Michał Gumiela
Dzień dobry,Nazywam się Michał Gumiela. Uczęszczam do Liceum Ogólnokształcącegoim. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie....
mutacje czysta i tania energia szkodliwe promieniowanie be...
Kto wygra – zwolennicy czy przeciwnicy? Czy Polska kiedykolwiek będzie miała swoją elektrownie atomową? Zwykl...
To jego obawiamy się najbardziej gdy mówimy o elektrowniachatomowych oraz składowaniu radioaktywnych odpadów.Do promieniow...
Wyróżniamy następujące rodzaje promieniowania: alfa – emisja jądra helu 4He beta plus – emisja pozytonu beta minus – em...
Wpływ niewielkich dawek promieniowana naorganizmy żywe (w tym człowieka) jestelementem dyskusji wielu naukowców. Dziśświat...
Promieniowania nie widzimy, nie czujemy – nie możemy gowykryć za pomocą naszych zmysłów. Do moich eksperymentównad promien...
Schemat budowy zestawu pomiarowego: TUBA SBM-2o KOMPUTER + ...
Złącze do CoachLab bateria 9VSBM-20 transformator
Konieczne było zaprojektowanie układu który pozwoli zasilić tubę odpowiednimnapięciem oraz odczyt danych przez konsolę Coa...
SBM-20 to radziecka tuba występująca m.in. w dozymetrze Biełła Została wybrana ze względu na dobrze znaną charakterystyk...
zarejestrowana jedna cząstka promieniowania czas martwy tubyszu...
6000 5000liczba zliczeń (N) 4000 3000 2000...
Liczba impulsów informuje nas o natężeniu promieniowania (liczbie rejestrowanychcząstek w określonym czasie)Ponieważ zjawi...
Pomiary skutków biologicznych
Każdy pomiar obarczony jest niepewnością pomiarową. W celu obliczenia niepewnościpomiarowych wykorzystywane będą następują...
Zakładając, że w przybliżeniu w każdej elektrodzie jest tyle samo atomów izotopów promieniotwórczych toru, mogę pokazać, ...
Wykrywanie promieniowania - niekonwencjonalnieZdecydowanie bardziej oryginalnym detektorem promieniowania może byćmatryca ...
Na promieniowanie pochodzenia naturalnego i sztucznego któreskładają się na tło promieniotwórcze jesteśmy narażeni przez c...
250 200liczba zliczeń (N) 150 ...
Elektrownia atomowa oddalona o kilkadziesiąt kilometrów odnaszego domu niekoniecznie jest najbliższym miejscemwystępowania...
Warto zauważyć, żeproducent nie informuje oradioaktywności produktu
stosunek liczba zliczeń ilość badanej promieniowaniao...
Podczas każdego pomiaru tuba stykała się z próbką. Wyniki pokazują, żeprzedmioty będące źródłem promieniowania o rejestrow...
Oczywiście nikt nie ma permanentnego i bezpośredniego kontaktu zbadanymi źródłami przez dłuższy okres czasu. Koszulkę żaro...
KCl zamknięte w szklanej kolbie.Nawet w takim opakowaniu licznikpokazuje 6 zliczeń ponad tło.
Współczesne elektrownie atomowe posiadają wiele systemówbezpieczeństwa jednakże nierzetelne byłoby nie dopuszczaćmożliwośc...
Do zbadania tego problemu została użyta koszula Auera zwinięta w małą kulkę.Zbadana została zależność natężenia promieniow...
Niestety w większości katastrof jądrowych skażenie radioaktywnerozprzestrzenia się również w powietrzu co powoduje duże sk...
Wiązka promieniowania gamma o natężeniu I0 przechodząc przez materięulega osłabieniu. Natężenie promieniowania po przejści...
x (cm) Liczba zliczeń N ln(N) W celu wyeliminowania osł...
8.5 8 7.5ln(N) 7 6.5 6 5.5 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1...
6.6 y = -3.608x + 6.599 6.55 ...
8.5x (cm) liczba zliczeń N ln(N) 0 2955 7,991254 8 0,1 ...
6.7 Z wykresu µ = 0,6 cm-1 ...
Promieniowanie gamma jest bardzo przenikliwe, a jegoprzenikliwość w danym materiale zależy od energii (im wyższaenergia ty...
