Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 21 kwietnia 2008 r.
Sprawozdanie Oddziału Szczecińskiego SEP za rok 2007
Skład Zarządu Oddziału <ul><li>Piotr Szymczak </li></ul><ul><li>Wojciech Oleszak </li></ul><ul><li>Paweł Kozłowski </li></...
<ul><ul><li>Piotr Szymczak – Prezes </li></ul></ul><ul><ul><li>Wojciech Oleszak – Wiceprezes </li></ul></ul><ul><u...
<ul><ul><li>Szczerba Stefan – Przewodniczący </li></ul></ul><ul><ul><li>Biały Leszek – Wiceprzewodniczący </li></ul></ul><...
<ul><ul><li>Graczyk Jan – Przewodniczący </li></ul></ul><ul><ul><li>Kramarz Wojciech – Wiceprzewodniczący </li></ul></ul><...
Udział członków OS SEP w pracach organów centralnych SEP Lp. Nazwisko i imię Pełnione funkcje 1. Borguński Adam Członek C...
<ul><li>Posiedzenia odbywały się najczęściej w sali posiedzeń Instytutu Elektrotechniki PS pok. 02-6 </li></ul><ul><li>O...
Wyróżniające się osiągnięcia OS SEP w działalności statutowej w roku 2007
I Wydanie monografii: „Elektryka na Pomorzu Zachodnim”
I Wydanie monografii: „Elektryka na Pomorzu Zachodnim”
I Wydanie monografii: „Elektryka na Pomorzu Zachodnim” Oddział Szczeciński wyraża wdzięczność wszystkim osobom, które w r...
II Ustanowienie i wybicie medalu im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego Zarząd Główny SEP w dniu 2 stycznia 2007r. podjął decy...
II Ustanowienie i wybicie medalu im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego Wręczenie pierwszych medali, wybitych przez Mennicę Pa...
III Organizacja IX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryków W dniach 11-14 października 2007r. Oddział Szczeciński SEP, wraz ...
III Organizacja IX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryków Oddział Szczeciński składa serdeczne podziękowania wszystkim osob...
IV Drugi etap badań socjologicznych SEP Przypomnijmy, że środowisko szczecińskie zainicjowało i przeprowadziło pionierskie...
IV Drugi etap badań socjologicznych SEP W X rocznicę pierwszych badań w maju 2007 r. Centralna Komisja Młodzieży i Student...
V Udział delegacji szczecińskiej w XXXIV NWZD w Warszawie
V Udział delegacji szczecińskiej w XXXIV NWZD w Warszawie W skład dziewięcioosobowej delegacji OS SEP (na 12-tu delegatów...
VI Działalność gospodarcza OS SEP <ul><li>Aktywność gospodarcza Oddziału Szczecińskiego SEP opiera się na trzech głównych ...
VI Działalność gospodarcza OS SEP (2007 r.) L.p. Wyszczeg ó lnienie Działalność Statutowa Ośrodek Rzeczoznawstwa Egzaminy ...
Uzyskanie tak dobrego wyniku finansowego nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie przewodniczących Komisji Szkoleń, dwó...
Zarząd Oddziału Szczecińskiego SEP współdziałał na co dzień w realizacji programu statutowego z kierownictwami firm i zak...
VII I Wnioski
VII I Wnioski Nie wszystko w Oddziale szło tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Martwi nas mała aktywność kół SEP i niektó...
„ Żeby pamięć o sobie zachować, Zamiast imię w kamieniu ryć, Zostaw takie czyny i słowa, Które młodych nauczą żyć. ” Mari...
„ Zakładamy, że ludzie, którzy są liderami i menedżerami, mają, tak jak wszyscy inni, rodzaj moralnego kompasu, standard...
W imieniu Zarządu Oddziału Szczecińskiego SEP chciałbym postawić trzy kluczowe problemy do dyskusji na dzisiejszym spotkan...
<ul><li>Teza 2. </li></ul><ul><li>Niezadawalająco działają sekcje naukowo-techniczne i komisje OS SEP. </li></ul><ul><li...
