Slovná úloha
je hlavolam
alebo
lamohlav,
aby sme nezabudli myslieť.
Postup
• zostavenie úlohy
• zopakovanie úlohy
• krátky zápis úlohy
• zostavenie príkladu
• výpočet príkladu
• odpoveď
Úloha prvá
Na stole bolo 10 chlebíčkov
šunkových a 8 chlebíčkov
syrových. Koľko bolo
chlebíčkov spolu ?
Šunkových 10
Syrov...
Úloha druhá
Vo váze bolo 17 tulipánov.
Žltých bolo 12. Koľko bolo
fialových tulipánov ?
Všetkých 17
Žltých 12
Fialových ?
...
Tretia úloha
V triede je 10 chlapcov a 8
dievčat. O koľko je chlapcov
viac ako dievčat ?
Chlapcov 10
Dievčat 8
Chlapcov o ...
Zopakujme si
kroky pri riešení slovnej úlohy
• zopakovanie úlohy, či sme ju pochopili
• krátky zápis, aby sme nezabudli hl...
of 6

Prezentácia sjl-mat-i.9

Pavlovičová-1.roč.-SJL-MAT
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentácia sjl-mat-i.9

  • 1. Slovná úloha je hlavolam alebo lamohlav, aby sme nezabudli myslieť.
  • 2. Postup • zostavenie úlohy • zopakovanie úlohy • krátky zápis úlohy • zostavenie príkladu • výpočet príkladu • odpoveď
  • 3. Úloha prvá Na stole bolo 10 chlebíčkov šunkových a 8 chlebíčkov syrových. Koľko bolo chlebíčkov spolu ? Šunkových 10 Syrových 8 Spolu ? 1O + 8 = Chlebíčkov bolo spolu 18. 18
  • 4. Úloha druhá Vo váze bolo 17 tulipánov. Žltých bolo 12. Koľko bolo fialových tulipánov ? Všetkých 17 Žltých 12 Fialových ? 17 – 12 = Fialových tulipánov bolo 5. 5
  • 5. Tretia úloha V triede je 10 chlapcov a 8 dievčat. O koľko je chlapcov viac ako dievčat ? Chlapcov 10 Dievčat 8 Chlapcov o ? viac 10 - 8 = Chlapcov je o 2 viac ako dievčat. 2
  • 6. Zopakujme si kroky pri riešení slovnej úlohy • zopakovanie úlohy, či sme ju pochopili • krátky zápis, aby sme nezabudli hlavné veci a čísla • zostaviť príklad • príklad vypočítať • odpovedať na otázku