Czy można połączyć tubę Geigera i zestawLEGO Mindstorms NXT? Dlaczego nie! W pełnidziałający detektor pozwala na pomiarnat...
 Zbadałem, że w naszym otoczeniu znajduje się wiele radioaktywnych pierwiastków – uran, tor, potas, a przed promi...
„Liczniki promieniowania” E. Funfer, H. Neuert; PWN 1960http://and.elektroda.eu/elektronika/proste/dozymetr/http://hepwww....
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
Prezentacja gw promieniowanie final na strone
of 53

Prezentacja gw promieniowanie final na strone

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja gw promieniowanie final na strone

 • 1. Michał Gumiela
 • 2. Dzień dobry,Nazywam się Michał Gumiela. Uczęszczam do Liceum Ogólnokształcącegoim. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie. Od kilku lat intensywniezajmuję się fizyką, informatyką oraz elektroniką i robotyką.Jestem fizykiem doświadczalnym oraz ogólnie praktykiem. Budowaniezestawów pomiarowych, robotów czy innych użytecznych konstrukcjidostarcza to dużo przyjemności, nawet jeśli rozwiązywanie wielu problemówwymaga spędzenia nad nimi kolejnej nieprzespanej nocy.Zapraszam do zapoznania się z projektem!
 • 3. mutacje czysta i tania energia szkodliwe promieniowanie bezpieczeństwo energetyczne państwa Przeciwnicy Zwolennicy
 • 4. Kto wygra – zwolennicy czy przeciwnicy? Czy Polska kiedykolwiek będzie miała swoją elektrownie atomową? Zwykle boimy się tego, czego nie znamy. Ja wpraktyce postanowiłem poznać promieniowanie. We własnym domu przeprowadziłem eksperymenty pokazujące naturę
 • 5. To jego obawiamy się najbardziej gdy mówimy o elektrowniachatomowych oraz składowaniu radioaktywnych odpadów.Do promieniowania jonizującego zaliczamy wszystkierodzaje promieniowania, które przechodząc przez materięsą w stanie oderwać elektron lub wybić go ze strukturykrystalicznej.Źródłami promieniowania są atomy których jądra są zdolnedo rozpadu promieniotwórczego, lampyrentgenowskie, synchrotrony. Promieniowanie jonizującepowstaje min. przy okazji procesów jądrowychzachodzących w reaktorach.
 • 6. Wyróżniamy następujące rodzaje promieniowania: alfa – emisja jądra helu 4He beta plus – emisja pozytonu beta minus – emisja elektronu gamma – wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne promieniowanie X – niskoenergetyczne promieniowanie gamma powstałe w skutek hamowania elektronów
 • 7. Wpływ niewielkich dawek promieniowana naorganizmy żywe (w tym człowieka) jestelementem dyskusji wielu naukowców. Dziśświat nauki skłania się do tego, że małe dawkipromieniowania nie są szkodliwe, a nawetmogą być niezbędne do ewolucji (modyfikacjiDNA). Duże dawki promieniowania są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Przebywanie na obszarach o podwyższonym poziomie promieniowania może powodować raka i chorobę popromienną.
 • 8. Promieniowania nie widzimy, nie czujemy – nie możemy gowykryć za pomocą naszych zmysłów. Do moich eksperymentównad promieniowaniem posłużyłem się licznikiem Geigera-Mulleraopartym o tubę SBM-20. Możliwości i zalety: Minusy: • liczenie cząstek • nie pozwala określić energii przelatujących przez tubę promieniowania • znana charakterystyka do • nie jest w stanie wykryć obliczania skutków promieniowania alfa i biologicznych niskoenergetycznego beta • prosta budowa i łatwość obsługi
 • 9. Schemat budowy zestawu pomiarowego: TUBA SBM-2o KOMPUTER + OPROGRAMOWANIE WZMACNIACZ GENERATOR IMPULSÓW Z WYSOKIEGO TUBY KONSOLA NAPIĘCIA POMIAROWA 400V COACHLAB II+Projekt zakładał zbudowanie zestawu pomiarowego, napisanieodpowiedniego oprogramowania do obsługi sprzętu orazprzeprowadzenie szeregu doświadczeń związanych zpromieniowaniem jonizującym.
