Bankov ý mega podvod Európy - zlé riešenie - <ul><li>Dlžníkom riskuj úcich bánk už nebude insolvetné Grécko, ale krajin...
- dobré riešenie - <ul><li>Grécko vystúpi z eurozóny a vyhlási štátny bankrot </li></ul><ul><li>Banky, ktoré išli do rizik...
Vývoj hrubého verejného dlhu provnanie Grécka a Slovenska
“ Flexibilita “ Ficovej vlády vývoj predpokladov deficitov rozpočtu Verejnej správy <ul><li>Skutočný deficit VS bol v r. 2...
E ur ó pska pavučina dlhov Zdroj: The New York Times, 1.5.2010
of 5

Pomoc Grécku - zlá cesta

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomoc Grécku - zlá cesta

  • 1. Bankov ý mega podvod Európy - zlé riešenie - <ul><li>Dlžníkom riskuj úcich bánk už nebude insolvetné Grécko, ale krajiny eurozóny </li></ul><ul><li>Po gréckom bankrote zostanú rukojemníkmi bánk obyvatelia eurozóny </li></ul><ul><li>Kto bude ďalší z PIGS? . . . morálny hazard!!! </li></ul>krajiny eurozóny poskytujúce pomoc Grécku Grécko komerčné banky pôžička úrok 4% p.a. splatenie ??? pôžička úrok 2,5% až 3% p.a. splatenie záväzkov úrok cca 10% p.a.
  • 2. - dobré riešenie - <ul><li>Grécko vystúpi z eurozóny a vyhlási štátny bankrot </li></ul><ul><li>Banky, ktoré išli do rizika, zaknihujú straty </li></ul><ul><li>Precedens pre lídrov ostatných krajín a pre banky </li></ul>odpísanie strát!!! vyhlásenie štátneho bankrotu Grécko komerčné banky pôžička úrok cca 10% p.a. moratórium na úroky čiastočné odpustenie dlhov
  • 3. Vývoj hrubého verejného dlhu provnanie Grécka a Slovenska
  • 4. “ Flexibilita “ Ficovej vlády vývoj predpokladov deficitov rozpočtu Verejnej správy <ul><li>Skutočný deficit VS bol v r. 2009 3x vyšší ako schválený rozpočet </li></ul><ul><li>SaS predpokladá deficit VS na r. 2010 vo výške 7,0% </li></ul>2010 2009
  • 5. E ur ó pska pavučina dlhov Zdroj: The New York Times, 1.5.2010

Related Documents