www.projektbunka.sk
FB/projektbunka
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru
of 26

Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru

Prezentácia Daniela Didu na konferencii Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto, ktorá sa konala od 24/3 do 27/3 v priestoroch KC Dunaj. --- Dano je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (katedra Intermédií a Multimédií, ateliér IN Ilony Németh), bakalársky stupeň ukončil na Akadémii umení v Banskej Bystrici (ateliér Intermédiá, Miroslav Nicz). Je spoluzakladateľom projektu BUNKA pre súčasnú kultúru (spolu s Máriou Trnovskou, Martinou Kalusovou, Ľudmilou Horňákovou a Jurajom Gáborom), ktorý postupne zabýva mestský priestor v Nitre. Od apríla 2013 pracuje v galérii SPACE v Bratislave. --- Dano is a graduate of the Academy of Performing Arts in Bratislava (Department of Intermedia and Multimedia, studio IN of Ilona Németh) and he completed his Bachelor's degree at the Academy of Arts in Banská Bystrica (studio Intermedia, Miroslav Nicz). He is a co-founder of the BUNKA project (the Cell) for contemporary culture (along with Mária Trnovská, Martina Kalusová, Ľudmila Horňáková, and Juraj Gábor), which gradually fills the urban space in Nitra. Since 2013 he has been working in SPACE gallery in Bratislava.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Daniel Dida: Bunka pre súčasnú kultúru

  • 1. www.projektbunka.sk FB/projektbunka

Related Documents