E T N AE T N A
Najvyššia činná sopka v EurópeNajvyššia činná sopka v Európe
Jej nadmorská výška je 3 323 m n. m.,Jej nadmorská výška je 3 323 m n. m.,
rozprestiera sa na ploche 1 200 km2. Nachádzaro...
Schematický prierez sopkouSchematický prierez sopkou
EtnaEtna
Za posledných 30 rokov došlo k erupciám vZa posledných 30 rokov došlo k erupciám v
priemere každé 3 roky a trvali od 5 dní...
EtnuEtnu navštevujú turisti, v zime aj lyžiari anavštevujú turisti, v zime aj lyžiari a
jej svahy sa vyznačujú úrodnou pôd...
Severne od Sicílie sa nachádzajúSeverne od Sicílie sa nachádzajú LiparskéLiparské
ostrovyostrovy, ktoré tvoria vrcholky či...
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Použité zdroje :Použité zdroje :
http://www.google.sk/images?hl=sk&q=etnahttp://w...
of 7

Prezentácia geo v.-1-etna

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentácia geo v.-1-etna

  • 1. E T N AE T N A Najvyššia činná sopka v EurópeNajvyššia činná sopka v Európe
  • 2. Jej nadmorská výška je 3 323 m n. m.,Jej nadmorská výška je 3 323 m n. m., rozprestiera sa na ploche 1 200 km2. Nachádzarozprestiera sa na ploche 1 200 km2. Nachádza sa vo východnej časti Sicílie na 15°00´16´´v.d. asa vo východnej časti Sicílie na 15°00´16´´v.d. a 37°44´03´´s.š.37°44´03´´s.š.
  • 3. Schematický prierez sopkouSchematický prierez sopkou EtnaEtna
  • 4. Za posledných 30 rokov došlo k erupciám vZa posledných 30 rokov došlo k erupciám v priemere každé 3 roky a trvali od 5 dní až popriemere každé 3 roky a trvali od 5 dní až po viac než rok.viac než rok. V r. 1971 bolaV r. 1971 bola výbuchom zničenávýbuchom zničená povrchová lanovkapovrchová lanovka
  • 5. EtnuEtnu navštevujú turisti, v zime aj lyžiari anavštevujú turisti, v zime aj lyžiari a jej svahy sa vyznačujú úrodnou pôdoujej svahy sa vyznačujú úrodnou pôdou..
  • 6. Severne od Sicílie sa nachádzajúSeverne od Sicílie sa nachádzajú LiparskéLiparské ostrovyostrovy, ktoré tvoria vrcholky činných sopiek, ktoré tvoria vrcholky činných sopiek.. Súostrovie sa skladáSúostrovie sa skladá zo 7 hlavných azo 7 hlavných a množstva malýchmnožstva malých ostrovov - najväčšie súostrovov - najväčšie sú Lipari, VulcanoLipari, Vulcano aa StromboliStromboli
  • 7. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Použité zdroje :Použité zdroje : http://www.google.sk/images?hl=sk&q=etnahttp://www.google.sk/images?hl=sk&q=etna –– (cit. 05.03.2011)(cit. 05.03.2011) http://www.google.sk/images?http://www.google.sk/images? hl=sk&biw=1276&bih=557&rlz=1W1SKPB_sk&q=liparskhl=sk&biw=1276&bih=557&rlz=1W1SKPB_sk&q=liparsk - (cit.- (cit.