<ul><li>Teza 3. </li></ul><ul><li>Liderzy SEP i osoby organizujące działalność nie zawsze profesjonalnie organizują prac...
Dziękuję za uwagę
of 32

Prezentacja Nwzdo 2008

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      Self Improvement      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Nwzdo 2008

 • 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 21 kwietnia 2008 r.
 • 2. Sprawozdanie Oddziału Szczecińskiego SEP za rok 2007
 • 3. Skład Zarządu Oddziału <ul><li>Piotr Szymczak </li></ul><ul><li>Wojciech Oleszak </li></ul><ul><li>Paweł Kozłowski </li></ul><ul><li>Tomasz Pieńkowski </li></ul><ul><li>Bartłomiej Stankiewicz </li></ul><ul><li>Marcin Wardach </li></ul><ul><li>Adam Borguński </li></ul><ul><li>Jerzy Ciaś </li></ul><ul><li>Leszek Drobiazgiewicz </li></ul><ul><li>Paweł Dworak </li></ul><ul><li>Elżbieta Dziedzic </li></ul><ul><li>Łukasz Kasprowicz </li></ul><ul><li>Ewa Koś </li></ul><ul><li>Elżbieta Nosowska </li></ul><ul><li>Mirosław Tarczyński </li></ul><ul><li>Sebastian Wiszniewski </li></ul>
 • 4. <ul><ul><li>Piotr Szymczak – Prezes </li></ul></ul><ul><ul><li>Wojciech Oleszak – Wiceprezes </li></ul></ul><ul><ul><li>Paweł Kozłowski – Wiceprezes </li></ul></ul><ul><ul><li>Tomasz Pieńkowski – Wiceprezes </li></ul></ul><ul><ul><li>Bartłomiej Stankiewicz – Skarbnik </li></ul></ul><ul><ul><li>Marcin Wardach – Sekretarz </li></ul></ul>Aktualny Skład Prezydium Oddziału
 • 5. <ul><ul><li>Szczerba Stefan – Przewodniczący </li></ul></ul><ul><ul><li>Biały Leszek – Wiceprzewodniczący </li></ul></ul><ul><ul><li>Jasieniecki Witold – Wiceprzewodniczący </li></ul></ul><ul><ul><li>Boesche Edward – Sekretarz </li></ul></ul><ul><ul><li>Mikuś Marcin – Członek </li></ul></ul>Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału
 • 6. <ul><ul><li>Graczyk Jan – Przewodniczący </li></ul></ul><ul><ul><li>Kramarz Wojciech – Wiceprzewodniczący </li></ul></ul><ul><ul><li>Jankiewicz Zdzisław – Sekretarz </li></ul></ul><ul><ul><li>Konopelko Andrzej – Członek </li></ul></ul><ul><ul><li>Miętus Rudolf – Członek </li></ul></ul>Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału
 • 7. Udział członków OS SEP w pracach organów centralnych SEP Lp. Nazwisko i imię Pełnione funkcje 1. Borguński Adam Członek Centralnej Komisji ds. Informatyzacji SEP 2. Cierzniewski Piotr Członek Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP 3. Domek Stefan Członek Centralnej Komisji Wydawnictw SEP 4. Graczyk Jan Członek Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP 5. Kiziukiewicz Wiesław Członek Centralnej Komisji Finansów i Działalności Gospodarczej SEP 6. Kotla Ryszard Członek Centralnej Komisji Historycznej SEP 7. Kwintowski Andrzej Izba Rzeczoznawców SEP 8. Oleszak Wojciech Członek Centralnej Komisji Szkolnictwa Elektrycznego SEP 9. Pąsik Tomasz Członek Centralnej Komisji Organizacyjnej SEP 10. Pieńkowski Tomasz Przewodniczący Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP, Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP 11. Rutkowski Piotr Sekretarz Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP, Członek Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP, Członek Komisji Statutowej SEP 12. Stankiewicz Bartłomiej Członek Centralnej Komisji Wyborczej SEP 13. Szczerba Stefan Członek Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych SEP 14. Szymczak Piotr Członek Zarządu Głównego SEP, Przewodniczący Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP, Przewodniczący Zarządu Funduszu Stypendialnego SEP, Wiceprzewodniczący Kapituły Konkursu na Wyróżniającego się Nauczyciela 15. Świadek Kamil Sekretarz Centralnej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SEP 16. Wardach Marcin Członek Centralnej Komisji Kół i Oddziałów SEP
