrotehnike11. INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE: udžbenik za srednje škole Andrea Bednjanec, Tomislav Kos Udžbenik ELEMENT