Насеље и околина
Врсте насеља:
Град
(градско насеље)
Село
(сеоско насеље)
Равничарски
град
Брдски или
планински г...
Боје којима се на карти
обележавају:
• равнице
• брда
• планине и
• воде.
Воде у насељу и
околини
Подела вода
ВОДЕ
текуће воде стајаће воде
потоци
речице
реке
баре
(мочваре)
језера
мора
океани
Текуће воде
текуће
воде
потоци речице реке
Све текуће воде имају:
• извор
• корито
• ток
• притоке
• ушће
• леву...
Naselja i vode u naselju i okolini
of 6

Naselja i vode u naselju i okolini

Naselja, vrste naselja, vode i vrste voda. Drugi razred.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naselja i vode u naselju i okolini

  • 1. Насеље и околина Врсте насеља: Град (градско насеље) Село (сеоско насеље) Равничарски град Брдски или планински град Равничарско село Брдско или планинско село
  • 2. Боје којима се на карти обележавају: • равнице • брда • планине и • воде.
  • 3. Воде у насељу и околини
  • 4. Подела вода ВОДЕ текуће воде стајаће воде потоци речице реке баре (мочваре) језера мора океани
  • 5. Текуће воде текуће воде потоци речице реке Све текуће воде имају: • извор • корито • ток • притоке • ушће • леву и десну обалу; десна обала лева обала