 • 8. <ul><li>Posiedzenia odbywały się najczęściej w sali posiedzeń Instytutu Elektrotechniki PS pok. 02-6 </li></ul><ul><li>Odbyło się łącznie: </li></ul><ul><li>15 posiedzenia Prezydium Oddziału </li></ul><ul><li>8 posiedzeń Zarządu Oddziału </li></ul><ul><li>Podjęto: </li></ul><ul><li>30 Uchwał Zarządu Oddziału </li></ul><ul><li>35 Uchwał Prezydium Oddziału </li></ul>Posiedzenia Zarządu i Prezydium
 • 9. Wyróżniające się osiągnięcia OS SEP w działalności statutowej w roku 2007
 • 10. I Wydanie monografii: „Elektryka na Pomorzu Zachodnim”
 • 11. I Wydanie monografii: „Elektryka na Pomorzu Zachodnim”
 • 12. I Wydanie monografii: „Elektryka na Pomorzu Zachodnim” Oddział Szczeciński wyraża wdzięczność wszystkim osobom, które w różny sposób pomagały w pracach nad zebraniem materiałów, ich opracowaniem, redakcją i wydaniem – co zamieszczono w monografii. Szczególne wyróżniły się następujące osoby: Ryszard Kacperski, Aleksandra Kopycińska, Anna i Romuald Nowakowscy oraz Piotr Szymczak. Monografia została wysoko oceniona na szczeblu ogólnopolskim i podano ją jako wzór do naśladowania. Przychylnie została również przyjęta przez prasę branżową i stowarzyszeniową.
 • 13. II Ustanowienie i wybicie medalu im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego Zarząd Główny SEP w dniu 2 stycznia 2007r. podjął decyzję o ustanowieniu medalu oraz zatwierdzeniu jego regulaminu. Autorem projektu jest artysta-malarz i rzeźbiarz Bohdan Ronin-Walknowski. Powołano Ogólnopolski Komitet ds. Medalu Michała Doliwo-Dobrowolskiego z siedzibą w Szczecinie. Kierownictwo Komitetu powierzono następującym osobom: Piotr Szymczak (przewodniczący), Romuald Nowakowski (wiceprzewodniczący), Sebastian Wiszniewski (sekretarz).
 • 14. II Ustanowienie i wybicie medalu im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego Wręczenie pierwszych medali, wybitych przez Mennicę Państwową, odbyło się podczas inauguracji IX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w dniu 11 października 2007 roku Sfinalizowanie prac związanych z wybiciem medalu nie byłoby możliwe bez dużego zaangażowania osób z naszego Oddziału i z Polski. W imieniu Oddziału Szczecińskiego SEP pragniemy złożyć podziękowania następującym osobom: Aleksandrze Kopycińskiej (kierowniczce biura OS SEP), Romualdowi Nowakowskiemu (wiceprzewodniczącemu Ogólnopolskiego Komitetu ds. Medalu MDD), Piotrowi Szymczakowi (przewodniczącemu Komitetu ds. Medalu MDD), Sebastianowi Wiszniewskiemu (sekretarzowi Komitetu ds. Medalu MDD) oraz Małgorzacie Gregorczyk (kierowniczce Działu Prezydialnego ZG SEP) i Zenonowi Stodolskimu (wiceprezesowi SEP).
 • 15. III Organizacja IX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryków W dniach 11-14 października 2007r. Oddział Szczeciński SEP, wraz z Akademickim Kołem SEP przy Politechnice Szczecińskiej, był organizatorem IX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka. „Dni” odbyły się w 10. rocznicę I ODME zainicjowanych przez środowisko szczecińskie w 1997 r., a także w roku czterech innych jubileuszy: 25-lecia Akademickiego Koła SEP przy Politechnice Szczecińskiej, 15-lecia Student Branch IEEE przy Wydziale Elektrycznym, 60-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP oraz 60-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej.