 • 10. Złącze do CoachLab bateria 9VSBM-20 transformator
 • 11. Konieczne było zaprojektowanie układu który pozwoli zasilić tubę odpowiednimnapięciem oraz odczyt danych przez konsolę CoachLab II+.Przetwornica napięcia 9V na 400V: Timer ne555 generuje sygnał o przebiegu prostokątnym o częstotliwości ok. 5kHz, który jest podawany na bazę tranzystora BUZ11 Tranzystor zasila impulsowo transformator starego zasilacza (z 230V na 9V) podłączony „na odwrót” tzn. jako uzwojenie pierwotne podłączone uzwojenie, które było wtórnym w zasilaczu Podwyższone napięcie z transformatora jest prostowane przez mostek prostowniczy zbudowany z czterech szybkich diod, a następnie filtrowane kondensatorem wysokiego napięcia, ponieważ tuba wymaga zasilania prądem stałym Przetwornica podczas pracy pobiera prąd około 45mAWzmacniacz impulsów z tuby, pomiar wykonywany przez CoachLab II+ Impulsy z tuby są kierowane na bazę tranzystora 2N555, który je wzmacnia i zasila diodę LED oraz diodę w transoptorze Transoptor służy do odizolowania galwanicznego Coach’a od reszty układu (w celach bezpieczeństwa – aby wysokie napięcie nie uszkodziło konsoli lub komputera) Do odczytywania impulsów używamy wejścia analogowego Coach’a, które mierzy napięcie. Amplituda impulsu wynosi około 5V
 • 12. SBM-20 to radziecka tuba występująca m.in. w dozymetrze Biełła Została wybrana ze względu na dobrze znaną charakterystykę oraz zakres pomiarowy pozwalający wykryć promieniowanie tła Umożliwia pomiar promieniowania gamma oraz w nieznacznym stopniu – beta. Promieniowanie alfa nie jest w stanie przeniknąć przez metalowe ścianki tubyZasada działaniaGdy przez tubę przelatuje cząstka jonizująca, jonizuje ona gaz wewnątrz tuby. Pozjonizowaniu gazu pomiędzy elektrodami tuby przepływa prąd, który możemyzmierzyć. Wyładowanie zostaje szybko zgaszone, aby możliwa była rejestracja kolejnejcząstki.Konstrukcja tuby: katoda - metalowy cylinder mieszanina gazów pod niskim ciśnieniem: Ne + Br2+Ar anoda – cienki drut
 • 13. zarejestrowana jedna cząstka promieniowania czas martwy tubyszum z zasilacza –nie miał żadnegowpływu na pomiary
 • 14. 6000 5000liczba zliczeń (N) 4000 3000 2000 1000 0 254 304 354 404 454 504 554 napięcie U (V) W celu zbadania działania układu oraz dopasowania odpowiedniego zasilania tuby sporządzono charakterystykę napięciową. Wyznaczony został w ten sposób przedział napięcia którym powinno się zasilać tubę tzw. plateau tuby.
 • 15. Liczba impulsów informuje nas o natężeniu promieniowania (liczbie rejestrowanychcząstek w określonym czasie)Ponieważ zjawisko promieniotwórczości ma charakter losowy, statystyczny (cowidać na wykresie), większą dokładność otrzymuje się po dłuższym czasie pomiaru.Przykładowy wykres U(t) (impulsy napięcia rejestrowane przez COACH)Dzięki możliwości zobaczenia takiego wykresu, a nie suchego wyniku ten licznik jestwyjątkowy – idealny do pokazów w szkolnych pracowniach fizycznychZadaniem było zliczyć wszystkie pionowe kreski – każda odpowiadała jednejcząstce przechodzącej przez tubę. W tym celu dane z COACH zostały zapisane wpliku tekstowym i przetworzone przez program liczący.
