Popis udžbenika za školsku godinu 2013./2014.
1.razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO)
Naziv udžbenika Autori Vrsta i...
R. Paloš, M. Vučica,
D. Vuletić
10.
Fizika 1: udžbenik fizike za 1. razred strukovnih škola s
četverogodišnjim programom u...
Popis udžbenika za školsku godinu 2013./2014.
2.razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO)
Naziv udžbenika Autori Vrsta i...
Fizika 2: radna bilježnica iz fizike za drugi razred strukovnih škola
s četverogodišnjim programom fizike
Hrvoje Negovec, ...
Popis udžbenika za školsku godinu 2013./2014.
3. razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO)
Naziv udžbenika Autori Vrsta ...
Popis udžbenika za školsku godinu 2013./2014.
4.razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO)
Naziv udžbenika Autori Vrsta i...
of 6

Popis udzbenika tehnicari_2013- 2014

Izvrsna matematička gimnazija i ekonomsko-informatička škola! - Kreativan pristup uz online podršku učenju. - Najbolja priprema za državnu maturu!
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Popis udzbenika tehnicari_2013- 2014

  • 1. Popis udžbenika za školsku godinu 2013./2014. 1.razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO) Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. Čitanka 1: za 1. razred 4-god. srednje strukovne škole M.Čurić, S.Dužević-Šepac, Ž.Gazzari, D.Horvatek-Modrić, R.Križan-Sirovica Udžbenik ŠK Hrvatski jezik 1: udžbenik hrvatskog jezika za četverogodišnje strukovne škole M.Čubrić, M.Kurtak Udžbenik ŠK Hrvatski jezik 1: radna bilježnica hrvatskog jezika za četverogodišnje strukovne škole M.Čubrić, M.Kurtak Radna bilježnica ŠK 2. NEW HEADWAY INTERMEDIATE THE 4th EDITION: udžbenik engleskog jezika +CD-ROM za 1. i 2. razred gimnazije i 4-god. strukovnih škola J. Soars, L. Soars Udžbenik s CD- ROM-om ALGORITAM NEW HEADWAY INTERMEDIATE THE 4th EDITION: radna bilježnica za engleski jezik za 1. i 2. razred gimnazije i 4-god. strukovnih škola J. Soars, L. Soars Radna bilježnica ALGORITAM 3. Matematika 1: udžbenik sa zbirskom zadataka za 1. razred tehničkih škola S.Varošanec Udžbenik i zbirka zadataka ELEMENT 4. Geografija 1: udžbenik geografije za 1. razred srednjih strukovnih škola E.Šokonaj, R.Vuk, V.Robotić Udžbenik MERIDIJANI 5. Hrvatska i svijet: od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. god.: udžbenik iz povijesti za 1. razred srednjih strukovnih škola V.Đurić, I.Peklić Udžbenik PROFIL 6. Biologija: udžbenik za 1. razred ekonomske škole M.Mijić, R.Škara, M.Štifanić Udžbenik ALKA 7. Kemija 1: udžbenik za 1-god. program kemije LJ.Kovačević, S.Krnić, G.Pavlović, Z.Popović Udžbenik ALFA 8. Etika 1: udžbenik za 1. razred gimnazije i srednjih škola Ć. Čoh, M. Lamot, K. Matuš Udžbenik ŠK 9. Tražitelji smisla: udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola V. Gadža, N. Milanović, Udžbenik SALESIANA
  • 2. R. Paloš, M. Vučica, D. Vuletić 10. Fizika 1: udžbenik fizike za 1. razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom učenja fizike D.Pavlović, H.Negovec Udžbenik PROFIL Fizika 1: radna bilježnica fizike za 1. razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom učenja fizike D.Pavlović, H.Negovec Radna bilježnica PROFIL Napomena: Udžbenike i pripadajuća dopunska nastavna sredstva za strukovne predmete novog nastavnog plana i programa smjera Tehničar za računalstvo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta tek treba donijeti. Iz tog razloga o istima ćete dobiti informacije na početku šk. god. 2013./2014. od predmetnih nastavnika Škole.
  • 3. Popis udžbenika za školsku godinu 2013./2014. 2.razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO) Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. Čitanka 2: za 2. razred četverogodišnje srednje strukovne škole M.Čubrić, D.Horvatek-Modrić, R.Križan- Sirovica Udžbenik ŠK Hrvatski jezik 2: udžbenik za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola M. Čubrić Udžbenik ŠK Hrvatski jezik 2: radna bilježnica za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola M. Čubrić Radna bilježnica ŠK 2. ENGLESKI JEZIK – UDŽBENIK I RADNA BILJEŽNICA OD PROŠLE GODINE! J. Soars, L. Soars NEW HEADWAY INTERMEDIATE THE 4th EDITION: udžbenik engleskog jezika +CD-ROM za 1. i 2. razred gimnazije i 4-god. strukovnih škola 3. Matematika 2: udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred tehničkih škola S.Varošanec Udžbenik i zbirka zadataka ELEMENT 4. Geografija 2: udžbenik iz geografije za II. razred srednjih strukovnih škola Emil Čokonaj, Dragutin Feletar Udžbenik MERIDIJANI 5. Hrvatska i svijet: od sredine 18. st. do kraja 20. st.: udžbenik povijesti za drugi razred srednjih strukovnih škola Vesna Đurić, Ivan Peklić Udžbenik PROFIL 6. Ja, mi, oni… : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Bruno Ćurko, Dunja Marušić Brezetić Udžbenik PROFIL 7. Odvažni svjedoci: udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić Udžbenik SALESIANA 8. Fizika 2: udžbenik fizike za 2. razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom učenja fizike Hrvoje Negovec, Damir Pavlović Udžbenik PROFIL