 • 16. III Organizacja IX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryków Oddział Szczeciński składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, instytucjom i organizacjom oraz gościom, a także uczestnikom, którzy przyczynili się do sukcesu IX ODME w Szczecinie. Sprawozdanie z IX ODME o objętości 40 stron z kolorową ikonografią przedstawiono podczas obrad XXXIV NWZD SEP w dniu 19.12.2007 r. w Warszawie. Aktualnie trwają prace nad wydaniem pełnych materiałów z IX ODME. Komitet Organizacyjny i Prezydium OS SEP dokonały podsumowania imprezy. Podziękowania należą się członkom Komitetu Organizacyjnego, Zarządu i biura OS SEP, a w szczególności: Piotrowi Szymczakowi, Tomaszowi Pieńkowskiemu, Tomaszowi Pąsikowi, Bartłomiejowi Stankiewiczowi, Łukaszowi Kasprowiczowi, Aleksandrze Kopycińskiej, Sebastianowi Wiszniewskiemu, Maciejowi Patynowskiemu, Piotrowi Rutkowskiemu, Markowi Niewiarowskiemu, Ryszardowi Kacperskiemu, Andrzejowi Ulhurskiemu, Krzysztofowi Pawłowskiemu, Dawidowi Witamborskiemu, Marcinowi Mikusiowi, Marcinowi Wardachowi, Iwonie Lewandowskiej, Kamilowi Pacholskiemu i Grzegorzowi Rajeckiemu.
 • 17. IV Drugi etap badań socjologicznych SEP Przypomnijmy, że środowisko szczecińskie zainicjowało i przeprowadziło pionierskie badania nt. działalności Stowarzyszenia.
 • 18. IV Drugi etap badań socjologicznych SEP W X rocznicę pierwszych badań w maju 2007 r. Centralna Komisja Młodzieży i Studentów SEP, Ogólnopolski Zespół Socjologiczny SEP oraz Studencka Rada Koordynacyjna powołały Zespół Badawczy w składzie: Piotr Szymczak, Kazimierz Wenta, Włodzimierz Durka, Andrzej Serdyński, Tomasz Pieńkowski, Piotr Rutkowski, Małgorzata Grego r czyk i Aleksandra Kopycińska. Zespół ten przygotował roboczy projekt ankiety, przeprowadził konsultacje ze SRK i CKMiS SEP i opracował końcową wersję „Kwestionariusza Ankiety”. Ankieta została rozprowadzona pośród członków ZG SEP, Rady Prezesów oraz wszystkich oddziałów, a także wśród członków SRK i CKMiS oraz kół studenckich. Zebrane w ten sposób opinie pomogą przygotować raport nt. „Warunków i możliwości działania młodzieży w SEP oraz problemów młodych liderów i propozycji ich rozwiązań”. Wnioski z raportu pozwolą opracować, w porozumieniu z młodzieżą, długofalowy program wspierania jej działalności w Stowarzyszeniu, który będzie przedstawiony na kolejnym WZD w Katowicach w 2010 r.
 • 19. V Udział delegacji szczecińskiej w XXXIV NWZD w Warszawie
 • 20. V Udział delegacji szczecińskiej w XXXIV NWZD w Warszawie W skład dziewięcioosobowej delegacji OS SEP (na 12-tu delegatów – trzech kolegów nie wzięło udziału) wchodzili kol. kol.: Graczyk Jan, Oleszak Marcin, Oleszak Wojciech, Pieńkowski Tomasz, Rutkowski Piotr, Szymczak Piotr, Świadek Kamil, Wardach Marcin i Zienkiewicz Paweł. XXXIV NWZD połączony był ze spotkaniem świąteczno-noworocznym, podczas którego wręczono m. in. nagrody Prezesa SEP. Z naszego Oddziału otrzymali je: prezes OS SEP kol. Piotr Szymczak za działalność statutową, sekretarz OS SEP kol. Marcin Wardach za działalność młodzieżową oraz wręczono stypendia dla kolegów z OS SEP: Tomasza Pieńkowskiego, Piotra Rutkowskiego, Marcina Wardacha i Tomasza Plaka.