 • 16. Pomiary skutków biologicznych
 • 17. Każdy pomiar obarczony jest niepewnością pomiarową. W celu obliczenia niepewnościpomiarowych wykorzystywane będą następujące metody: Jako niepewność liczby zliczeń impulsów (N), oraz szybkości liczby zliczeń (I) na podstawie jednego pomiaru przyjmuję średnie odchylenie standardowe w rozkładzie Poissona. Niepewność pomiarowa średniej arytmetycznej z większej ilości pomiarów o takim samym czasie trwania jest równa: Często w zdarza się konieczność odejmowania wpływu tła od wyniku pomiaru. Niepewność w takim wypadku jest sumą geometryczną niepewności standardowych tła oraz pomiaru i wyraża się wzorem:
 • 18. Zakładając, że w przybliżeniu w każdej elektrodzie jest tyle samo atomów izotopów promieniotwórczych toru, mogę pokazać, że zależność natężenia promieniowania wykrywanego przez licznik od ilości atomów izotopów emitujących promieniowanie jest liniowa co potwierdza poprawność działania układu. 4.5 4 3.5 3 2.5cps 2 1.5 1 0.5 0 0 1 2 3 4 ilość elektrod
 • 19. Wykrywanie promieniowania - niekonwencjonalnieZdecydowanie bardziej oryginalnym detektorem promieniowania może byćmatryca CCD zwykłego aparatu. Poniżej przedstawiam obraz z kameryinternetowej, której matryca została przysłonięta folią aluminiową – bezpromieniowania i z promieniowaniem. brak promieniowania małe natężenie bardzo duże natężenieRejestrowane było niskoenergetyczne promieniowanie X. Sposób działaniaaparatu opiera się na efekcie fotoelektrycznym wewnętrznym. Matryca CCD jestczuła bardzo podobnie jak na światło widzialne.Niestety w warunkach domowych nie mam możliwości kalibracji takiego sprzętu.Jedno jest pewne – jeśli na zdjęciu z aparatu zobaczysz białe kropkispowodowane promieniowaniem to jego natężenie jest zwykle BARDZO DUŻE.
 • 20. Na promieniowanie pochodzenia naturalnego i sztucznego któreskładają się na tło promieniotwórcze jesteśmy narażeni przez całeżycie. Natężenie promieniowania tła jest różna w zależności odmiejsca i czasu badania. promieniowanie radon w powietrzu kosmiczne źródła tła promieniotwórczego promieniotwórczość izotopy w skorupie pochodzenia sztucznego ziemskiej
 • 21. 250 200liczba zliczeń (N) 150 (0,14 ± 0,09) µSv/h 100 50 (1,2 ± 0,7) mSv 0 1 2 3 4 5 6 7 8 numer pomiaru (każdy trwał 500s)szara gruba linia na wykresie przedstawia wartość średniąliczby zliczeń wraz z niepewnością pomiarową 1,5 - 3,5 mSv cps = liczba zliczeń na sekundę
 • 22. Elektrownia atomowa oddalona o kilkadziesiąt kilometrów odnaszego domu niekoniecznie jest najbliższym miejscemwystępowania radioaktywnych materiałów. Nawet nie zdajemysobie sprawy z tego jak dużo radioaktywnych pierwiastkówznajdziemy w naszym domu.Oczywiście musiałem zbadać takie źródła promieniowaniajonizującego oraz dowiedzieć się jaki wpływ mogą mieć naorganizmy żywe.Następnie wykonałem „promieniotwórcze mapy” pokazującepromieniowanie w domu i szpitalach.
 • 23. Warto zauważyć, żeproducent nie informuje oradioaktywności produktu
 • 24. stosunek liczba zliczeń ilość badanej promieniowaniaobiekt badania w próbki próbki do 40 sekund promieniowania tłakoszulka Auera 1szt./3g 2960 20 211 KCl 27g 160 3 11elektroda TIGG 1szt./2,5g 40 2 2,8szkło uranowe 3,1g 41 3 2,9 popiół 500g 10 1 0,7 kurz i pył węglowy 100g 8 1 0,5 tło - 14 1 1
 • 25. Podczas każdego pomiaru tuba stykała się z próbką. Wyniki pokazują, żeprzedmioty będące źródłem promieniowania o rejestrowanym natężeniumożemy bez problemu nabyć np. w sklepie budowlanym, turystycznym,ogrodniczym (nawozy potasowe). Promieniowanie przedmiotów znalezionych w domu - nawet 250 mSv na rok (przy bezpośrednim, stałym kontakcie z koszulką Auera np. noszeniu w kieszeni)Dawka pochłonięta przez ludzi sąsiadujących z elektrowniami atomowymi to mniej niż 0,06 mSv na rok
 • 26. Oczywiście nikt nie ma permanentnego i bezpośredniego kontaktu zbadanymi źródłami przez dłuższy okres czasu. Koszulkę żarową wkładamydo lampy, która absorbuje większość promieniowania, elektrodamispawamy przez chwilę (tutaj mogą być jednak alfa-promieniotwórcze opary– należy uważać!).Moją szczególną uwagę zwrócił węgiel i produkty jego spalania – sąradioaktywne. Wysnuwam wniosek, że elektrownie węglowe równieżzanieczyszczają środowisko radioaktywnie. Wniosek ten potwierdzamszybko w literaturze (niestety nie miałem możliwości przebadania hałdspalonego węgla – musiały mi wystarczyć eksperymenty w domu).Roczna dawka promieniowania pochłoniętego w okolicy elektrowniwęglowej może być nawet 3-6 razy większa niż w przypadku elektrownijądrowej.Należy jednak spokojnie stwierdzić, że nie niesie to z sobą żadnegozagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi mieszkających w pobliżu elektrowni.