  • 4. Fizika 2: radna bilježnica iz fizike za drugi razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike Hrvoje Negovec, Damir Pavlović Radna bilježnica PROFIL 9. Osnove elektrotehnike 2: udžbenik s video DVD-om i zbirkom zadataka za 2. razred srednjih elektrotehničkih škola N.Furčić, Z.Varga Udžbenik i zbirka zadataka s DVD- om NEODIDACTA Osnove elektrotehnike 2: radna bilježnica za 2. razred srednjih elektrotehničkih škola N.Furčić Radna bilježnica NEODIDACTA Napomena: Informacije o udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima za strukovne predmete dobit ćete na početku šk. god. 2013./2014. od predmetnih nastavnika Škole.
  • 5. Popis udžbenika za školsku godinu 2013./2014. 3. razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO) Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. Čitanka 3: za 3. razred četverogodišnje srednje strukovne škole Marina Čurić, Žarko Gazzari Udžbenik ŠK Hrvatski jezik 3: udžbenik za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola Marica Kurtak Udžbenik ŠK Hrvatski jezik 3: radna bilježnica za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola Marica Kurtak Radna bilježnica ŠK 2. NEW HEADWAY UPPER-INTERMEDIATE THE 3rd EDITION Student's Book: udžbenik engleskog jezika + CD-ROM za 3. i 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola John Soars, Liz Soars Udžbenik s CD-om ALGORITAM NEW HEADWAY UPPER-INTERMEDIATE THE 3rd EDITION Workbook: radna bilježnica za engleski jezik za 3. i 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola John Soars, Liz Soars Radna bilježnica ALGORITAM 3. Matematika 3: udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred tehničkih škola Sanja Varošanec Udžbenik i zbirka zadataka – izmijenjeno i dopunjeno ELEMENT 4. Fizika 3: udžbenik fizike za treći razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike Damir Pavlović, Marinko Srdelić Udžbenik PROFIL Fizika 3: radna bilježnica iz fizike za treći razred strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike Damir Pavlović, Marinko Srdelić Radna bilježnica PROFIL 5. Bioetika: udžbenik etike za treći razred srednjih škola Tomislav Reškovac Udžbenik PROFIL 6. Životom darovani: udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. razred srednjih škola Dejan Čaplar, Dario Kustura, Ivica Živković Udžbenik KS Napomena: Informacije o udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima za strukovne predmete dobit ćete na početku šk. god. 2013./2014. od predmetnih nastavnika Škole.
  • 6. Popis udžbenika za školsku godinu 2013./2014. 4.razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO) Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. ČITANKA 4 : za 4. razred četverogodišnje srednje strukovne škole Ćurić, Šepac Dužević udžbenik ŠK KNJIŽEVNOST 4 : čitanka za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola Marina Čubrić udžbenik ŠK KNJIŽEVNOST 4 : radna bilježnica za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola Marina Čubrić radna bilježnica ŠK 2. NEW HEADWAY UPPER-INTERMEDIATE THE 3rd EDITION Student's Book: udžbenik engleskog jezika + CD-ROM za 3. i 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola – od prošle godine John Soars, Liz Soars Udžbenik s CD- om ALGORITAM NEW HEADWAY UPPER-INTERMEDIATE THE 3rd EDITION Workbook: radna bilježnica za engleski jezik za 3. i 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola – od prošle godine John Soars, Liz Soars Radna bilježnica ALGORITAM 3. MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred tehničkih škola, 1. i 2. dio Dakić, Elezović udžbenik i zbirka zadataka ELEMENT 5 Politika i gospodarstvo: udžbenik za gimnazije Đuro Benić udžbenik ŠK 6. Svjetlom vjere: udžbenik vjeronauka za 4.razred srednjih škola A.T.Filipović, autorski tim udžbenik KS 7. Etika: Filozofija morala Tomislav Reškovac udžbenik Profil 8. FIZIKA 4 : udžbenik fizike za četvrti razred četverogodišnje strukovne škole Damir Pavlović, Marin Srdelić udžbenik Profil FIZIKA 4 : radna bilježnica iz fizike za četvrti razred četverogodišnje strukovne škole Damir Pavlović, Marin Srdelić radna bilježnica Profil Napomena: Informacije o udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima za strukovne predmete dobit ćete na početku šk. god. 2013./2014. od predmetnih nastavnika Škole.