 • 21. VI Działalność gospodarcza OS SEP <ul><li>Aktywność gospodarcza Oddziału Szczecińskiego SEP opiera się na trzech głównych filarach, które stanowią: </li></ul><ul><ul><ul><li>Szkolenia – 67 588,49 zł </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egzaminy – 42 328,80 zł </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Usługi Ośrodka Rzeczoznawstwa – - 8.141,04 zł </li></ul></ul></ul><ul><li>W 2007 r. przychody ze sprzedaży usług wyniosły 572 710,95 zł, natomiast koszty ogółem to 563 563,57 zł, co dało zysk w wysokości 6 204,38 zł. </li></ul><ul><li>Należy podkreślić, że ten dodatni wynik jest rezultatem dużego zaangażowania osób, które pozyskały dodatkowe znaczące środki finansowe na trzy priorytetowe przedsięwzięcia Oddziału w 2007 r.: wydanie monografii, organizację IX ODME i wybicie medalu MDD na łączną kwotę ok. 150 000 zł. Szczegóły zawiera sprawozdanie i poniższa tabela. </li></ul>
 • 22. VI Działalność gospodarcza OS SEP (2007 r.) L.p. Wyszczeg ó lnienie Działalność Statutowa Ośrodek Rzeczoznawstwa Egzaminy Szkolenia Pozostała Działalność Gospodarcza Og ó łem Komisja 087 Komisja 616 I. Przychody og ó łem 41.762,00 zł 54.328,14 zł 126.172,80 zł 70.277,14 zł 139.120,00 zł 141.050,87 zł 572.710,95 zł w tym: 1. Przychody ze sprzedaży usług i materiał ó w 26.762,00 zł 54.328,14 zł 126.172,80 zł 70.277,14 zł 139.120,00 zł 134.069,83 zł 550.729,91 zł 2. Przychody operacyjne 15.000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.951,48 zł 16.951,48 zł 3. Przychody finansowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5.029,56 zł 5.029,56 zł II. Koszty og ó łem 102.990,50 zł 62.469,18 zł 87.189,01 zł 66.932,13 zł 71.531,51 zł 172.451,24 zł 563.563,57 zł w tym: 1. Koszty bezpośrednie 92.933,71 zł 35.627,73 zł 49.758,09 zł 31.568,41 zł 43.744,65 zł 164.861,87 zł 418.494,46 zł 2. Koszty Zarządu 7.630,59 zł 25.393,00 zł 33.645,73 zł 33.645,73 zł 24.123,35 zł 2.539,28 zł 126.977,68 zł 3. Koszty operacyjne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.340,08 zł 1.340,08 zł 4. Odpisy na ZG SEP 2.426,20 zł 1.448,45 zł 3.785,19 zł 1.717,99 zł 3.663,51 zł 3.710,01 zł 16.751,35 zł III. Podatek dochodowy ------- ------- ------- ------- ------- 2.943,00 zł 2.943,00 zł IV. Wynik finansowy zysk /+/ strata /-/ - 61.228,50 zł - 8.141,04 zł + 38.983,79 zł + 3.345,01 zł + 67.588,49 zł - 34.343,37 zł + 6.204,38 zł
 • 23. Uzyskanie tak dobrego wyniku finansowego nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie przewodniczących Komisji Szkoleń, dwóch Komisji Kwalifikacyjnych (078 i 616), przewodniczących rad nadzorczych, a także osób zdobywających dodatkowe środki finansowe na działalność statutową i bardzo dobrą obsługę biura OS SEP. Dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom. Na szczególne wyróżnienie zasługują kol. kol.: Wojciech Oleszak, Stefan Szczerba, Jerzy Kołodziejski, Piotr Szymczak, Bartłomiej Stankiewicz, Paweł Kozłowski, Tomasz Pąsik, Marek Niewiarowski, Sebastian Wiszniewski oraz Iwona Lewandowska, Aleksandra Kopycińska i Teresa Nowak. VI Działalność gospodarcza OS SEP