 • 27. KCl zamknięte w szklanej kolbie.Nawet w takim opakowaniu licznikpokazuje 6 zliczeń ponad tło.
 • 28. Współczesne elektrownie atomowe posiadają wiele systemówbezpieczeństwa jednakże nierzetelne byłoby nie dopuszczaćmożliwości wystąpienia tragicznych w skutkach katastrof.Do kolejnego eksperymentu wprowadźmy następujące założenia: uwolnieniu ulega radioaktywne paliwo jądrowe posiada stały stan skupienia (zakładam, że do powietrza poza budynkiem elektrowni nie przedostają się lotne pierwiastki promieniotwórcze) miejsce występowania możemy traktować w przybliżeniu jako punkt pomijamy obecność atmosfery Jakie znaczenie w takim przypadku maodległość przebywania od miejsca skażenia namoc dawki pochłoniętej przez organizm żywy?
 • 29. Do zbadania tego problemu została użyta koszula Auera zwinięta w małą kulkę.Zbadana została zależność natężenia promieniowania I, od odległości tuby od źródła r. źródło promieniowania 16 r 14 12 SBM-2o 10 natężenie I (N/s) 8 6 4 2 0 0 0.1 0.2 0.3 odległość 1 / r 2 (1/cm2)WNIOSEK z pomiarów:Natężenie promieniowania jest wprost proporcjonalne do 1/r2. Oznacza to, żeprzebywając dwa razy dalej od miejsca skażenia jesteśmy narażeni na cztery razymniejszą moc dawki promieniowania.
 • 30. Niestety w większości katastrof jądrowych skażenie radioaktywnerozprzestrzenia się również w powietrzu co powoduje duże skażenie naznacznych obszarach. Również usuwanie skażenia wymaga pracy ludziw warunkach silnego promieniowania.Konieczne jest stosowanie kombinezonów ochronnych które będąwstanie zaabsorbować promieniowanie.Z jakich materiałów można zrobić taki kombinezon? Czy każdykombinezon może być użyty w każdych warunkach?Aby zdobyć odpowiedzi na te pytania postanowiłem przebadać dwaróżne materiały pod kątem pochłaniania promieniowania: ołów – o dużej gęstości papier – o małej gęstości
 • 31. Wiązka promieniowania gamma o natężeniu I0 przechodząc przez materięulega osłabieniu. Natężenie promieniowania po przejściu przez warstwę ogrubości x wyraża się wzorem:gdzie µ jest liniowym współczynnikiem pochłaniania i charakteryzujemateriał pochłaniający. Współczynnik ten jest zależny od rodzaju ośrodka ienergii promieniowania gamma.Mając do dyspozycji: źródło promieniowania złożone z czterech koszulek Auera blaszki ołowiane kartki papierubadałem przechodzenie promieniowania przez warstwę papieru i ołowiu. Oszacowałemliniowe współczynniki pochłaniania i porównałem przydatność materiałów do ochronyprzed promieniowaniem gamma.
