 Вијадукт Мијо (Millau) омогућава аутомобилску
вожњу кроз облаке - 270 m изнад долине Тарн, 2,5 км
дугом деоницом кроз фр...
Najvisi most na svetu
Najvisi most na svetu
Najvisi most na svetu
Najvisi most na svetu
Najvisi most na svetu
Najvisi most na svetu
Najvisi most na svetu
Najvisi most na svetu
Najvisi most na svetu
Najvisi most na svetu
Najvisi most na svetu
of 12

Najvisi most na svetu

Radovi učenika
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najvisi most na svetu

  • 1.  Вијадукт Мијо (Millau) омогућава аутомобилску вожњу кроз облаке - 270 m изнад долине Тарн, 2,5 км дугом деоницом кроз француски Централни масив.  Део је аутопута који спаја Париз и Барселону.  Градња је започета октобра 2001, а завршена децембра 2004. Самостално грађевинско предузеће Еифаж, га је изградило (за 400 милиона евра) без финансијског суделовања државе. У наредних 75 година то предузеће убираће путарину на мосту.  Мост је пројектовао британски архитекта Норман Фостер.  Највиши од седам огромних носећих стубова је висок 343 метара, што га чини за 23 метра вишим од Ајфелове куле.