 • 24. Zarząd Oddziału Szczecińskiego SEP współdziałał na co dzień w realizacji programu statutowego z kierownictwami firm i zakładów, władzami wydziałów i uczelni, NOT-em oraz Oddziałową Komisją Rewizyjną i Sądem Koleżeńskim. Składam wszystkim naszym przyjaciołom i kolegom serdeczne podziękowania, w szczególności za owocną współpracę kol. kol. Stefanowi Szczerbie i Janowi Graczykowi. VI I Podziękowania
 • 25. VII I Wnioski
 • 26. VII I Wnioski Nie wszystko w Oddziale szło tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Martwi nas mała aktywność kół SEP i niektórych jednostek organizacyjnych Oddziału. Pogorszyły się też warunki zewnętrzne dla naszej działalności. Staramy się wyciągać z tego wnioski w bieżącej pracy, dlatego nie będę ich szczegółowo prezentował. Gwoli refleksji przytoczę natomiast piękny cytat z wiersza Marii Kozaczkowej oraz niezwykle trafną myśl światowego „guru” w zakresie organizacji i zarządzania Theodore’a Levitta.
 • 27. „ Żeby pamięć o sobie zachować, Zamiast imię w kamieniu ryć, Zostaw takie czyny i słowa, Które młodych nauczą żyć. ” Maria Kozaczkowa, cytat z „Myśli samotne” wg monografii Wielkość i skromność Pamięci Profesora Stanisława Szpora s. 75 VII I Wnioski
 • 28. „ Zakładamy, że ludzie, którzy są liderami i menedżerami, mają, tak jak wszyscy inni, rodzaj moralnego kompasu, standardy etyczne, poczucie społecznego obowiązku i przyzwoitości, jakieś reguły dobra i zła – że mają charakter, sumienie i nawet pewną szlachetność. Bez tego bowiem nie ma o czym mówić ani komu doradzać. ” Theodore Levitt, profesor Harvardu Cytat za Krzysztof Obłój „O zarządzani refleksyjnie”, s. 8 VII I Wnioski
 • 29. W imieniu Zarządu Oddziału Szczecińskiego SEP chciałbym postawić trzy kluczowe problemy do dyskusji na dzisiejszym spotkaniu : <ul><li>Teza 1. </li></ul><ul><li>Nie funkcjonują prawidłowo podstawowe ogniwa Stowarzyszenia – koła SEP. </li></ul><ul><li>Jak zwiększyć odpowiedzialność prezesa i członków zarządu koła w kierowaniu kołem? </li></ul><ul><li>Kto i w czym winien pomagać kołom i gdzie szukać sojuszników? </li></ul>VII I Wnioski
 • 30. <ul><li>Teza 2. </li></ul><ul><li>Niezadawalająco działają sekcje naukowo-techniczne i komisje OS SEP. </li></ul><ul><li>Jakie podjąć przedsięwzięcia, aby do tych organów koła delegowały najbardziej aktywnych swoich przedstawicieli? </li></ul><ul><li>Jak zwiększyć zainteresowanie działalnością statutową członków i zarządy kół? </li></ul>VII I Wnioski
 • 31. <ul><li>Teza 3. </li></ul><ul><li>Liderzy SEP i osoby organizujące działalność nie zawsze profesjonalnie organizują pracę i dokonują systematycznej jej samooceny. </li></ul><ul><li>Jak przygotowywać osoby funkcyjne do pełnienia ról kierowniczych w Stowarzyszeniu? </li></ul><ul><li>Jak w szerszym zakresie wprowadzić system wyróżnień przyjęty na WZD OS SEP dla najbardziej zaangażowanych członków SEP? </li></ul><ul><li>Czy i w jakim kierunku zmieniać dotychczasowy system w tym zakresie? </li></ul>VII I Wnioski
 • 32. Dziękuję za uwagę

Related Documents