 • 32. x (cm) Liczba zliczeń N ln(N) W celu wyeliminowania osłabienia 0 2647 7,88 geometrycznego, źródło było w stałej 0,02 743 6,61 odległości od detektora promieniowania. 0,03 661 6,49 Kolejne warstwy materiału absorbującego 0,05 610 6,41 były wkładane pomiędzy źródło i tubę. 0,07 571 6,35 Wpływ powietrza na osłabienie natężenia 0,08 551 6,31 został pominięty. 0,1 543 6,30 Tabela obok przedstawia wyniki pomiarów. 0,12 517 6,25 0,15 514 6,24ANALIZA WYKRESÓW Z NASTĘPNYCH SLAJDÓW:Zauważam, że do wszystkich punktów pomiarowych nie da się dopasować jednej prostej.Pomiary zostały powtórzone 4 razy uzyskując zbliżone rezultaty.Już cienka warstwa ołowiu mocno osłabia promieniowanie (niebieskie punkty), a dalszyspadek natężenia wymaga grubszej warstwy ołowiu (czerwone punkty).Oznacza to, że mam do czynienia z co najmniej dwiema energiami kwantówpromieniowania gamma. Promieniowanie o niższej energii jest całkowicie tłumione już wcienkiej warstwie ołowiu, a przez grubsze warstwy przechodzi promieniowanie o wyższejenergii.Należy rozpatrywać dwa współczynniki absorpcji dla promieniowania o różnych energiach.
 • 33. 8.5 8 7.5ln(N) 7 6.5 6 5.5 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 x (cm)
 • 34. 6.6 y = -3.608x + 6.599 6.55 Z wykresu odczytujemy µ = 3,6cm-1 6.5 Jest to liniowy współczynnik absorpcji 6.45 dla promieniowania o wyższej energii.ln(N) Dzięki znajomości tego 6.4 współczynnika, możemy obliczyd ilośd 6.35 zliczeo N dla mniejszego x, a następnie 6.3 odejmując od zmierzonego N wyznaczyd 6.25 liczbę zliczeo tylko dla promieniowania 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 o mniejszej energii. x (cm) 9 Obliczone wartości przedstawia wykres 8 y = -236.5x + 7.868 obok. Możemy na jego podstawie podad 7 6 liniowy współczynnik absorpcji dla 5 promieniowania o niższej energii. ln(N) 4 µ = 240 cm-1 3 2 1 0 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 x (cm)
 • 35. 8.5x (cm) liczba zliczeń N ln(N) 0 2955 7,991254 8 0,1 1935 7,567863 0,2 1220 7,106606 0,3 790 6,672033 7.5 0,4 715 6,572283 ln(N) 0,5 650 6,476972 7 0,6 620 6,429719 0,7 585 6,371612 0,8 550 6,309918 6.5 0,9 540 6,291569 1 525 6,263398 6 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 x (cm)
 • 36. 6.7 Z wykresu µ = 0,6 cm-1 6.65 6.6 Jest to liniowy współczynnik absorpcji y = -0.574x + 6.796 6.55 dla promieniowania o wyższej energii. 6.5 Dzięki znajomości tego 6.45ln(N) 6.4 współczynnika, można obliczyd ilośd 6.35 zliczeo (N) promieniowania o mniejszej 6.3 energii. 6.25 6.2 6.15 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 8 x (cm) 7.5 Obliczone wartości przedstawia wykres 7 obok. Można na jego podstawie podad 6.5 y = -10.95x + 7.636 6 liniowy współczynnik absorpcji dla promieniowania o niższej energii. ln(N) 5.5 5 µ = 11 cm-1 4.5 4 3.5 3 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 x (cm)
 • 37. Promieniowanie gamma jest bardzo przenikliwe, a jegoprzenikliwość w danym materiale zależy od energii (im wyższaenergia tym bardziej przenikliwe jest promieniowanie). Zatem niezawsze określona warstwa materiału (np. kombinezon) będzie wstanie zatrzymać odpowiednią część promieniowania tak abyzabezpieczyć człowieka.Porównując współczynniki absorbcji ołowiu i papieru, a takżenarysowane wykresy widzimy, że ołów jest znacznie lepszą osłonąprzed promieniowaniem od papieru. Niestety jest znaczniecięższy, toksyczny i raczej ciężko z niego zrobić wygodny strój.Dlatego zwykle stosuje się gumę zmieszaną z drobinkami ołowiu.Na następnym slajdzie przedstawione zostały dokładne przelicznikipomiędzy ołowiem a papierem oraz grubości kolejnych warstwpołowiących (prawdziwe tylko dla tego źródła promieniowania!) .
 • 38. Czy można połączyć tubę Geigera i zestawLEGO Mindstorms NXT? Dlaczego nie! W pełnidziałający detektor pozwala na pomiarnatężenia promieniowania. Układ zasilany jest zNXT, a schemat podłączenia jest prawieidentyczny jak schemat podłączenia do Coach.Obecnie trwają intensywne prace nad robotemposiadającym ten detektorpromieniowania, który będzie w stanieposzukiwać obszarów skażonychpromieniotwórczo oraz (w miarę możliwości)usuwać źródło skażenia.Roboty tego typu mogą zastąpić ludzi w akcjachusuwania skutków katastrof jądrowych.
 • 39.  Zbadałem, że w naszym otoczeniu znajduje się wiele radioaktywnych pierwiastków – uran, tor, potas, a przed promieniowaniem jonizującym praktycznie nie ma ucieczki. Promieniowanie pochodzące od prawidłowo działającej elektrowni atomowej jest wielokrotnie niższe od promieniowania które emitują elektrownie węglowe, a nawet od dawki którą przyjmujemy podczas kontaktu z koszulkami Auera i innymi powszechnie występującymi pierwiastkami promieniotwórczymi. Pokazałem w jaki sposób różne materiały mogą chronić nas przed promieniowaniem, co jest szczególnie ważne podczas prac w środowisku o podwyższonej radiacji. W naszym kraju powinna zostać podjęta rzeczowa dyskusja i edukacja, aby promieniowanie nie budziło powszechnego strachu.
 • 40. „Liczniki promieniowania” E. Funfer, H. Neuert; PWN 1960http://and.elektroda.eu/elektronika/proste/dozymetr/http://hepwww.rl.ac.uk/ukdmc/radioactivity/Th_chain/Th232.html#chttp://www.atom.edu.pl/index.php/bezpieczenstwo/male-dawki-promieniowania.htmlhttp://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/ElemTab/z82.htmlhttp://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82%C3%B3whttp://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie jonizującehttp://www.evs.anl.gov/pub/doc/Thorium.pdfhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Siwerthttp://www.pj.ifd.uni.wroc.pl/pliki/cw_1/Instrukcja_1_2_2011.pdfhttp://www.randomuseless.info/spectra/results/mantles/index.htmlhttp://www.elektrownia-jadrowa.pl/mniejsze-zlo-atom-czy-wegiel-magdalena-szlaz-elektrownia-jadrowa-pl.htmlhttp://www.bigfoto.com/sites/galery/background/background-roof-tile-2.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/U_glass_with_black_light.jpg/270px-U_glass_with_black_light.jpghttp://danyk.wz.cz/ion_13d.jpg http://hydraulika.sklep.pl/wp-content/uploads/2012/01/plytki-lazienkowe.jpghttp://www.mlekovita.com.pl/php_lang/map/ilustracja_szklanka_mleka_U.jpghttp://imghost.indiamart.com/data/A/0/MY-1355382/potassium-chloride-kcl_10743807_250x250.jpghttp://www.aval.com.pl/upload/jpg/P1-2113.jpghttp://img230.imageshack.us/img230/6417/84859727.jpghttp://www.fizyka.net.pl/ciekawe_pytania/ciekawe_pytania60/pytanie303.jpghttp://www.fizyka.net.pl/ciekawe_pytania/ciekawe_pytania42/pytanie213.jpghttp://www.fizyka.net.pl/ciekawostki/grafika2/pozytonowa.gifhttp://www.fizyka.net.pl/ciekawostki/grafika2/tomografia4.gifhttps://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTWMHUrDkE3XVMjEzV3zMoiJEnI8j30MYMIvwc94-19ICXmbjNMhttps://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcT1eKtUkZptd4RMic52tDOsmEGWHkEUrCc4JabDQCUcdtpkHU3Thttp://www.ptbr.org.pl/Bezpieczenstwo%20elektrowni.pdfhttp://www.atomistyka.pl/energetyka/bezpieczenstwo.htmlhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_j%C4%85drowahttp://www.elektroonline.pl/a/1149

Related Documents